Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

Prihlásenie
 • Myslieť inak

  Prinášame niekoľko postrehov zo semináru Interiéry 2017, na ktorom sa zúčastnili  v novembri 2017 naši učitelia M. Daňko, D. Roth a P. Sova vďaka  projektu Erasmus +.  Seminár organizovala VOŠ a SPŠ Volyně. Cestou do južných Čiech účastníci navštívili vysokú školu UMPRUM v Prahe, kde študujú naši absolventi, pozreli si ateliéry a práce študentov a načerpali inšpiráciu do ďalšej práce.

  Steve Jobs: " Mysli odlišne a potom ešte raz " iba úspešní ľudia nájdu odvahu myslieť a robiť veci ináč a dokážu vyniknúť.

  Myslieť patrí k základným pilierom kreativity, bez ktorej  sa žiadny designer alebo projektant  neobíde.

  1. Myslieť inak, za každú cenu?

  Myslieť inak v oblasti návrhu nábytkového designu znamená pozrieť sa novými očami na existujúcu produkciu a v ideálnom prípade nájsť nové riešenie. Posunúť kvalitu a zvoliť dokonalý súlad medzi formou, materiálom a technológiou.

  Nové výrobné technológie – vstrekovanie plastov do foriem, 3D tlač, nové lepidlá, nové povrchové úpravy skôr umožňujú rozmýšľať o  nových možnostiach.

  Myslieť ináč je výzva k uplatnení nových postupov navrhovania úžitkových predmetov, pričom rešpektujeme ideálnu syntézu medzi formou, materiálom a technológiou a to všetko šetrné k nášmu životnému prostrediu.

  Pozor na to, aby sa hon za zmenou a novosťou "myslením inak za každú cenu" neminul s kvalitným koncovým výstupom, funkciou a účelom.

  Upravené podľa článku, autor  prof.akad.arch. Jan Fišer

   

  2. Vizualizácia to nezachráni

  3D vizualizácie si obvykle predstavujeme ako super dokonalé obrázky, ktoré vyzerajú skôr ako fotografie hotového interiéru, než ako počítačovo vytvorený obraz. Vytvoriť dokonalú vizualizáciu je časovo náročné. Vyžaduje to mať drahý špecializovaný počítačový software a väčšinou okrem práce designéra pracuje na vizualizácii odborne vyškolený grafik. Pretože je takáto vizualizácia časovo i finančne náročná, musí sa zákonite táto skutočnosť odraziť v cene hotového návrhu. Vizualizácia nie je to, čo designér predáva, je to iba prostriedok na komunikáciu a tá musí byť pravdivá.

  3D software môže urýchliť modelovanie priestoru, použitie farieb a textúr, potom môže nastúpiť ceruzka na kreslenie liniek a kriviek objektov do 3D priestoru. Ide o rýchly prenos myšlienka – 3D modelovanie. Až keď máme  na základe skíc veci premyslené opäť sa vrátime k 3D softwaru a veci domodelujeme.

  Efekt a efektivita sa dá dosiahnuť tým, že zákazník nemusí mať super perfektnú vizualizáciu, ktorá je časovo  a technicky náročná.

  Inou cestou môže byť, že naše  skice návrhu posunieme skúsenému grafikovi alebo sa naučíme používať jednoduchší 3D software.

  Upravené podľa článku, autor Ing. Jan Opitz, Jana Pěkná

   

  3. UPCYCLING 

  Upcycling je  opätovné použitie  a spracovanie materiálu alebo produktu po ich uplynutí doby  životnosti  do nového výrobku. Využívajú sa biologické aj technické cykly. Je to viac ako  recycling.

  Ukážka:  Svietidlá Decafé, Raúl Laurí, materiál kávová sedlina( grunt)

      Stolička Eddi seat, Bernd Brinkmann, podnož z častí bicykľa

  4. FITNESS v kuchyni

  Kuchyňa  je priestor kde sa varí, kde prebieha rodinný a spoločenský život.  Ak je kuchyňa správne usporiadaná je varenie pohodlné, jednoduché a časovo optimálne. Ale kuchyňa môže byť aj ako telocvičňa.

  Bežec – ak je základný pracovný trojuholník – zásoby – mytie – varenie  príliš veľký, potom  za rok nabeháme v kuchyni aj niekoľko kilometrov. Preto ukladajme veci  tam, kde ich najčastejšie používame.

  Gymnasta – ak sú veci uložené dole na policiach za dvierkami, potom je to drep, predpažiť, postaviť, predkloniť. Na žinenke v telocvični možno fajn, ale čo ak má kuchár umelé kĺby? Riešení m sú zásuvky s plným výsuvom.

  Vzpierač – medzi najťažšie predmety v kuchyni patria veľké hrnce a panvice a kopa tanierov, ak nechcete vzpierať ťažké veci do horných políc opäť sú tu zásuvky pre spodné skrinky.

  Akrobat – vysoké horné skrinky majú síce dosť úložného priestoru, ale ako sa tam dostanete? Myslite na deti ako lezú po linke. Pád z výšky je najčastejší úraz v domácnosti. 

   

  5. Zlato v súčasnom interiéri

  Zlato má jednu úžasnú optickú vlastnosť – odráža až 99,5% svetla, ktoré dopadne na jeho povrch. Za plného svetla je zlato krásne, za šera je magické, pretože ostatné predmety začínajú strácať presné obrysy, prestávame vnímať farby ale zlato stále odráža svetlo a v kontraste k ostatným materiálom žiari.

  V súčasnosti zlato môžeme použiť pri optickom a svetelnom tvarovaní interiéru pomocou pozlacovaných plôch. Na pozlacovanie sa používajú rôzne druhy plátkového zlata a nové technológie pozlacovania.

  Upravené podľa článku, autor MgA. Marek Teska

   

   

  Viac zaujímavých informácií vám ponúka časopis Interiéry 04/2017 , v ktorom je súbor prednášok zo semináru. K dispozícii u P. Sovu.

 • BURZA stredných škôl pre žiakov základných škôl a rodičov ÚRAD PSVR LEVOČA

  Dňa 15. novembra 2017 sa uskutočnila BURZA stredných škôl pre žiakov základných škôl a rodičov v meste Levoča. Toto podujatie sa konalo pod záštitou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (PSVR) Poprad, EURES a Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) Poprad. Tohto podujatia sa zúčastnila aj naša Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi pod vedením týchto  učiteľov: Ing. Daniela Rotha, Mgr. Nikoly Podolinskej, PaedDr. Ing. Stanislava Švedu a majstra odborného výcviku Viliama Pučeka. Pri prezentácii pomáhali aj študenti III. A: Robin Polák a Patrik Pavan. Cieľom akcie bola prezentácia našej školy pre žiakov základných škôl a rodičov s okresu Levoča. Okrem umeleckých, technických a učebných odborov našej školy sme predstavil aj nový experimentálny študijný odbor „Technik drevárskych CNC zariadení – v nábytkárskej výrobe“, ktorý sa bude vyučovať od budúceho školského roka 2018/2019.

  Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi je pripravená poskytnúť kvalitnú a profesijnú prípravu žiakov na trhu vzdelávania a zamestnanosti.

  Vypracoval: PaedDr. Ing. Stanislav Šveda

 • Európsky týždeň odborných zručností

   

  Kontaktná osoba: Ing. Hana Čekovská

   

   

 • Fotosúťaž: Remeslo má zlaté dno

  Podmienky súťaže a prihlášku nájdete na nasledovných odkazoch:

   

  Podmienky_fotografickej_sutaze_Remeslo.docx

  Podmienky_fotografickej_sutaze_Remeslo.pdf

  PRIHLASKA_STITOK_REMESLO.docx

   

   

 • Burza stredných škôl 2017 „SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA – PRÍLEŽITOSŤ K ÚSPECHU“

  Dňa 26. októbra 2017 sa uskutočnila Burza stredných škôl 2017 pod názvom: „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“. Toto podujatie sa konalo v Gymnáziu Gelnica v spolupráci CPPPaP - Spišská Nová Ves. Okrem iných sa na tejto prezentácii stredných škôl zúčastnila aj Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi pod vedením týchto  učiteľov: Ing. arch. Jany Naščákovej, Ing. Heleny Poklembovej a PaedDr. Ing. Stanislava Švedu. Pri prezentácii pomáhali aj študenti: Soňa Snopková 4. B a Nikola Mackovjaková 4. A. Cieľom akcie bola prezentácia našej školy s jej jednotlivými odbormi. Umelecké odbory našej školy prezentovala Ing. arch. Jana Naščáková. Študijné odbory - technické prezentoval PaedDr. Ing. Stanislav Šveda, kde okrem iného predstavil nový experimentálny študijný odbor „Technik drevárskych CNC zariadení – v nábytkárskej výrobe“, ktorý sa bude vyučovať od 1. septembra 2018. Učebné odbory a ostatné odbory prezentovala Ing. Helena Poklembová.

  Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi vytvára podmienky pre kvalitnú a profesijnú prípravu žiakov na trhu vzdelávania, čo dosvedčuje množstvom pripravených odborníkov.


  Vypracoval: PaedDr. Ing. Stanislav Šveda

 • Pozvánka na kick - off seminár
  • seminár prebehne 15. novembra medzi 9:00 - 14:00
  • miesto konania je aula gymnázia na ulici Školská 7
  • kapacita je 100-120 účastníkov, preferujeme tých, čo už majú nápad
  • prihlásiť vašu delegáciu môžete vyplnením prihlášky v prílohe
  • jedlo, pitie, bohatý program bude:)

  Viac informácii nájdete na nasledovnom odkaze: iNOVEum_kick_off_pozvanka.pdf

  Záujemcovia hláste sa do 13.11.2017 (pondelok) u p. Čekovskej.

   

   

   

 • Platnosť preukazu ISIC EURO26
 • Exkurzia v CERN-e, Ženeva, Švajčiarsko

  Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s OZ Amavet – Asociácia pre mládež, vedu a techniku v dňoch 9. 10. 2017 až 13. 10. 2017 zorganizovala päťdňové poznávacie podujatie pre svojich študentov - exkurziu do CERN-u. Cieľom exkurzie bolo spoznať interaktívne vedecko-technické zariadenie spolu s kultúrou daného štátu v Európe v rámci projektu „Cesty za vedou“. Pod vedením učiteľa PaedDr. Ing. Stanislava Švedu sa poznávacieho podujatia zúčastnili títo študenti: Maliňak Damián 2. A, Kiktová Michaela 3. A, Farkalinová Bronislava 3. A, Tlstáková Romana 3.A, Petrovičová Stella 3. A, Ondovová Martina 3. A, Labudová Nikola 3. A, Jakub Zavacký 3. B, Štefkovič Matej 3. D, Kovár Dávid  3. E, Kaščák Lukáš 4. E.

  Päťdňové poznávacie podujatie začalo návštevou Technoramy vo švajčiarskom Winterthure – interaktívne múzeum s fyzikálnymi pokusmi, kde si mohli žiaci vyskúšať a otestovať svoje vedomosti. V ďalší deň sme absolvovali dlho očakávanú exkurziu do CERN-u v Ženeve. Mali sme možnosť vypočuť si prednášky renovovaných fyzikov a opýtať sa na aktuálne výzvy experimentálnej fyziky. Zaujímavá zástavka v rámci CERN-u bola na interaktívnych výstavách pod názvom Microcosm a Globe. Taktiež sme mali možnosť nahliadnuť do práce vedcov v konkrétnych úlohách a sledovať zber dát z magnetického spektrometra z medzinárodnej stanice ISS.

  Nezabudnuteľným zážitkom bola samotná prehliadka experimentálnych časti s miestnymi odborníkmi o LHC urýchľovači častíc. Bohatý program pokračoval ďalším dňom návštevou mesta Bern. V ňom sme mali možnosť navštíviť historickú časť mesta a najmä navštíviť Múzea A. Einsteina.

  Týmto sa chceme poďakovať vedeniu SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi a Amavetu za možnosť zúčastniť sa tohto výnimočného podujatia, akým bola exkurzia v CERN-e.

  Fotogaléria Exkurzia v CERN-e, Ženeva, Švajčiarsko.

   

  Vypracoval: PaedDr. Ing. Stanislav Šveda

 • Víťazi 21. ročníka SUSO sú mladí truhlári z Hluboše

  Pre ďalšie informácie o súťažnej prehliadke stavebných remesiel SUSO, kde sa zúčastnila aj SOŠ drevárska v Spišskej Novej Vsi, kliknite na nasledovný odkaz:

  http://www.drevmag.com/index.php/sk/?option=com_content&view=article&id=6922:vitezi-21-rocniku-suso-jsou-mladi-truhlari-z-hlubose&catid=38:informacny-servis&Itemid=48

 • Učitelia na stáži Erasmus + v Hradci Králove, Česká republika

  Prázdniny sa iba začínali, ale  naši učitelia stále nemali dosť a išli sa vzdelávať na stáž. Navštívili strednú školu v Hradci Královém (Stredná umelecká škola hudobných nástrojov a nábytku). Boli si vymeniť informácie  a poznatky o vyučovaní odborných praktických predmetov v umeleckých aj drevárskych odboroch, veľa času trávili s majstrami v dielňach, kde zisťovali ako sa učí v Českej republike, aké sú vybavené ich dielne, aké majú CNC – čko. Bavili sa aj o študentoch, podmienkach v školstve, čo ich trápi, alebo kto. Vymenili si dobré rady-  čo, ako, kedy, s kým a čím čo najlepšie učiť a naučiť. Za odmenu potom absolvovali kurzy sústruženia, tradičnej povrchovej úpravy( politúry, polychrómie, zlatenie) a P. Sova a M. Daňko si vyrobili elektrické gitary – plne funkčné.

  Program bol nabitý, ale stál za to.

  Máte sa na čo tešiť- študenti, keď vám naši majstri a učitelia ukážu, čo nového sa naučili.         

        

     

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Medzinárodné rezbárske sympózium v Bystřici pod Hostýnem od 11.9. – 15.9.2017

  Na pozvanie našich priateľov zo Strednej priemyselnej školy nábytkárskej a obchodnej v Bystřici pod Hostýnem sme sa zúčastnili 5. ročníku Medzinárodného rezbárskeho sympózia, ktoré sa koná za účasti študentov, absolventov školy a profesionálnych rezbárov. Tohtoročná téma "V oblakoch" umožňovala prejaviť  kreativitu na širokom poli námetov. Na sympóziu sa zúčastnili naše študentky z odboru DTD z triedy IV.B, až na Mirku ostatné dievčatá Lenka, Radka a Julka si s radosťou zopakovali prácu pri rezbovaní reliéfu ako v minulých rokoch, keď sa zúčastnili stáže Erasmus +. Opäť sme mali k dispozícii pripravený materiál, množstvo dlát, rydiel a iné materiály na dokončovanie.

  Pracovalo sa za každého počasia vonku pod otvorenými stanmi, všetci sme boli na očiach verejnosti. Na takejto akcii je možnosť porovnať svoje výkony s ostatnými, naučiť sa nové veci, postupy, fintičky a obdivovať profíkov. Ostáva dosť času na rozhovory, stretávky po práci a spoločnú zábavu.

  Na zhotovenie  diela sme mali všetci 5 dní, začínali sme hrubým opracovaním a postupne sme šli až na detaily, vo štvrtok sme mali všetko pripravené na morenie a dofarbenie tak, aby sme v piatok po obede mohli vystúpiť na vernisáži vo všetkej paráde.

  Vernisáž prebiehala za účasti významných hostí, poslanci Českej národnej rady, Európskeho parlamentu, poslanci  Zlínského kraja, predstavitelia mesta a zástupcovia sponzorov. Hrala dychová kapela, najlepšie práce a ich autori boli ocenení zaujímavými cenami.

  Celé sympózium malo perfektné zázemie a hlavne atmosféru. Každé vytvorené dielo je originál s rukopisom svojho autora a celá akcia je moc fajn.

  Ďakujeme za skvelú akciu p. riaditeľke Ing. Olge Pastyříkové, Mgr. Anne Bláhové a Radkovi Pluháčkovi a všetkým, ktorí nám umožnili znovu zažiť radosť z tvorivej práce.

  Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

  O tom, ako sa žiakom darilo, sa môžete presvedčiť vo fotogalérii Medzinárodné rezbárske sympózium v Bystřici pod Hostýnem od 11.9. – 15.9.2017.

 • Školský dokument Alma mater

  Dokument Alma mater o celoročných aktivitách školy za školský rok 2016/2017 pre všetkých a tých kolegov a študentov, ktorí si v ňom nájdu svoje príspevky. Vaša ústretovosť a zvýšené úsilie sú zachytené  v nasledujúcich stranách.

  Alma_mater.pdf

   

 • Predlžovanie preukazov ISIC EURO26

  Preukaz ISIC/EURO26 je platný len s aktuálnou známkou. Bez platnej známky 09/2018 nebude preukaz akceptovaný ani dopravcom, ani žiadnymi ďalšími poskytovateľmi zliav.   

  Aby Vás žiaci nezaťažovali administratívou okolo preukazov cely rok, dajte prosím žiakom tieto informácie:

  1. Preukaz ISIC/EURO26 je platný len s novou známkou ISIC 09/2018
  2. Predlženie preukazu novou známkou ISIC 09/2018 bude na škole možné do 30.9.2017
  3. Od 1.10.17 sa bude dať známka ISIC 09/2018 objednať a uhradiť len cez www.objednaj-preukaz.sk

   

  Chceme totiž, aby žiaci mohli využívať výhody preukazu ISIC/EURO26 celý rok, bez zbytočného prerušenia. Aby sa nestávalo to, že žiaci až pri snahe využiť zľavu zistia, že nemajú platný preukaz. Potom sa rýchlo domáhajú známky.

  Aj pre Vás bude lepšie, ak Vás žiaci nebudú naháňať kvôli predlženiu preukazov počas celého roka.  

  Dajte prosím informáciu žiakom, že ISIC sa predlžuje známkou v septembri a po 1.10.17 si už známku budú riešiť sami žiaci cez www.objednaj-preukaz.sk.

  Verím, že to pre Vás bude jednoduchšie.

   

  Pre viac informácii kliknite na nasledovný odkaz:

  Predlzovanie_preukazov_ISIC_EURO26.pdf

   

   

   

   

 • Štipendium v školskom roku 2017/2018

  Informácie o štipendiu v školskom roku 2017/2018 nájdete v zložke "O škole" a "Štipendiá" alebo na nasledovnom odkaze: https://sosdsnv.edupage.org/text21/

   

 • Spomienky absolventov SPŠD 1968-72

 • Nadstavbové štúdium v  Strednej odbornej škole drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves

   

  6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH – 2–ročné nadstavbové štúdium pre absolventov všetkých trojročných učebných odborov - maturitné vysvedčenie

   

  • štúdium trvá 2 roky v rozsahu 10 vyučovacích hodín týždenne, EXTERNOU – VEČERNOU FORMOU

   

  UPLATNENIE:

  • absolvent počas štúdia získa vedomosti o založení a vedení malého a stredného podniku a je schopný založiť a prevádzkovať vlastný súkromný podnik,
  • vie tvorivo využívať moderné marketingové techniky pri rešpektovaní podnikateľskej etiky,
  • je schopný viesť účtovnú evidenciu a vykonávať iné administratívne práce, využíva výpočtovú techniku v praxi.

   

   

  KRITÉRIA PRE PRIJATIE:

  • výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške

   

  ŠTÚDIUM JE BEZPLATNÉ

  bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.sosdsnv.sk, na telefónnom čísle: 053/442 42 46, 0902 904 810 alebo priamo v škole.

  TEŠÍME SA NA VÁS v novom školskom roku !

 • Prijímacie skúšky 2017/2018

   

  2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční dňa 20. 6. 2017 o 8,00 hod.

   

 • Dotyk tvorivého pera

              V mesiaci máj a jún je v našej škole nainštalovaná prehliadka literárnych prác žiakov. Je to „tvorivá paleta umeleckého slova“, ktorá odráža ich neobmedzené kreatívne schopnosti. Prehliadka pod názvom „Dotyk tvorivého pera“ umožňuje všetkým žiakom našej školy vyjadriť sa tvorivým perom, odhaliť svoj talent a siahnuť za hranice svojich bežných možností. Prezentácia prác žiakov je v slovenskom a anglickom jazyku, rozmanitosť tém a žánrov je neobmedzená, dĺžka prác neohraničená.

   

 • Úspešní žiaci Strednej odbornej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves

  1. miesto v medzinárodnej súťaži

  Slovenská národná galéria v spolupráci s Kunsthalle Bratislava, Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici a Východoslovenskou galériou v Košiciach vyhlásila na jeseň 2016 prvý ročník slovenského vydania medzinárodnej umeleckej súťaže pre žiakov stredných škôl a gymnázií „Máš umelecké črevo?“.  
  Súťaž vznikla v roku 2009 v Českej republike, kde má stabilnú podporu Národnej galérie v Prahe, Centra súčasného umenia DOX, Galérie Rudolfinum alebo Moravskej galérie v Brne a je spojená s Cenou Jindřicha Chalupeckého, tamojším najvýznamnejším ocenením pre mladých umelcov.
  Témou súťaže boli  Hranice – aj v súvislosti s tým, že ide o prvý ročník, ktorý prekročil hranice Českej republiky.
  Po troch semifinálových kolách v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach sa do finále dostalo 19 najlepších tímov.
  Finále súťaže sa uskutočnilo v utorok 2. 5. 2017 o 10.00 v kaviarni Berlinka v SNG – Esterházyho paláci v Bratislave.

  Žiačky 2. ročníka študijného odboru fotografický dizajn Strednej odbornej školy drevárskej, FIlinského 7, Spišská Nová Ves Annamária Bednárová a Vanesa Múdra získali vo finále súťaže 1. miesto so súborom fotografií nájdených v rodinných archívoch doplneným o autentické fotografie rovnakých záberov  zasadeným do video prezentácie so sprievodným slovom pamätníkov a prebrali si putovnú cenu Umeleckého čreva vytvorenú slovenskou šperkárkou Katarínou Siposovou.

  Dielo víťazného tímu bude vystavené do 7. 5. 2017 v ateliéri Esterházyho paláca a v Moravskej galérii v Brne.
  Víťazný tím má možnosť zúčastniť sa programu a výstavy v Moravskej galérii v Brne v dňoch 16. 6. – 18. 6. 2017 spolu s víťazmi českej a maďarskej súťaže.

   

  2. miesto SUSO Skills Slovakia v odbore stolár

  V dňoch 27. – 28. 4. 2017 sa na Výstavisku Agrokomplexu v Nitre popri výstave Mladý tvorca uskutočnila súťažná prehliadka stavebných remesiel SUSO Skills Slovakia. Žiaci Strednej odbornej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves Viliam Púček (žiak 3. ročníka študijného odboru technik drevostavieb) a Martin Dacho (žiak 2. ročníka študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby) získali v odbore stolár 2. miesto a postúpili na medzinárodné finále 21. ročníka súťaže, ktoré sa uskutoční v dňoch 19. – 22. 9. 2017 v Prahe počas veľtrhu For Arch.

 • Lyžiarsky výcvik

  V dňoch od 20.2.- 24.2.2017 sme my, žiaci druhého ročníka, absolvovali lyžiarsky výcvik v Krompachoch v stredisku Plejsy, pod dohľadom našich vedúcich, zároveň učiteľov a zabávačov.

  Boli sme ubytovaní v hoteli, ktorý sa nachádzal hneď vedľa svahu. V ranných hodinách bol svah, čo sa týka snehu, perfektne vyratrakovaný, no v popoludňajších hodinách sa to nedalo povedať. Nebol zlý, ale ani najideálnejší. Terén bol vhodný pre lyžiarov aj nelyžiarov. Ak doľahla na nás únava, mohli sme načerpať nové sily pri šálke čaju v bufete, ktorý sa nachádzal priamo na svahu. Niektorí tam trávili viac času ako mali. Ubytovanie bolo skvelé, aj s telkou v izbe. Strava bola super, s možnosťou vegetariánskej stravy. Zamestnanci hotela boli príjemní, ústretoví a dalo sa s nimi aj pokecať. Čo sa zábavy týka, tak vo voľnom čase sme mohli využiť hotelové príslušenstvo ako biliard, bowling, stolný futbal atď. Vo večerných hodinách sme sa všetci stretávali v kongresovej miestnosti, kde prebiehal zábavný program od učiteľov a neskôr aj od žiakov. Na základe programu sme sa bližšie spoznali a nadobudli nové vzťahy. Ako na každom lyžiarskom, ani tento sa nezaobišiel bez úrazov, ale našťastie nebolo to nič vážne.

  Veríme, že každý zúčastnený si odniesol skvelé spomienky, super zážitky a poriadnu svalovicu. Kto nebol, môže ľutovať! Snáď vás o tom presvedčia fotky v galérii Lyžiarsky výcvik 2017.