• Ponuka práce pre končiace ročníky a absolventov

      Sme rodinná stolárska spoločnosť s vyše 30-ročným úspešným pôsobením s cieľom neustáleho zlepšovania a inovácií. Aktuálne hľadáme nového kolegu a rozhodli sme sa kontaktovať Vás s týmto účelom. Radi by sme touto cestou oslovili Vašich absolventov, prípadne terajších študentov posledného ročníka, ktorí majú, resp. počas štúdia mali o odbor a prácu s drevom záujem a majú istú úroveň manuálnej zručnosti ako takej.

      Kandidátovi ponúkame základný plat 1000 - 1300€ s príplatkami. Naša spoločnosť sídli v Lipníkoch (okres Prešov), kde sa nachádza aj miesto výkonu práce. Samozrejmosťou je potom firemné pracovné oblečenie a obuv, ochranné pracovné pomôcky atď, plné vybavenie dielne a moderné technológie, ako je napr. CNC zariadenie alebo plne automatická olepovačka. Náplňou práce bude predovšetkým porez materiálu, v prípade niektorých zákaziek aj povrchová úprava materiálu, kompletizácia jednotlivých kusov a účasť na montážach priamo u zákazníka vo dvojici, alebo väčšom počte.

      Pre kandidáta sú plne k dispozícii naši mimoriadne skúsení zamestnanci, každý s desiatkami rokov praxe v tomto odvetví, s expertízou v rozličných oblastiach stolárskej výroby, bude teda mať možnosť získať skutočne veľmi cenné skúsenosti a prax. Ako bonus poslúžia rozličné firemné akcie a celkovo práca v skutočne kamarátsky naladenom kolektíve, možnosť nadčasov, po čase možnosť využívania dielne mimo pracovnej doby na súkromné účely (v rámci vzájomnej dohody), teplé stravovanie priamo v priestoroch firmy a veľa ďalšieho.

      Čo sa našej spoločnosti týka, vyrábame a osadzujeme zákazkové, často atypické stolárske výrobky na mieru, či už z masívu, DTDL, MDF, alebo iných materiálov. Vyrábame predovšetkým interiérový nábytok, kuchynské linky, interiérové dvere a obklady, teraz už v menšej miere aj eurookná a drevo-hliníkové okná a vchodové dvere.

      Ak máte nejaké pripomienky alebo otázky, neváhajte nás obratom kontaktovať.

      Michňák - OREX, stolárstvo

      Lipníky 94, 082 12 okres Prešov

      +421 948 072 685 / +421 905 340 741

      info@orex.sk

      www.orex.sk

     • Pozvánky na deň otvorených dverí vysokých škôl

      Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach

      Ponuka pre žiakov stráviť deň na našej univerzite počas jesenného kola Dňa otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach. Atmosféru jesenného kola DOD si budete môcť vychutnať v areáli Technickej univerzity v Košiciach v stredu 12. októbra 2022 v čase od 09.00h do 13.00h. Pre žiakov sme pripravili exteriérové, vedomostné a oddychové aktivity v závislosti od počasia. V prípade akýchkoľvek dotazov nás, prosím, neváhajte kontaktovať na dod@tuke.sk. Program tohto podujatia nájdete: https://dod.tuke.sk/

       

      Deň otvorených dverí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

      Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti termín Dňa otvorených dverí na Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: 21. októbra 2022. Plánovaný formát podujatia: prezenčne a online. Viac informácií už čoskoro na sociálnych sieťach UPJŠ: FB a IG.

     • Týždeň zdravej výživy

      Týždňom zdravej výživy si u nás v škole pripomenieme, že jedným z dôležitých stimulov k zdravému a dlhému životu je zdravá výživa. Dnes žijeme rýchlo a pri stravovaní robíme chyby. Preto sme si zavolali pracovníkov OZ „Mladí ľudia a život“ a výživového poradcu Juraja Rumana, ktorí žiakom vysvetlia potrebu zdravého stravovania a podajú im návod ako nájsť správnu cestu k zdravému a spokojnému životu.

      dt

      Program:

      17.10.2022 (pondelok)

      • prednáška organizácie OZ „Mladí ľudia a život“ v SNV
      • 1. roč. - téma: „Životný štýl“,  2. hod. - I.A, 3. hod. - I.B, I.C              
      • skupinová práca v triedach

      18.10.2022 (utorok)

      • beseda organizácie OZ „Mladí ľudia a život“ v SNV
      • 2. roč. - téma: „Duševné zdravie“, 2. hod. - II.A, 3. hod. - II.B, 4. hod. - II.C, II.D
      • skupinová práca v triedach

      18.10.2022 (utorok)

      • 3. roč. - téma: „Zdravý životný štýl“, tréner a výživový poradca Juraj Ruman, 3. hod. – III.A, III.B, III.C
      • interaktívna forma prezentácie témy v jedálni školy

      19.10.2022 (streda)

      • 4. roč. - téma: „Zdravý životný štýl“, tréner a výživový poradca Juraj Ruman, 3. hod. – IV.A, IV.B, IV.C
      • interaktívna forma prezentácie témy v jedálni školy

      20.10.2022 (štvrtok): 1. - 3. hod., realizácia zdravého stravovania: „Zdravá výživa v triedach“

       

      organizátori TZV:  Mgr. Michaela Duľová

                                       Daniela Tkáčová

     • Prváci na návšteve mestskej knižnice

      Dňa 28.09.2022 žiaci I.A a 29.9.2022 žiaci I.B navštívili Mestskú knižnicu v Spišskej Novej Vsi za prítomnosti svojej pani učiteľky PaedDr. Miroslavy Vartovníkovej. Účastníci exkurzie sa oboznámili s knižničným fondom, s výpožičnými podmienkami, s výškou členského, s umiestnením krásnej a odbornej literatúry a s možnosťou doplňujúceho štúdia priamo v priestoroch knižnice. Cieľom návštevy bolo rozvíjať u prvákov pozitívny vzťah k čítaniu a k samotným knihám. Veríme, že mnohým radosť z kníh vydrží čo najdlhšie.

      dt

     • Návšteva

      História sa opakuje, mení sa iba miesto a čas. Sme pripravení na prípadnú vojenskú konfrontáciu? Všetci si uvedomujeme, že obrana vlasti je povinnosťou a vecou cti každého občana. Avšak po zrušení základnej vojenskej služby sa pre mnohých mladistvých, ktorí prejavili záujem získať základné spôsobilosti a zručnosti v tejto oblasti, dvere do armády zatvorili. Tentoraz ponuka prišla priamo k nám a ponúkla študentom štvrtého ročníka získať základné vojenské zručnosti. Dňa 3.10.2022 nás navštívili Mgr. Miroslava Varmeisová a rtm. Mikuláš Jacko, obidvaja z raketometného oddielu v Rožňave, a oboznámili účastníkov besedy s projektom dobrovoľnej vojenskej prípravy. Motivovali ich, aby prejavili záujem stať sa súčasťou záloh ozbrojených síl. Zostáva nám iba veriť, že sa to všetko bude odvíjať len v teoretickej a výcvikovej rovine, bez nástrah a hrôz ozbrojeného konfliktu.

                                                                                                                                                                    dt

     • Predĺženie platnosti preukazu ISIC - pripomenutie

      Nenechaj si ujsť študentské zľavy v ďalšom šk. roku a zakúp si známku na Tvoj preukaz ISIC s platnosťou 09/2023!

      Už tento týždeň (30.9.) Ti končí platnosť preukazu z predošlého školského roku. Objednaj si známku na https://isic.sk/platbaskoly/, vyber si možnosť doručenia na Tvoju školu (zdarma) alebo priamo na adresu domov (poplatok 3€) a získaj:

      výhodný študentský paušál od Orangeu

      študentské ceny v Starbucks, v McDonald´s, v Burger King v Reserved, v Martinuse, v CINEMA CITY a na ďalších skvelých miestach

      možnosť zapájať sa do súťaži na našom Instagrame @isic.slovakia

      celoročné cestovné poistenie

      jednoduché cestovanie v BA kraji s preukazom v aplikácii

     • Stužková slávnosť

      Vzhľadom na chrípkové patálie sa stužkové slávnosti našich štvrtákov tento rok uskutočnili v mesiaci septembri. V piatok 23.9.2022 pri slávnostnom posedení žiakov IV.A triedy v reštaurácii Passion Cafe a 24.9.2022 na stužkovej slávnosti žiakov IV.B v hoteli Preveza sa žiaci obidvoch tried rozhodli vstúpiť do sveta dospelých pripnutím zelenej stužky nádeje za prítomnosti vedenia školy, svojej triednej učiteľky a pozvaných hostí. Prajeme im, nech im stužka nádeje pomáha odkrývať priaznivé karty života.

      dt

     • Mesiac športových aktivít

      September bol bohatý na športové podujatia. Dňa 7.9.2022 sa konalo účelové cvičenie pre I. a II. ročník, od 7.9.2022 do 9.9.2022 sa uskutočnil kurz na ochranu človeka a prírody pre III. ročník, od 19.9.2022 do 23.9.2022 sa konalo zimné sústredenie športových tried I.B, II.A a III.A. Pobyty vonku boli zamerané na zdokonalenie pohybových aktivít, zvýšenie kondície a koordinácie žiakov, orientáciu v priestore a na získanie futbalových zručností. Zmes zrealizovaných športových a pohybových aktivít bola prostriedkom na zlepšenie zdravia našich žiakov. 

      dt

     • Pozvánka na rodičovské združenie

      Pozývame Vás na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 27. 9. 2022 (utorok) o 16.00 hod. v školskej jedálni.

      Program: duálne vzdelávanie, vzdelávanie žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami, odborné stáže žiakov v zahraničí - Erasmus+, rôzne, diskusia

      Zároveň sa uskutočnia voľby zástupcu rodičov do Rady školy. (Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.)

      Po skončení celoškolského sa uskutoční triedne rodičovské združenie.

      Účasť rodičov nutná.

      Ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy

     • Erasmus+ stáž študentov v Bulharsku

      Záver školského roka 2021/22 si 11 študentov našej školy spríjemnilo zaujímavým a nezabudnuteľným pobytom v Sofii, hlavnom meste Bulharska. Absolvovali tam v dvoch dvojtýždňových turnusoch stáž Erasmus+. Náplňou ich práce bola pomoc vo filmovom štúdiu UFO Sofia Ltd., kde sa vyrábali rôzne rekvizity do celosvetovo známych filmov alebo len reklám. Zároveň tak mali možnosť spoznať zákutia a rôzne triky pri filmovaní a natáčaní.

      Počas tohto pobytu študenti sa nielen veľa naučili pre svoje odborné predmety a zlepšili sa pri využívaní el. náradí pre prácu s drevom a montáž. Ale vylepšili si aj angličtinu, ktorá bola dosť potrebná, a oboznámili sa aj s azbukou. Vo voľnom čase objavili krásne zákutia Sofie, jej históriu a ochutnali tradičné i netradičné jedlá.

      Študenti bývali v apartmánovom byte, kde s pomocou učiteľského dozoru boli odkázaní sami na seba. Vyskúšali si žiť v skupine, museli upratovať, prať, čo je určite dobrá skúsenosť do života.

      Stáž absolvovali títo študenti: Martin L., Adrián L., Miloš P., Samo R., Viktória R. všetci zo IV.B a pani učiteľka Lenka J. s nimi.

      V druhej skupine boli Milan B., Adrián H., Ema R. zo IV.A, Erik L. a Jakub Š. zo III.B a Viktória Ľ. z III.A spolu s pani učiteľkou Monikou K.

      Monika Krullová, september 2022

     • Pohni hlavou

      Dňa 8.9.2022 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili diskusno-zábavného predstavenia Pohni hlavou, ktorého cieľom okrem zdieľanej zábavy bolo viesť dorast ku kritickému mysleniu, efektívnemu spracovaniu informácií, správnym rozhodnutiam, interaktívnej spolupráci s moderátormi a ich hosťami. Program dopĺňali aktuálne texty stand-up komika, ktorý reagoval na to, čo zaznelo v rozhovoroch. Zámer tvorcov zaujal všetkých. Účinkujúci si pripravili malý návod na používanie vlastného mozgu a vtipne poukázali na intelektuálnu lenivosť, ako na najväčší neduh človeka informačnej doby. Žiaci si príležitostne užili zmes humoru, rozhovorov, poučení a dobrej hudby.

      dt

     • Septembrové besedy pre prvákov

      Je pekné, ak sa k životnému štýlu mladých prihovárajú prirodzené autority svojím jedinečným a odborným prístupom. Dňa 8.9.2022 sa v našej škole konala prednáška pod názvom „Problematika stretávania sa žiakov SŠ mimo školy (prvácky piatok)“. Stretnutie CPPPaP s prvákmi sa uskutočnilo za účelom prevencie látkových závislostí, zamedzenia rovesníckeho násilia, prevencie pred šikanou a za účelom celkovej ochrany žiakov. Pozornosť bola venovaná hlavne možnostiam eliminácie negatívnych javov v školskom prostredí. Rovnako aj trestnoprávna zodpovednosť mladistvých bola témou prednášky. Dňa 9.9.2022 realizátor podujatia Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela v Spišskej Novej Vsi špecifikoval prvákom skutkovú podstatu trestného činu, rozdiel medzi priestupkom, prečinom a zločinom. Ozrejmil im hranicu trestnej zodpovednosti mladistvých. Informoval ich o detských reedukačných centrách, väzeniach a liečebno-výchovných sanatóriách. Obidve prednášky boli pre žiakov zaujímavým prínosom a výzvou zamyslieť sa.

      dt

     • Pripomenutie zakúpenia/vyzdvihnutia ISIC známok

      Milí študenti!

      Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

      Obnovte si platnosť preukazu v dvoch krokoch:

      Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10€ na www.objednaj-preukaz.sk.

      Môžete si zvoliť možnosť doručenia na školu a ušetriť na poštovnom. Objednajte si známku teraz a môžete si ju vyzdvihnúť na škole hneď v prvý školský deň. Táto možnosť platí, ak si známku objednáte do nedele 28.8., tak NEVÁHAJTE! ☺

      Spolu so známkou vás na škole bude čakať aj kupónová knižka s extra zľavovými kupónmi. Kupóny si môžete prezrieť tu. (Ak si známku objednáte neskôr, počkáte si na známku aj kupónovú knižku trochu dlhšie, lebo objednané známky prichádzajú na školy na týždennej báze.)

      Môžete si zvoliť aj možnosť doručenia domov, v tom prípade, vám bude zaslaná s kuriérskym poplatkom 3€.

      Preukaz bude v databázach platný hneď po úspešnom zrealizovaní objednávky, takže na online zľavy a v ISIC appke ho môžete používať okamžite po platbe.

      Ak chcete využívať preukaz ako dopravnú kartu v MHD, SAD a ZSSK, postupujte podľa inštrukcií na www.preukazstudenta.sk a uhraďte poplatok 3,60€ za predĺženie dopravnej aplikácie v čipe preukazu.

     • Príhovor predsedu KSK, koniec šk. roka 2021/2022

      Vážení učitelia, milí žiaci,

      ktosi raz povedal, že na to, aby sme pocítili radosť z víťazstva, musíme vedieť prijať výzvy. A vám ich uplynulý školský rok opäť nadelil štedro.

      Škola nie je len o rozvíjaní zvedavosti a získavaní nových poznatkov, ale aj o vytváraní vzťahov a kamarátstiev, čo bolo počas pandémie pre mnohých z vás mimoriadne náročné. Pred svoju výzvu sa postavili i učiteľky a učitelia, ktorí sa aj v tejto ťažkej situácii snažili odovzdať žiakom čo najviac. Veľmi si vážim vašu prácu. Zvládli ste to úžasne, s obdivuhodným nasadením.

      Vaši učitelia vás vedú k vedomostiam, k pochopeniu seba samého, aj k poznaniu, že svojím konaním môžu obohacovať okolitý svet. Pomáhate rozvíjať ich talent tak, aby po skončení školy našli ďalšie uplatnenie. Na župe máme bohatý plán, ako zlepšiť a skvalitniť výučbu na našich stredných školách, aby ste ako absolventi získali dobré uplatnenie v zamestnaní aj v živote. Rozbehli sme niekoľko projektov a verím, že už v nasledujúcom školskom roku prinesú tak potrebnú a žiadanú zmenu. Niekde to bude modernizácia priestorov, niekde zlepšenie vybavenia, či zlepšenie podmienok praktickej výučby.

      Milí učitelia, aj keď sa už všetci nevieme dočkať letných prázdnin, neznamená to, že zabúdame na ďalšie výzvy, pred ktorými stojíme. Nedá mi nespomenúť, že okrem pandémie bol tento rok v závere poznamenaný štrajkovou pohotovosťou. Oprávnené požiadavky pedagógov však naplnené neboli. Akoby spoločnosť zabudla, že žiaka formujú nielen poznatky, ale aj to, ak má dobrých učiteľov. Spokojných a motivovaných, naplnených túžbou odovzdať mladej generácii to najlepšie zo seba. Potrebujeme spokojných pedagógov, preto vaše požiadavky plne podporujem a stojím pri vás.

      Milí žiaci a študenti,

      pandémia nás naučila, že záleží na každom jednom dni v škole. Lebo byť bez školy znamená nielen menej vedomostí a poznatkov, ale aj menej zážitkov so spolužiakmi a učiteľmi. Preto vám zo srdca prajem, aby ste nadchádzajúce letné dni využili naplno a zažili všetko, čo k letu patrí – od získavania nových kamarátstiev a utužovania tých starých, cez objavovanie až po cestovanie. Oddychujte, objavujte, prekonávajte svoje limity, nech vám každý deň prázdnin prinesie nové dobrodružstvá. Nech je vaše leto plné radosti a fantastických zážitkov, ktoré vám dodajú energiu do nového školského roka.

      Rastislav Trnka

      predseda Košického samosprávneho kraj

     • Študenti na školení montážnikov suchých stavieb v Technickej Akadémii Rigips v Prešove

      Naši tretiaci technici drevostavieb, Michal a František, dvaja naši čerství absolventi sa v dňoch 20. – 21. júna 2022 zúčastnili odborného školenia na získanie Montážneho preukazu pre suché stavby s použitím sadro kartónového systému Rigips (Saint – Gobain). Školenie prebiehalo priamo v priestoroch Technickej Akadémie Rigips v Prešove. Prvý deň prebiehala teoretická výuka o použitých materiáloch, nosných konštrukciách, montáži dosiek, tmelení a povrchovej úprave. Využili sme aj možnosť získať informácie o izolačných materiáloch systému ISOVER a fóliách na strechy a pre drevostavby. Deň sa končil testom, ktorý je podmienkou získania Preukazu montážnika. 

      Druhý deň si všetci študenti nacvičovali celý postup montáže steny na oceľové nosné profily. Rezali SK dosky na presno, brúsili, zrážali hrany pre spoje. Potom sa učili skracovať UW a CW profily, vymeriavali rozmiestnenie nosnej konštrukcie a montovali nosnú konštrukciu do roviny. Potom pripevňovali pripravené dosky na konštrukciu, riešili rôzne spôsoby skrutkovania, hlavne ako správne dosky pripevniť. Najviac sa všetci vytrápili pri tmelení a páskovaní, ale to chce cvik. Oba dva dni sa nám plne venoval majster Ľuboš Stolárik a spolu so študentami som školenie absolvovala a všetko si tiež vyskúšala.

      Hana Čekovská, učiteľka odborných predmetov

     • Učitelia na stáži Erasmus + v Třebíči

      Prvá oficiálna návšteva našich učiteľov v Strednej škole stavebnej v Třebíči bola konečne úspešná. Covid nám menil plány, ale v júni po maturitách sme na týždeň spoznávali školu, dielne a študovali študijné a učebné odbory na SŠST. Cieľom nášho pobytu bolo zistiť, aké sú možnosti spolupráce a zabezpečenia stáží v budúcnosti pre našich študentov aj učiteľov. SŠS Třebíč má študijné odbory Stavebníctvo, Technické zariadenia budov, Architektúra a dizajn interiéru a učňovské odbory Inštalatér, Elektrikár, Stolár, Tesár, Maliar a ďalšie. Študenti môžu študovať aj ďalej a doplniť si iné učňovské vzdelanie alebo pokračovať v nadstavbovom štúdium.

      Mali sme možnosť vidieť na vlastné oči ako je vybudované COV pre všetky druhy energetických zdrojov vrátane ekologických a ako sa využívajú pri vyučovaní. Podrobne sme si pozreli všetky učebne, dielne a ich vybavenie. S riaditeľom školy a jeho zástupcami sme debatovali o bežných problémoch školy a školstva a hlavne sme zisťovali, ako by sme mohli základné učivo zo študijného odboru Technické zariadenia budov postupne aplikovať do nášho študijného odboru Technik drevostavieb a využiť ich dokumenty a hlavne dielne na praktické precvičovanie aj cez projekt Erasmus +.

      Zúčastnili sme sa ako pozorovatelia niektorých obhajob záverečných učňovských skúšok, prezentácií ročníkových prác na vyučovacích hodinách a mohli sme sa otvorene porozprávať s učiteľmi, majstrami aj študentami. Program bol intenzívny a doplnený aj o odborné exkurzie vo firmách na výrobu nábytku, drevostavieb, krovov, boli sme si pozrieť rekonštrukciu barokového kostola v Jaroměřicích nad Rokytnou a boli sme aj v mestskej teplárni, ktorá spracováva biomasu a vyrába aj el. energiu systémom ORC. Nechýbala aj prehliadka historických pamiatok Třebíče, židovskej štvrti a cintorína, ktoré sú zapísané v UNESCO. Pri ceste domov sme si ešte pozreli v Brne výstavu Tutanchamon - jeho hrobka a poklady, ktorá už bola len čerešničkou na torte výbornej stáže Erasmus +.

      Hana Čekovská

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
   • sosd@sosdsnv.sk
   • 0534424246
   • Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
   • IČO: 42096642
   • DIČ: 2022436361
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje