• Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

   • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

    Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

   • Čítať viac
   • Darujte nám 2%

   • Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.

    Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

   • Čítať viac
   • Oznam - potvrdenia o návšteve školy

   • V súvislosti s prerušením vyučovania v škole v období od 16. marca do 27. marca 2020 budú vydávané potvrdenia o návšteve školy žiakom, resp. absolventom školy na základe písomného vyžiadania, ktoré zašlite na adresu školy: SOŠ drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves, resp. sosd@sosdsnv.sk

   • Čítať viac
  • Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

   Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
   www.minedu.skwww.esf.gov.sk

   Projekt: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti

   Projekt prispeje k zlepšeniu kvality života a zabezpečí udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Predstavuje intervenciu regionálneho a miestneho charakteru, ktorý prispeje k posilneniu kvality života a regionálnej konkurencieschopnosti, s dopadom na vyvážený územný rozvoj. Projekt zabezpečí efektívne investovanie do systému vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach.
   Viac informácií o projekte: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu.