• Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
  www.minedu.skwww.esf.gov.sk

  Projekt: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti

  Projekt prispeje k zlepšeniu kvality života a zabezpečí udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Predstavuje intervenciu regionálneho a miestneho charakteru, ktorý prispeje k posilneniu kvality života a regionálnej konkurencieschopnosti, s dopadom na vyvážený územný rozvoj. Projekt zabezpečí efektívne investovanie do systému vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach.
  Viac informácií o projekte: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu.
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
    • sosd@sosdsnv.sk
    • 0534424246
    • Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves
    • IČO: 42096642
    • DIČ: 2022436361
    • GPS: 48.9528009, 20.568173630867957
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje