• Ponuka študijných odborov v školskom roku 2019/2020

    • 3348 M Tvorba nábytku a interiéru, 8279 M Dizajn a tvarovanie dreva, 8221 M 05 Dizajn - priemyselný dizajn, 2682 K Mechanik počítačových sietí, 3336 M 02 Drevárstvo a nábytkárstvo - nábytkárstvo, 3345 K Technik drevárskych CNC zariadení - nábytkárska výroba, 3349 K Technik drevostavieb, 3355 H Stolár, 3370 H Čalúnnik
    • Vitajte na stránkach našej školy

     Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie,
     preberané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
     • Logo 4
     • Logo 1
     • Logo 2
     • Logo 3
     www.minedu.skwww.esf.gov.sk

     Projekt: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti

     Projekt prispeje k zlepšeniu kvality života a zabezpečí udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Predstavuje intervenciu regionálneho a miestneho charakteru, ktorý prispeje k posilneniu kvality života a regionálnej konkurencieschopnosti, s dopadom na vyvážený územný rozvoj. Projekt zabezpečí efektívne investovanie do systému vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach.
     • Logo 1
     • Logo 2
     • Logo 3
     Viac informácií o projekte: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti
    • Novinky

     Zistite, čo je nové na našej škole
       • 4. ročník vianočného futbalového turnaja o putovnú cenu TTG

        Víťazom 4. ročníka vianočného futbalového turnaja o putovnú cenu TTG sa stala III.C.

        Tohtoročný futbalový turnaj sa konal od 14. novembra do 3. decembra 2018, zúčastnilo sa 11 družstiev zo všetkých ročníkov. Súboje v troch skupinách určili účastníkov semifinále, kde sa zúčastnilo 6 družstiev. Zápasy boli hrané v plnom nasadení, profesionálni hráči bojovali proti nadšencom futbalu a skúsenosť často narazila na rýchlosť a silu. V semifinále sa predlžovalo a došlo aj na penalty, na ktoré doplatili chalani z I.D, ktorí boli milým prekvapením turnaja. Na druhej strane už v semifinále vypadli futbalisti zo IV.D.

       • Fotografická stáž Poľsko - Erasmus +

        Písal sa 11. november 2018 a päť dievčat zo Strednej odbornej školy drevárskej vyrazilo na dlhú cestu do susedného Poľska na stáž Erasmus + za dobrodružstvami. S nami štvrtáčkami Jankou, Katkou, Evou sa stáže zúčastnila i jedna druháčka Julka a pedagogický dozor nám robila pani učiteľka Mgr. Nikola Podolinská.

       • Seminár „Systémové konštrukcie a suchá výstavba“

        Dňa 19. novembra 2018 sa v školiacom stredisku TAR ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. v Prešove konal seminár pre študentov odboru technik drevostavieb z oblasti nových materiálov: „Systémové konštrukcie a suchá výstavba.“ Na seminári sa zúčastnili PaedDr. Ing. Stanislav Šveda, (za odborných učiteľov) a Anton Dulík (za odborných majstrov). Zo študentov odboru technik drevostavieb sa seminára zúčastnili títo študenti z triedy IV. E: Martin Daniš, Pavol Karpinský, Dávid Kovár, Filip Ledecký, Matúš Macko, Juraj Ruman, Tomáš Straňák, Peter Šefčík a Dušan Vansáč. V školiacom stredisku sme mali možnosť vidieť systémové konštrukcie: 1. predkonštrukcia (inštalácie v SDK konštrukciách, izolácie, parozábrany) 2. opláštenie a 3. tmelenie. Zaujímavé boli príklady difúzne otvorenej a difúzne uzatvorenej konštrukcie obvodovej steny na báze nových izolačných materiálov. Zaujali nás aj s

       • Internetová súťaž o SNV

        Uhádni, aké miesta sa zobrazujú na fotografiách.

        Pozri si detail na fotografii a uhádni, kde sa nachádza. Pozor! Určiť presne, o ktorú časť mesta ide, nebude vôbec jednoduché.

        Pomôžeme ti. Pri každej fotografii budeš mať na výber 3 možnosti. Vybrať musíš už len tú správnu!

        Viac informácií nájdeš na nasledovnom odkaze:

       • Vianočný futbalový turnaj 2018 - rozpis zápasov

        Rozpis zápasov pre SF:

        IV.D - III.C

        II.B - II.C

        IV.C - I.Da

        Začiatok zápasov 3.12.2018 pondelok od 11,15 hod.

        Triedy sa dohodnú podľa možností rozvrhu a po dohode s vyučujúcimi.

        Po skončení SF pokračuje finále. Hrajú víťazi zápasov každý s každým.

        Hrá sa 2x10 minút, viac v propozíciách.

       • Burza stredných škôl 2018, Gelnica - „SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA - PRÍLEŽITOSŤ K ÚSPECHU“

        Dňa 25. októbra 2018 sa uskutočnila Burza stredných škôl 2018 pod názvom: „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“. Toto podujatie sa konalo v Gymnáziu Gelnica v spolupráci CPPPaP - Spišská Nová Ves. Okrem iných sa na tejto prezentácii stredných škôl zúčastnila aj Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi pod vedením týchto učiteľov: Ing. arch. Jany Naščákovej, Ing. Heleny Poklembovej, Mgr. Moniky Krullovej a PaedDr. Ing. Stanislava Švedu. Pri prezentácii pomáhali aj študenti: Vanesa Múdra 4. B a Dávid Kovár 4. E. Cieľom akcie bola prezentácia našej školy s jej jednotlivými odbormi. Umelecké odbory našej školy prezentovala Ing. arch. Jana Naščáková. Študijné odbory - technické prezentoval PaedDr. Ing. Stanislav Šveda, kde okrem iného predstavil nový experimentálny študijný odbor „Technik drevárskych CNC zariadení – v nábytkárskej výrobe“, spustený od 1. septembra 201

    • Partneri

     Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
     • {#1508} 1
     • {#1508} 2
     • {#1508} 3
     • {#1508} 4
     • {#1508} 5