Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

Prihlásenie

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 € v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. štvrťrok 2011 - VO_1_2011.pdf

II. štvrťrok 2011 - VO_2_2011.pdf

III. štvrťrok 2011 - VO_3_2011.pdf

IV. štvrťrok 2011 - VO_4_2011.pdf

I. štvrťrok 2012 - VO_1_2012.pdf

II. štvrťrok 2012 - VO_2_2012.pdf

III. štvrťrok 2012 - VO_3_2012.pdf

IV. štvrťrok 2012 - VO_4_2012.pdf

I. štvrťrok 2013 - VO_1_2013.pdf

IV. štvrťrok 2013 - VO_4_2013.pdf

I. štvrťrok 2014 - VO_1_2014.pdf

II. štvrťrok 2014 - VO_2_2014.pdf