• I.ATriedny učiteľ Daniela Tkáčová
   • I.BTriedny učiteľ Natália Kurianová
   • I.CTriedny učiteľ Helena Poklembová
   • I.DTriedny učiteľ Petra Hurajová
   • I.EX
   • II.ATriedny učiteľ Miroslava Weagová
   • II.BTriedny učiteľ Lenka Janečková
   • II.CTriedny učiteľ Monika Krullová
   • II.DTriedny učiteľ Dagmar Králová
   • II.ETriedny učiteľ Viera Kesselová
   • II.EX
   • III.ATriedny učiteľ Miroslava Vartovníková
   • III.BTriedny učiteľ Iveta Frniaková
   • III.CTriedny učiteľ Mária Pirníková
   • III.DTriedny učiteľ Iveta Kušnyérová
   • III.FTriedny učiteľ Drahomíra Meliorisová
   • IV.ATriedny učiteľ Nikola Podolinská
   • IV.BTriedny učiteľ Hana Čekovská
   • IV.CTriedny učiteľ Emília Stuľáková