Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

Prihlásenie

Partneri

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 24.11.2017)
Martina Ondovová (III.A)
Zajtra (Sobota 25.11.2017)
Katarína Ferjančeková (I.A)
Katarína Hrbková (III.B)
Katarína Vrončová (IV.A)
Pozajtra (Nedeľa 26.11.2017)
Jakub Ganaj (I.B)
Dávid Kurilla (III.F)

Fotogaléria

  • Prinášame niekoľko postrehov zo semináru Interiéry 2017, na ktorom sa zúčastnili v novembri 2017 naši učitelia M. Daňko, D. Roth a P. Sova vďaka projektu Erasmus +. Seminár organizovala VOŠ a SPŠ Volyně. Cestou do južných Čiech účastníci navštívili vysokú školu UMPRUM v Prahe, kde študujú naši absolventi, pozreli si ateliéry a práce študentov a načerpali inšpiráciu do ďalšej práce.

    Steve Jobs: " Mysli odlišne a potom ešte raz " iba úspešní ľudia nájdu odvahu myslieť a robiť veci ináč a dokážu vyniknúť.

  • Dňa 15. novembra 2017 sa uskutočnila BURZA stredných škôl pre žiakov základných škôl a rodičov v meste Levoča. Toto podujatie sa konalo pod záštitou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (PSVR) Poprad, EURES a Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) Poprad. Tohto podujatia sa zúčastnila aj naša Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi pod vedením týchto učiteľov: Ing. Daniela Rotha, Mgr. Nikoly Podolinskej, PaedDr. Ing. Stanislava Švedu a majstra odborného výcviku Viliama Pučeka. Pri prezentácii pomáhali aj študenti III. A: Robin Polák a Patrik Pavan. Cieľom akcie bola prezentácia našej školy pre žiakov základných škôl a rodičov s okresu Levoča. Okrem umeleckých, technických a učebných odborov našej školy sme predstavil aj nový experimentálny študijný odbor „Technik drevárskych CNC zariadení – v nábytkárskej výrobe“, ktorý sa bude vyučovať od budúceho školského roka 2018/2019.

  • Kontaktná osoba: Ing. Hana Čekovská