• I.ATriedny učiteľ Miroslava Vartovníková
   • I.BTriedny učiteľ Dagmar Králová
   • I.CTriedny učiteľ Patrik Kreš
   • I.DTriedny učiteľ Iveta Frniaková
   • II.ATriedny učiteľ Hana Čekovská
   • II.BTriedny učiteľ Mária Drozdová
   • II.CTriedny učiteľ Nikola Podolinská
   • II.DTriedny učiteľ Ján Zajac
   • II.ETriedny učiteľ Emília Stuľáková
   • III.ATriedny učiteľ Daniela Tkáčová
   • III.BTriedny učiteľ Natália Kurianová
   • III.CTriedny učiteľ Helena Poklembová
   • IV.ATriedny učiteľ Miroslava Weagová
   • IV.BTriedny učiteľ Lenka Janečková
   • IV.CTriedny učiteľ Monika Krullová
   • IV.vt
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
    • sosd@sosdsnv.sk
    • 0534424246
    • Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
    • IČO: 42096642
    • DIČ: 2022436361
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje