• I.ATriedny učiteľ Miroslava Weagová
   • I.BTriedny učiteľ Lenka Janečková
   • I.CTriedny učiteľ Monika Krullová
   • I.DTriedny učiteľ Dagmar Králová
   • I.ETriedny učiteľ Jana Pavolová
   • II.ATriedny učiteľ Miroslava Vartovníková
   • II.BTriedny učiteľ Iveta Frniaková
   • II.CTriedny učiteľ Mária Pirníková
   • II.DTriedny učiteľ Iveta Kušnyérová
   • II.ETriedny učiteľ Viera Kesselová
   • II.FTriedny učiteľ Drahomíra Meliorisová
   • III.ATriedny učiteľ Nikola Podolinská
   • III.BTriedny učiteľ Hana Čekovská
   • III.CTriedny učiteľ Emília Stuľáková
   • III.DTriedny učiteľ Helena Poklembová
   • IV.ATriedny učiteľ Daniela Tkáčová
   • IV.BTriedny učiteľ Natália Kurianová
   • IV.CTriedny učiteľ Rudolf Lengvarský