• Novinky

     • Regionálne kolo súťaže zručnosti 33 Spracúvanie dreva - Stolár 2018

     • Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 1. a 2. ročníka učebného odboru stolár a žiaci 1. - 3. ročníka študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a technik drevostavieb.

      Viac informácií nájdete na nasledovnom odkaze: Stolár 2018

      Prihláška: Prihláška - Stolár 2018

     • Pokyny pre účastníkov lyžiarskeho zájazdu

     • Zraz: 19.2.2018 – 8:30 – Tesco

      Príchod domov: 23.2.2018 – 14:00 – Tesco

       

      Pokyny:

      - povinná prilba

      - preukaz poistenca

      - odhlásiť sa z obedov v školskej jedálni

      - strava – plná penzia, začína sa večerou a končí obedom, 1. deň – zbaliť väčšiu desiatu

      - teplé oblečenie – čiapka, rukavice

      - prezuvky

      - plavky

      - hygienické potreby

      - zdravotné problémy nezatajovať – hlásiť

      - skontrolovať lyžiarsku výstroj – viazanie, ...

     • Stáž Erasmus + Remeslo 2018 Praha 2018, I. turnus

     • Čo vám napadne ako prvé pri slove stáž? U mňa to boli dva týždne spojené s mojím koníčkom v krásnom hlavnom  meste Českej republiky v Prahe. Vďaka projektu Erasmu + Remeslo 2018 sa na našej škole organizuje dvojtýždňová stáž do Prahy pre študentov fotografického dizajnu.  Tohto roku keď som dostala šancu na túto stáž ísť, tak som sa jej chytila a aj napriek neprajným rečiam iných, som šla. A nielen ja som sa chytila šance, ale aj mojich 5 „kolegov“ so svojimi zručnosťami. Veronika, Dominika, Andrej, Robin a Jakub. My šiesti aj s našou pani učiteľkou Nikolou Podolinskou sme  spolu dva týždne žili, pracovali a užívali si na stáži v Prahe.

      Ešte som vlastne nevysvetlila čo to je za stáž. Táto stáž má nádejných fotografov z našej školy posunúť vo fotke čo najviac dopredu. Čo si myslím, že aj pomáha. Hneď na začiatku sa nás ujal Lukáš Cetera, ktorý nám vo všetkom pomáhal a všetko vybavoval. Určoval naše miesta stretnutí, písal nám presné plány ciest a aj časy kedy máme kde presne byť a čo sa tam bude diať.

      Zoznámili sme sa taktiež s fotografkou Luciou Čermákovou, ktorá s nami tiež trávila veľa času. Sprevádzala nás po ateliéroch, ktoré mala na starosti a keď sme čosi nevedeli, snažila sa nám poradiť a pomôcť. Zo začiatku sa nás vždy pýtala či sa chceme trošku potrápiť, alebo nám má hneď poradiť.  Vyskúšali sme si fotenie castingu, portrétových fotografií v ateliéri, prácu a portréty v tkáčskej dielni. Navštívili sme i detský domov, kde sme im nafotili propagačné fotografie. Veľmi nás zaujala aj pripravená prednáška o rámovaní fotografií, kde sme sa tiež veľa naučili. V ateliéroch sme mali možnosť nafotiť aj vlastné fotografie a využiť rekvizity, ktoré sa tam nachádzali. Vo voľnom čase sme navštevovali múzeá, galérie, napríklad: Múzeum Alfonza Muchu, Národné múzeum v Prahe, Múzeum Kampa, Nikon galériu, Galériu súčasného umenia a ďalšie iné. Taktiež sme sa zúčastnili aj vernisáže. Vyskúšali sme si fotenie nočnej Prahy s využitím statívov a dlhej expozície. Objavili sme kúzlo nočnej Prahy a pamiatky, ktoré nám ponúkla.

      Bol to pre nás neopakovateľný zážitok, ktorý nás nabudil rozvíjať naše fotografické zručnosti. Ďakujeme za príležitosť našej škole, ktorú sme dostali a určite nás to posunulo nielen zážitkami, ale aj chuťou do práce a tvoriť.


      Beáta Sedláková, III.B

     • Oznam pre absolventov školy

     • Žiadame absolventov školy, ktorí si chcú pozrieť priestory školy v rámci pomaturitných stretnutí, aby túto skutočnosť oznámili a termín návštevy si vopred dohodli s vedením školy. 

     • Kritéria pre prijímacie konanie

     •  

      Študijné odbory:

      8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn

      8260 M propagačné výtvarníctvo

      8269 M tvorba nábytku a interiéru

      8279 M dizajn a tvarovanie dreva 

      8297 M fotografický dizajn

       

      Viac informácií nájdete na nasledovnom odkaze: 

      Kritéria pre prijímacie konanie

     • KEĎ REMESLO MÁ BUDÚCNOSŤ, AJ ODBORNÉ VZDELÁVANIE NAPREDUJE

     • Prezrite si tlačovú správu od Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky:

      Tlačová správa


     • Pozvánka na rodičovské združenie

     • Pozývame všetkých rodičov na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa

      18. 1. 2018 (štvrtok) od 15,30 hod.

              (podľa upresnenia triedneho učiteľa Vášho syna, dcéry).

             Účasť rodičov nutná.

     • Deň otvorených dverí

     • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

      usporiada dňa

      9. februára 2018 (piatok) od 8,00 – 13,00 hod.

      pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl,  rodičov a výchovných poradcov

      DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

       

      V priebehu tohto dňa sa uchádzači o štúdium budú môcť postupne  oboznámiť s ponukou študijných  a učebných odborov a s požiadavkami, ktoré musia splniť pre prijatie v rámci prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019. Na študijné odbory umeleckého zamerania, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania  (talentové skúšky),  je potrebné podať prihlášku riaditeľovi základnej školy v termíne do 20. 2. 2018. Bližšie informácie uvedené na www.sosdsnv.sk, resp. tel.č. 053/4424246, mobil 0902904810.

     • Konzultácie k príprave na talentové prijímacie skúšky

     • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

      usporiada dňa 17. 2. 2018 (sobota) o 9,00 hod.

      K O N Z U L T Á C I E

      k príprave na talentové prijímacie skúšky

       

      pre všetkých záujemcov o štúdium v študijných odboroch výtvarného zamerania 8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn, 8260 M propagačné výtvarníctvo, 8269 M tvorba nábytku a interiéru, 8279 M dizajn a tvarovanie dreva a 8297 M fotografický dizajn, ktorým v priebehu konzultácii umožníme kresliť a modelovať pod odborným dozorom našich vyučujúcich.  Myslíte si, že nemáte talent? Príďte, niečo nám nakreslíte, vymodelujete a my váš talent objavíme.

      Akékoľvek informácie Vám poskytneme na tel. č. 053/4424246, resp. 0902904810.

     • Technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba

     • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

       otvára od 1. 9. 2018 (v školskom roku 2018/2019)

      nový  študijný odbor

      3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba.

       

      Tento nový študijný odbor je kombináciou programovania a základných obslužných činností pre CNC zariadenia v nábytkárstve, pri spracúvaní dreva a výrobe nábytku. Reaguje na trendy profesijnej prípravy zamerané na moderné technológie a zavádzanie CNC zariadení do výroby. Priemyselná informatika spojená s praktickým využitím CNC technológií vyvoláva potrebu kvalifikovaných zamestnancov pre nábytkársku výrobu, ktorá ma vlastné špecifiká. Cieľom je doplniť nedostatok kvalifikovaných odborníkov na strednom stupni vzdelania, schopných spracúvať drevo a vyrábať nábytok tak, že vedia vykonávať činnosti súvisiace s programovaním, nastavovaním, obsluhou a údržbou CNC zariadení v nábytkárskom priemysle.

      Absolvent odboru získa maturitné vysvedčenie a výučný list, zároveň je pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole a celoživotne sa vzdelávať vo svojom odbore.

     • Vianočný futbalový turnaj 2017

     •  

      Každoročný vianočný turnaj vo futbale o putovnú cenu TTG (Tácka tety Ginky) prebiehal v týždni od 11.12. – 14.12. 2017, do turnaja sa zapojilo 12 tried v 4 skupinách. Vo štvrtok turnaj vyvrcholil zápasmi štvrťfinále, semifinále a finále.

      Zápasy boli hrané v plnom nasadení, stretli sa skoro profesionáli s tými, čo majú radi futbal a šport.  Úroveň finálových zápasov už bola naozaj výborná. V samotnom finále sa stretli naši najstarší futbalisti zo IV.D a nastupujúcou generáciou futbalistov z I.B. Finále bolo ako má byť, súboje boli vyrovnané- rýchle nohy, presné prihrávky a dobrá obrana.

      Finále sa dostalo do predĺženia a víťazmi sa stali študenti IV.D skupiny Rišo.

      V rámci turnaja došlo aj na penaltový rozstrel vo štvrťfinále medzi III.D a IV.C. Najlepšími strelcami boli Olejník, Merčák, Čepišák a Zelenický. Na organizácii sa podieľali  chlapci z I.B a pískali chlapi zo IV.D.

      Poradie v skupinách

      ŠF, SF, F

      Dúfam, že si všetci turnaj užili  a hráme aj budúci rok. :)

      Hana Čekovská

       

     • Vilnius, Litva, november 2017

     •  

      Skoro ráno 11. novembra odchádzala skupina piatich žiakov a štyroch učiteľov na stáž do hlavného mesta Litvy - Vilniusu. Plný očakávaní sme sa zvítali s Daivou, jednou z našich sprievodkýň, učiteľkou v prijímacej škole VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras/ Vilnius Builders Training Centre.

      Prvé dni sme absolvovali prehliadky mesta, školy, múzeí, historických budov a kostolov. Spoznávali sme bohatú miestnu históriu, kuchyňu, zvyky a život na internáte. Zaujali nás priestory školy, ktorá má široký záber vzdelávania od stolárstva a nábytkárstva cez stavebné a strojárske profesie až po aranžovanie kvetov. Nadchli nás výborne vybavené odborné učebne pre elektrotechnické odbory, v ktorých sme získavali odborné vedomosti a zručnosti. Dohovárali sme sa po anglicky, naši učitelia aj po rusky.

      Naši študenti absolvovali prax v školských odborných učebniach a dielňach, kde precvičovali na modelových stenách rôzne spôsoby elektrických inštalácií, zapájaní a montáží zariadení. Zúčastnili sa aj výcviku pri údržbe PC HW.

      Počas druhého týždňa sme na odrelaxovanie navštívili aj Múzeum ilúzii s množstvom atrakcii, kde nám kúzelník predviedol niečo zo svojho umenia. Veľmi sme sa tešili z návštevy Aquaparku a zahrali sme si aj bowling.

      Boli sme sa pozrieť aj na jedno zaujímavé miesto – geografický stred Európskej únie. 

      Posledný deň sme sa rozlúčili s učiteľkami  Dajvou a Aldonou pri šálke čaju a poďakovali sme im za vzornú starostlivosť a za pestrý  a zaujímavý program ktorý pre nás pripravili.

      Vďaka projektu Erasmus+  realizovaného v našej škole sme navštívili Litvu a jej hlavné mesto Vilnjus, ktorý bude ešte dlho rezonovať v našich spomienkach.

      Ďakujeme za všetko, bolo tam krásne.     

     • BURZA stredných škôl pre žiakov základných škôl a rodičov ÚRAD PSVR LEVOČA

     • Dňa 15. novembra 2017 sa uskutočnila BURZA stredných škôl pre žiakov základných škôl a rodičov v meste Levoča. Toto podujatie sa konalo pod záštitou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (PSVR) Poprad, EURES a Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) Poprad. Tohto podujatia sa zúčastnila aj naša Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi pod vedením týchto  učiteľov: Ing. Daniela Rotha, Mgr. Nikoly Podolinskej, PaedDr. Ing. Stanislava Švedu a majstra odborného výcviku Viliama Pučeka. Pri prezentácii pomáhali aj študenti III. A: Robin Polák a Patrik Pavan. Cieľom akcie bola prezentácia našej školy pre žiakov základných škôl a rodičov s okresu Levoča. Okrem umeleckých, technických a učebných odborov našej školy sme predstavil aj nový experimentálny študijný odbor „Technik drevárskych CNC zariadení – v nábytkárskej výrobe“, ktorý sa bude vyučovať od budúceho školského roka 2018/2019.

      Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi je pripravená poskytnúť kvalitnú a profesijnú prípravu žiakov na trhu vzdelávania a zamestnanosti.

      Vypracoval: PaedDr. Ing. Stanislav Šveda

     • Burza stredných škôl 24.-25.10.2017 - SOŠD v Spišskej Novej Vsi

     • Burza stredných škôl 2017 „SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA – PRÍLEŽITOSŤ K ÚSPECHU“

     • Dňa 26. októbra 2017 sa uskutočnila Burza stredných škôl 2017 pod názvom: „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“. Toto podujatie sa konalo v Gymnáziu Gelnica v spolupráci CPPPaP - Spišská Nová Ves. Okrem iných sa na tejto prezentácii stredných škôl zúčastnila aj Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi pod vedením týchto  učiteľov: Ing. arch. Jany Naščákovej, Ing. Heleny Poklembovej a PaedDr. Ing. Stanislava Švedu. Pri prezentácii pomáhali aj študenti: Soňa Snopková 4. B a Nikola Mackovjaková 4. A. Cieľom akcie bola prezentácia našej školy s jej jednotlivými odbormi. Umelecké odbory našej školy prezentovala Ing. arch. Jana Naščáková. Študijné odbory - technické prezentoval PaedDr. Ing. Stanislav Šveda, kde okrem iného predstavil nový experimentálny študijný odbor „Technik drevárskych CNC zariadení – v nábytkárskej výrobe“, ktorý sa bude vyučovať od 1. septembra 2018. Učebné odbory a ostatné odbory prezentovala Ing. Helena Poklembová.

      Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi vytvára podmienky pre kvalitnú a profesijnú prípravu žiakov na trhu vzdelávania, čo dosvedčuje množstvom pripravených odborníkov.


      Vypracoval: PaedDr. Ing. Stanislav Šveda

     • Potápanie v bazéne, deň otvorených dverí, krytá plaváreň Spišská Nová Ves

     •  

      Pre viac informácií, kliknite na nasledovný odkaz: Potápanie v bazéne

     • Rekonštrukcia historického nábytku, Kristián Comba, 1. ročník

     • Myslieť inak

     • Prinášame niekoľko postrehov zo semináru Interiéry 2017, na ktorom sa zúčastnili  v novembri 2017 naši učitelia M. Daňko, D. Roth a P. Sova vďaka  projektu Erasmus +.  Seminár organizovala VOŠ a SPŠ Volyně. Cestou do južných Čiech účastníci navštívili vysokú školu UMPRUM v Prahe, kde študujú naši absolventi, pozreli si ateliéry a práce študentov a načerpali inšpiráciu do ďalšej práce.

      Steve Jobs: "Mysli odlišne a potom ešte raz"  iba úspešní ľudia nájdu odvahu myslieť a robiť veci ináč a dokážu vyniknúť.

      Myslieť patrí k základným pilierom kreativity, bez ktorej  sa žiadny designer alebo projektant  neobíde.

      1. Myslieť inak, za každú cenu?

      Myslieť inak v oblasti návrhu nábytkového designu znamená pozrieť sa novými očami na existujúcu produkciu a v ideálnom prípade nájsť nové riešenie. Posunúť kvalitu a zvoliť dokonalý súlad medzi formou, materiálom a technológiou.

      Nové výrobné technológie – vstrekovanie plastov do foriem, 3D tlač, nové lepidlá, nové povrchové úpravy skôr umožňujú rozmýšľať o  nových možnostiach.

      Myslieť ináč je výzva k uplatnení nových postupov navrhovania úžitkových predmetov, pričom rešpektujeme ideálnu syntézu medzi formou, materiálom a technológiou a to všetko šetrné k nášmu životnému prostrediu.

      Pozor na to, aby sa hon za zmenou a novosťou "myslením inak za každú cenu" neminul s kvalitným koncovým výstupom, funkciou a účelom.

      Upravené podľa článku, autor  prof.akad.arch. Jan Fišer

      2. Vizualizácia to nezachráni

      3D vizualizácie si obvykle predstavujeme ako super dokonalé obrázky, ktoré vyzerajú skôr ako fotografie hotového interiéru, než ako počítačovo vytvorený obraz. Vytvoriť dokonalú vizualizáciu je časovo náročné. Vyžaduje to mať drahý špecializovaný počítačový software a väčšinou okrem práce designéra pracuje na vizualizácii odborne vyškolený grafik. Pretože je takáto vizualizácia časovo i finančne náročná, musí sa zákonite táto skutočnosť odraziť v cene hotového návrhu. Vizualizácia nie je to, čo designér predáva, je to iba prostriedok na komunikáciu a tá musí byť pravdivá.

      3D software môže urýchliť modelovanie priestoru, použitie farieb a textúr, potom môže nastúpiť ceruzka na kreslenie liniek a kriviek objektov do 3D priestoru. Ide o rýchly prenos myšlienka – 3D modelovanie. Až keď máme  na základe skíc veci premyslené opäť sa vrátime k 3D softwaru a veci domodelujeme.

      Efekt a efektivita sa dá dosiahnuť tým, že zákazník nemusí mať super perfektnú vizualizáciu, ktorá je časovo  a technicky náročná.

      Inou cestou môže byť, že naše  skice návrhu posunieme skúsenému grafikovi alebo sa naučíme používať jednoduchší 3D software.

      Upravené podľa článku, autor Ing. Jan Opitz, Jana Pěkná

      3. UPCYCLING 

      Upcycling je  opätovné použitie  a spracovanie materiálu alebo produktu po ich uplynutí doby  životnosti  do nového výrobku. Využívajú sa biologické aj technické cykly. Je to viac ako  recycling.

      4. FITNESS v kuchyni

      Kuchyňa  je priestor kde sa varí, kde prebieha rodinný a spoločenský život.  Ak je kuchyňa správne usporiadaná je varenie pohodlné, jednoduché a časovo optimálne. Ale kuchyňa môže byť aj ako telocvičňa.

      Bežec – ak je základný pracovný trojuholník – zásoby – mytie – varenie  príliš veľký, potom  za rok nabeháme v kuchyni aj niekoľko kilometrov. Preto ukladajme veci  tam, kde ich najčastejšie používame.

      Gymnasta – ak sú veci uložené dole na policiach za dvierkami, potom je to drep, predpažiť, postaviť, predkloniť. Na žinenke v telocvični možno fajn, ale čo ak má kuchár umelé kĺby? Riešení m sú zásuvky s plným výsuvom.

      Vzpierač – medzi najťažšie predmety v kuchyni patria veľké hrnce a panvice a kopa tanierov, ak nechcete vzpierať ťažké veci do horných políc opäť sú tu zásuvky pre spodné skrinky.

      Akrobatvysoké horné skrinky majú síce dosť úložného priestoru, ale ako sa tam dostanete? Myslite na deti ako lezú po linke. Pád z výšky je najčastejší úraz v domácnosti. 

      5. Zlato v súčasnom interiéri

      Zlato má jednu úžasnú optickú vlastnosť – odráža až 99,5% svetla, ktoré dopadne na jeho povrch. Za plného svetla je zlato krásne, za šera je magické, pretože ostatné predmety začínajú strácať presné obrysy, prestávame vnímať farby ale zlato stále odráža svetlo a v kontraste k ostatným materiálom žiari.

      V súčasnosti zlato môžeme použiť pri optickom a svetelnom tvarovaní interiéru pomocou pozlacovaných plôch. Na pozlacovanie sa používajú rôzne druhy plátkového zlata a nové technológie pozlacovania.

      Upravené podľa článku, autor MgA. Marek Teska

       

      Viac zaujímavých informácií vám ponúka časopis Interiéry 04/2017 , v ktorom je súbor prednášok zo semináru. K dispozícii u P. Sovu.