• Novinky

     • Naši študenti na stáži Erasmus + v Pärnumaa Kutsehariduskeskus v Estónsku

     • Posledná stáž Erasmus + v tomto školskom roku bola určená pre 7 študentov drevárskych odborov. Stáž nám pomohla zorganizovať odborná škola v Pärnu. Stáž sa konala na prelome apríla a mája 2018. Študenti pracovali v stolárskych a nábytkárskych firmách v meste a okolí pri výrobe nábytku do švédskych hotelov, pri rekonštrukcii dverí a iných zákazkách a na rekonštrukcii staršej drevostavby. Pracovali v modernej prevádzke, na strojoch, s ručným elektrickým náradím, a vykonávali aj iné stavebné práce.

      Cestovali sme letecky  do Tallinu a veľa sme cestovali modernými autobusmi po Estónsku. Ubytovanie bolo fajn, chalani mali čas aj športovať a spoznávať Pärnu. Niektorí sa naučili variť a postarať sa o seba.

      Počas víkendov a voľných dní sme boli v druhom najväčšom meste Estónska v Tartu, kde sme navštívili Estónske národné múzeum a staré mesto a užili si pekný deň.

      Zaujímavou skúsenosťou bola návšteva Celonárodného kola súťaže zručnosti stredných odborných škôl, ktorá sa konala v Talline. Víťazi postupovali do celosvetového finále. Súťažné práce boli náročné vo všetkých odboroch. Súčasťou akcie boli aj prezentácie odborných škôl z celého Estónska, na ktorých sa zúčastnilo množstvo študentov – návštevníkov. Nevynechali sme ani prehliadku historického centra Tallinu, prístavu a iných zaujímavých miest.

      Stáž trvala dva týždne. Niektorí účastníci boli prvý raz pri mori, iní prvýkrát leteli lietadlom a všetci sa museli viac samostatne starať o seba. Zistili, že s angličtinou sa dohovoria skoro všade v Európe, že Estónci sú iní – trošku rezervovaní, ale veľmi svedomití, presní  a precízni.  

      Estónsko nie je krajina, kam sa od nás bežne cestuje, ale určite môže slúžiť ako vzor moderného rýchlo sa rozvíjajúceho európskeho štátu.

      Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus + a  sprevádzajúca učiteľka v Pärnu

     • Oznam pre účastníkov stáží Erasmus +

     • Prosím všetkých účastníkov stáží Erasmus + v šk. roku 2017/2018, prípadne aj za predchádzajúce šk. roky, aby ste vyplnili dotazník, ktorý vám môže prísť na váš osobný mail z adresy  prieskum earsmus plus

      Dotazník Erasmus1,KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov - sektor OVP 

      Dotazník je on-line, vyplnenie zaberie cca 15 min aj s komentármi.

      V prípade dotazov sa môžete obrátiť na koordinátorku projektu Erasmus +  Hanu Čekovskú.

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • Zahraniční študenti z Vilniusu na stáži Erasmus+ u nás v škole

     • Tak ako naši študenti  a učitelia tohto  školského roku cestovali na stáže Erasmus + do zahraničia podobne pricestovali na stáž  študenti a učitelia  z VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras/Vilnius Builders Training CentreLitvy k nám do Spišskej Novej Vsi.

      Pre našich priateľov sme pripravili dva týždne zaujímavých činností. Prvý týždeň spoznávali spolu v sprievode našich študentov a učiteľov náš krásny región. Spoznávali naše jaskyne v Slovenskom krase, obdivovali slnečné pre nich neuveriteľné Vysoké Tatry a pamiatky z nášho okolia kaštieľ v Betliari aj Markušovciach,  Spišský hrad aj Levoču a boli na odbornej exkurzii vo firme Tomifa v Iliašovciach a poriadne spoznali aj naše mesto.

      Druhý týždeň sa zapojili do vyučovania, kde sa im venovali naši učitelia N. Podolinská, T. Cetera, M. Daňko a D. Roth. Vyskúšali si veci, ktoré nie sú pre nich bežné a známe zo školy, ale o to viac boli zaujímavé a snáď aj užitočné. Učili sa fotiť a spracovať fotky, tie najlepšie si odniesli domov vytlačené. Vyrábali si upomienkové predmety, modelovali, ale najviac sa vytrápili s kresbou a maľbou, snáď o to viac spoznali svoje možnosti a možno objavili zabudnutý talent a radosť z výtvarnej tvorivej práce.   

      Stáž Erasmus + je aj o tom, že odovzdáte svoje zručnosti, náš spôsob práce a vyučovania študentom zo zahraničia  a vzájomným porovnávaním sa posúvajú k lepšiemu všetci.

      Ing. Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

     • Ponuka práce pre študentov počas letnej sezóny 2018

     • Spoločnosť C.S. Cargo Slovakia, a.s. hľadá šikovných mladých ľudí do svojho tímu na sezónne práce v prevádzke v Spišskej Novej Vsi.

      Pracovné pozície:
      - skladník/repacker
      - pomocný zamestnanec/závozník

      Pre ďalšie informácie kliknite na nasledovný odkaz:

      Oznam - ponuka práce, sezóna 2018


     • DŘEVOSTAVBY 2018, VOŠ VOLYNĚ

     • V dňoch 28. a 29. marca 2018 sa vo Volyně konal v poradí už 22. ročník odborného seminára: „DŘEVOSTAVBY – stavební systém budoucnosti, dřevo, surovina moderního člověka, ekologie, úspory energií, suchá výstavba.“ Odborného seminára sa za SOŠ drevársku v SNV zúčastnili títo odborní učitelia: Ing. Branislav Kašprak a PaedDr. Ing. Stanislav Šveda, majstri odborného výcviku Viliam Púček a Peter Mecko. Seminár informoval odbornú verejnosť o trendoch použitia dreva v stavebníctve prostredníctvom nových konštrukčných systémov. Medzi takéto systémy montovanej drevostavby zaraďujeme systém výstavby drevostavieb pomocou CLT (Cross Laminated Timber) panelov, teda krížom lepené drevo s možnosťou použitia aj pre viacposchodové drevostavby. Zaujal nás aj systém nosníka využívajúci drevný odpad. Podstatou tohto nosníka je využiť drevný odpad namiesto spaľovania tak, že jednotlivé triesky či štiepky dreva sa vzájomne premiešajú s lepidlom a tento drevný odpad sa uloží do lepeného dreveného nosníka najčastejšie obdĺžnikového tvaru. Tento má vo vnútri prázdny priestor, ktorý sa vyplní drevným odpadom na ktorý sa nanieslo tekuté lepidlo. Dôraz pri posudzovaní energetickej náročnosti drevostavieb sa kládol na ekológiu, znižovanie skleníkových plynov formou znižovania náročnosti CO2 výstavbu pasívnych drevostavieb zo slamených prefabrikátov.

      Novinkou bolo aj tzv. transparentné drevo. Vedci zo štokholmského KTH Royal Institute of Technology pozmenili vlastnosti dreva a vytvorili transparentný materiál. Z dreva odstránili lignín, ktorý je súčasťou bunkovej štruktúry. Ten vytvára jeho hnedé zafarbenie a zabraňuje prepúšťaniu svetla. Počas celého seminára zaznelo, že drevo je materiál, ktorý je odskúšaný stáročiami a jeho potenciál nie je ešte ani zďaleka vyčerpaný.

      Tento odborný seminár bol zrealizovaný prostredníctvom  mobilitných projektov ERASMUS+. Týmto sa chceme poďakovať vedeniu SOŠ drevárskej v Sp. Novej Vsi za možnosť celoživotného vzdelávania aj takouto formou.

       

      Spracoval: PaedDr. Ing. Stanislav Šveda

     • Kritéria pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019 do učebných odborov:

     • 3355 H stolár

      3370 H čalúnnik

      Ďalšie informácie nájdete na nasledovnom odkaze:

      Podmienky pre prijatie

     • Kritéria pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019 do študijných odborov:

     • 2682 K mechanik počítačových sietí,
      3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo - nábytkárstvo,

      3349 K technik drevostavieb,
      3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení - nábytkárska výroba.

      Ďalšie informácie nájdete na nasledovnom odkaze:

      Podmienky pre prijatie

     • Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe

     • Počas maturitných skúšok (v termíne od 21.5.2018 do 01.6.2018) študenti 1. - 3. ročníkov absolvujú súvislé odborné praxe, ktoré sa realizujú, formou individuálnou, skupinovou alebo formou exkurzií u zamestnávateľov.

      Študenti, ktorí budú realizovať prax individuálne u vybraných zamestnávateľov, si môžu stiahnuť “Dohodu” na nasledovnom odkaze: 

      Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe

     • Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave (oznam pre maturantov a končiacich študentov)

     • Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave je elektronicky nastavená do 30.6. 2018.
      Do 30. 6. 2018 môžete využívať žiacke cestovné vo vlaku, v autobusoch a MHD, ktoré
      kontrolujú dátum platnosti čipu priložením karty k čítačke, (napr. vlaky zdarma).

      Vybrané autobusové spoločnosti ako SAD Bratislava, SAD Prešov a iné

      akceptujú aj vizuálnu platnosť Preukazu ISIC/EURO26 potvrdenú známkou 09/2018 pri
      platbe v hotovosti až do konca septembra (neprikladáte šoférovi kartu na čítačku, len ukážete známku).

      Zľavy v zahraničí a na Slovensku (Regiojet, Leoexpres, Orange, McDonald, Martinus, Alza, Hej.sk, kiná, obchody, kúpaliská, letné festivaly a veľa iných ....)

      platia do konca septembra 2018 - LEN AK MÁTE PLATNÝ PREUKAZ S ZNÁMKOU 09/2018!

      Vybavte si preto ešte teraz známku ISIC 09/2018 na www.objednaj-preukaz.sk, príde Vám poštou domov.

      Po maturitách to už nebude možné.

     • Stáž Erasmus + pre odbor Fotografický dizajn, II. turnus

     • Zúčastnili sme sa stáže Erasmus +  v Prahe. Dňa 21.02.2017 sme vyrazili Regio Jetom z nášho útulného mestečka. Na prekvapenie sme cestovali v Bussines triede, kde bolo naozaj dobre aj osobne pre mňa, čo hromadnými dopravnými prostriedkami necestujem.

      Prejdime však na najpodstatnejšiu časť stáže, pre ktorú sme sa vôbec na tejto stáži zúčastnili. Keďže študujeme fotografický dizajn, tak sme sa prišli zdokonaliť vo svojom odbore a zlepšiť svoje zručnosti a vedomosti. Po tom čo sme v prvý deň ukázali svoje portfólia a skonštatovali aspoň približne, čomu by sme sa asi chceli venovať a čo sa nám fotí najlepšie, sme si rozobrali plány a prácu na nasledujúce dva týždne. Chodili sme na rôzne zákazky. Každým dňom sme sa priučili niečo nové. Pracovali sme s rôznymi svetlami, fotografickým príslušenstvom na profesionálnej úrovni. Používali sme rôzne techniky a hlavne bolo, že každý z nás mohol dať do fotenia kúsok seba a robiť to svojím pocitom pod vedením profesionálov. Každý deň sme sa venovali niečomu inému. Pracovali sme od rána do obeda a poobede sme fotili pre vlastnú potrebu alebo sme sa nahlásili na nejaké samostatné fotenie, ktoré bolo časovo neskôr. Ak by som mala ďalšiu možnosť zúčastniť sa podobnej stáže, tak neváham ani chvíľku. Táto stáž ma naučila veľa nových vecí v oblasti fotografii, nastavovaní svetiel a techniky, úprava samotnej fotografie v rôznych programoch, nové techniky, vylepšovanie kvality a mnoho ďalších potrebných vecí pre rozvoj v tejto oblasti. Práve počas týchto dvoch týždňov som si ujasnila veľa vecí a to napríklad aj o svojej budúcnosti. Utvrdila som si to, že chcem určite pokračovať v tomto odbore aj na vysokej škole. Naším tútorom bol Mgr. Lukáš Cetera  a pracovali sme s firmami a fotografmi  napr.  Lucia Čermáková, Danielou Ferenčíkovou v  ateliéri WNOOZOW a aj  s inými.

       Bývali sme v prenajatom 4-izbovom byte v blízkosti centra. Byt bol v primeraných podmienkach a to čo sme potrebovali nám poskytoval. Prekvapením bol však kotol, ktorý zvykol blbnúť . Vo voľnom čase sme spoznávali Prahu, jej krásy, architektúru, pamiatky a veľa galérií ale spoznávali sme sa aj navzájom. Spolunažívanie bolo bez "ponorky" a v pohode.

       Náklady  na stáž všetkých účastníkov boli hradené z grantu Erasmus +.

      Vanesa Múdra  III.B FOD

     • Prieskum k poisteniu s Preukazmi ITIC a ISIC

     • Preukazy ISIC a ITIC sa dajú použiť aj na kúpu výhodného cestovného poistenia za lepšiu cenu.

      Veľa učiteľov si práve kvôli tomu preukaz ITIC vybavuje, keďže ide o porovnateľne najvýhodnejšie cestovné poistenie na trhu.

      Radi by sme to ešte zlepšili a preto Vám posielam krátky dotazník, ktorým chceme zistiť čo učitelia a žiaci potrebujú, prípadne čo je pre nich dôležité.

      Je to len pár otázok, za minútku to má každý hotové.

       

      Dotazník nájdete tu:  https://lnk.sk/aPSY

     • Regionálne kolo súťaže zručnosti 33 Spracúvanie dreva - Stolár 2018

     • Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 1. a 2. ročníka učebného odboru stolár a žiaci 1. - 3. ročníka študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a technik drevostavieb.

      Viac informácií nájdete na nasledovnom odkaze: Stolár 2018

      Prihláška: Prihláška - Stolár 2018

     • Stáž Erasmus + Remeslo 2018 Praha 2018, I. turnus

     • Čo vám napadne ako prvé pri slove stáž? U mňa to boli dva týždne spojené s mojím koníčkom v krásnom hlavnom  meste Českej republiky v Prahe. Vďaka projektu Erasmu + Remeslo 2018 sa na našej škole organizuje dvojtýždňová stáž do Prahy pre študentov fotografického dizajnu.  Tohto roku keď som dostala šancu na túto stáž ísť, tak som sa jej chytila a aj napriek neprajným rečiam iných, som šla. A nielen ja som sa chytila šance, ale aj mojich 5 „kolegov“ so svojimi zručnosťami. Veronika, Dominika, Andrej, Robin a Jakub. My šiesti aj s našou pani učiteľkou Nikolou Podolinskou sme  spolu dva týždne žili, pracovali a užívali si na stáži v Prahe.

      Ešte som vlastne nevysvetlila čo to je za stáž. Táto stáž má nádejných fotografov z našej školy posunúť vo fotke čo najviac dopredu. Čo si myslím, že aj pomáha. Hneď na začiatku sa nás ujal Lukáš Cetera, ktorý nám vo všetkom pomáhal a všetko vybavoval. Určoval naše miesta stretnutí, písal nám presné plány ciest a aj časy kedy máme kde presne byť a čo sa tam bude diať.

      Zoznámili sme sa taktiež s fotografkou Luciou Čermákovou, ktorá s nami tiež trávila veľa času. Sprevádzala nás po ateliéroch, ktoré mala na starosti a keď sme čosi nevedeli, snažila sa nám poradiť a pomôcť. Zo začiatku sa nás vždy pýtala či sa chceme trošku potrápiť, alebo nám má hneď poradiť.  Vyskúšali sme si fotenie castingu, portrétových fotografií v ateliéri, prácu a portréty v tkáčskej dielni. Navštívili sme i detský domov, kde sme im nafotili propagačné fotografie. Veľmi nás zaujala aj pripravená prednáška o rámovaní fotografií, kde sme sa tiež veľa naučili. V ateliéroch sme mali možnosť nafotiť aj vlastné fotografie a využiť rekvizity, ktoré sa tam nachádzali. Vo voľnom čase sme navštevovali múzeá, galérie, napríklad: Múzeum Alfonza Muchu, Národné múzeum v Prahe, Múzeum Kampa, Nikon galériu, Galériu súčasného umenia a ďalšie iné. Taktiež sme sa zúčastnili aj vernisáže. Vyskúšali sme si fotenie nočnej Prahy s využitím statívov a dlhej expozície. Objavili sme kúzlo nočnej Prahy a pamiatky, ktoré nám ponúkla.

      Bol to pre nás neopakovateľný zážitok, ktorý nás nabudil rozvíjať naše fotografické zručnosti. Ďakujeme za príležitosť našej škole, ktorú sme dostali a určite nás to posunulo nielen zážitkami, ale aj chuťou do práce a tvoriť.


      Beáta Sedláková, III.B

     • Oznam pre absolventov školy

     • Žiadame absolventov školy, ktorí si chcú pozrieť priestory školy v rámci pomaturitných stretnutí, aby túto skutočnosť oznámili a termín návštevy si vopred dohodli s vedením školy. 

     • Kritéria pre prijímacie konanie

     •  

      Študijné odbory:

      8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn

      8260 M propagačné výtvarníctvo

      8269 M tvorba nábytku a interiéru

      8279 M dizajn a tvarovanie dreva 

      8297 M fotografický dizajn

       

      Viac informácií nájdete na nasledovnom odkaze: 

      Kritéria pre prijímacie konanie

     • KEĎ REMESLO MÁ BUDÚCNOSŤ, AJ ODBORNÉ VZDELÁVANIE NAPREDUJE

     • Prezrite si tlačovú správu od Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky:

      Tlačová správa


     • Pozvánka na rodičovské združenie

     • Pozývame všetkých rodičov na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa

      18. 1. 2018 (štvrtok) od 15,30 hod.

              (podľa upresnenia triedneho učiteľa Vášho syna, dcéry).

             Účasť rodičov nutná.