Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Mgr. Nikola Podolinská
I.B Triedny učiteľ Ing. Hana Čekovská
I.C Triedny učiteľ Ing. Emília Stuľáková
I.D Triedny učiteľ Ing. Helena Poklembová
I.E Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Králová
II.A Triedny učiteľ PaedDr. Daniela Tkáčová, PhD.
II.B Triedny učiteľ Ing. Natália Kurianová
II.C Triedny učiteľ Ing. Rudolf Lengvarský
II.D Triedny učiteľ Mgr. Monika Krullová
II.E Triedny učiteľ Ing. Iveta Frniaková
III.A Triedny učiteľ PaedDr. Jana Košická
III.B Triedny učiteľ PaedDr. Stanislav Šveda
III.C Triedny učiteľ Ing. Patrik Kreš
III.D Triedny učiteľ Mgr. Ján Zajac
III.E Triedny učiteľ Ing. Branislav Kašprák
III.F Triedny učiteľ Mgr. Peter Smik
IV.A Triedny učiteľ PaedDr. Miroslava Vartovníková
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Mária Pirníková
IV.C Triedny učiteľ Ing. Martin Varga
IV.D Triedny učiteľ Mgr. Viera Kesselová
IV.E Triedny učiteľ Mgr. Lenka Janečková
V.B Triedny učiteľ Mgr. Petra Hurajová

© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.12.2017