• Predĺženie platnosti preukazov ISIC pre školský rok 2018/2019

    • Pre ďalšie informácie kliknite na nasledovný odkaz:
    • Vitajte na stránkach našej školy

     Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie,
     preberané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
     • Logo 4
     • Logo 1
     • Logo 2
     • Logo 3
     www.minedu.skwww.esf.gov.sk

     Projekt: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti

     Projekt prispeje k zlepšeniu kvality života a zabezpečí udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Predstavuje intervenciu regionálneho a miestneho charakteru, ktorý prispeje k posilneniu kvality života a regionálnej konkurencieschopnosti, s dopadom na vyvážený územný rozvoj. Projekt zabezpečí efektívne investovanie do systému vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach.
     • Logo 1
     • Logo 2
     • Logo 3
     Viac informácií o projekte: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti
    • Novinky

     Zistite, čo je nové na našej škole
       • Stáže Erasmus + v budúcom školskom roku 2018/2019

        Už teraz sa môžeš hlásiť na stáž v školskom roku 2018/2019. Stáže sú vo firmách a slúžia na rozšírenie tvojich odborných zručností a prinášajú nevšedné zážitky. Stáže sú financované z grantu Európskej únie.

        Ak si šikovný, vieš angličtinu na konverzačnej úrovni a máš záujem, prihlás sa.

        Zoznam stáží nájdeš v nasledovnom odkaze:

       • Naši študenti na stáži Erasmus + v Pärnumaa Kutsehariduskeskus v Estónsku

        Posledná stáž Erasmus + v tomto školskom roku bola určená pre 7 študentov drevárskych odborov. Stáž nám pomohla zorganizovať odborná škola v Pärnu. Stáž sa konala na prelome apríla a mája 2018. Študenti pracovali v stolárskych a nábytkárskych firmách v meste a okolí pri výrobe nábytku do švédskych hotelov, pri rekonštrukcii dverí a iných zákazkách a na rekonštrukcii staršej drevostavby. Pracovali v modernej prevádzke, na strojoch, s ručným elektrickým náradím, a vykonávali aj iné stavebné práce.

       • Oznam pre účastníkov stáží Erasmus +

        Prosím všetkých účastníkov stáží Erasmus + v šk. roku 2017/2018, prípadne aj za predchádzajúce šk. roky, aby ste vyplnili dotazník, ktorý vám môže prísť na váš osobný mail z adresy prieskum earsmus plus

        Dotazník Erasmus1,KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov - sektor OVP

        Dotazník je on-line, vyplnenie zaberie cca 15 min aj s komentármi.

       • Zahraniční študenti z Vilniusu na stáži Erasmus+ u nás v škole

        Tak ako naši študenti a učitelia tohto školského roku cestovali na stáže Erasmus + do zahraničia podobne pricestovali na stáž študenti a učitelia z VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras/Vilnius Builders Training Centre z Litvy k nám do Spišskej Novej Vsi.

        Pre našich priateľov sme pripravili dva týždne zaujímavých činností. Prvý týždeň spoznávali spolu v sprievode našich študentov a učiteľov náš krásny región. Spoznávali naše jaskyne v Slovenskom krase, obdivovali slnečné pre nich neuveriteľné Vysoké Tatry a pamiatky z nášho okolia kaštieľ v Betliari aj Markušovciach, Spišský hrad aj Levoču a boli na odbornej exkurzii vo firme Tomifa v Iliašovciach a poriadne spoznali aj naše mesto.

    • Partneri

     Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
     • {#1508} 1
     • {#1508} 2
     • {#1508} 3
     • {#1508} 4
     • {#1508} 5