• Prvá stáž Erasmus + našich študentov v školskom roku 2018/2019 v SŠNO Bystřice pod Hostýnem, Česká republika

      Ani sa školský rok poriadne nezačal a už sa naši študenti balili na dvojtýždňovú stáž Erasmus+. Štyri dievčatá a dvaja chalani z odboru TNI a PRV z III. A triedy si išli vyskúšať vyrezávanie reliéfu,  misky a hlavne druhý týždeň sa zúčastnili 6. ročníka  Medzinárodného  rezbárskeho sympózia s témou Ateliér 65+.

      Naši študenti nemali ľahký začiatok, pretože všetky postupy pri výrobe misky, jednoduchého reliéfu, používanie dlát, zákernosti materiálu museli zvládnuť v rýchlom tempe.  Pracovali však pod vedením  skúseného majstra Radka Pluháčka, ktorý im prezradil všetky zásady, spôsoby a fintičky ako na to, aby sa práca vydarila. Zaujímavá práca bola aj pri morení, voskovaní a tieňovaní rezby a misiek. Potom sa práce ukázali v plnej kráse.  Na to, aby zbytočne nestrácali čas a usilovne pracovali  dozerala p. učiteľka H. Čekovská.  Súčasťou aktivít prvého týždňa bola aj odborná exkurzia vo firme TON a.s., kde sme na vlastné oči videli, ako sa vyrábajú stoličky a sedací nábytok technológiou  ohýbania. Všade teplo, mocní chlapi a šikovné ženy a vôňa dreva.  Ešte v prvý týždeň si študenti vyberali námety na reliéf na sympózium a začali sa prvé práce.

      Bystřice pod Hostýnem je malé valašské mestečko. Na Hostýně , čo je kopec v Hostýnskych vrchoch, stojí bazilika a množstvo krížových ciest, pretože Hostýn je pútnické miesto. Zaujímavosťou je, že krížovú cestu navrhol  S. Jurkovič a uplatnil v nej prvky ľudovej architektúry Valašska a keramické dlaždice s náboženskými výjavmi. V prvom týždni nám ešte ostalo trošku voľného času na spoznávanie lokality a blízkeho okolia. V Kroměříži sa všetkým páčila Květná zahrada , kde sú úžasné parky so živými plotmi a farebné kvety vo francúzskej úprave, skleníky, fontány, jazierka. V meste sme navštívili arcibiskupský palác  – zámok a záhrady s pávmi, voľne pobehujúcimi králikmi a podobne. V sobotu sme s účastníkmi boli v ZOO v Lešné u Zlína. Ide o druhú najlepšiu ZOO v Českej republike,  má veľmi zaujímavo a poučne koncipované trasy prehliadky, kde tematicky podľa kontinentov sa spája flóra, architektúra a zvieratá.  Slony, žirafy, surikaty, tulene, tučniaky, manty, opice... 

      Střední škola nábytkářská a obchodní oslavuje v tomto školskom roku 65. výročie od založenia. Preto téma Ateliér 65+ na sympóziu. Sympózium sa konalo pred školským internátom, zúčastnili sa ho študenti školy, naši študenti, dospelí rezbári, často absolventi SŠNO a pozvaní rezbári. Učitelia a majstri SŠNO  predvádzali, ako sa  vyrábal nábytok v minulosti a aké výrobky vznikali v ateliéri školy. Študenti si vyrezávali svoje reliéfy a vymieňali si svoje skúsenosti, radili si a pomáhali s prácou tak, aby všetci stihli práce dokončiť do piatku. Okrem náročnej práce sa museli popasovať  aj s náročnými podmienkami leta, kedy  teploty boli okolo 30°C  a slniečko pražilo. Druhý týždeň našim študentom pomáhal aj náš učiteľ Michal Daňko, ktorý sa tiež zapojil do tvorby reliéfu. Počas sympózia sme mali aj  trošku času na sledovanie  profíkov, kamarátov pri práci a večer aj na priateľské stretnutia a spoločné aktivity – grilovanie, spoločenské hry a podobne. Sympózium vyvrcholilo vernisážou, kde účastníci prezentovali svoje práce a užili  si svoje minúty slávy.

      Výsledky našich študentov, ich rezby reliéfov boli na veľmi slušnej úrovni a orol od Jakuba Lojka zniesol porovnanie s majstrami, ktorí sa rezbe venujú roky. Všetci naši študenti asi prekvapili sami seba, že sa im podarilo za tak krátky čas trošku preniknúť do základov rezbárstva a verím, že niektorí použijú túto zručnosť vo svojich klauzúrnych prácach alebo sa im stane záľubou.     

      Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

     • Naši študenti na stáži Erasmus + v Pärnumaa Kutsehariduskeskus v Estónsku

      Posledná stáž Erasmus + v tomto školskom roku bola určená pre 7 študentov drevárskych odborov. Stáž nám pomohla zorganizovať odborná škola v Pärnu. Stáž sa konala na prelome apríla a mája 2018. Študenti pracovali v stolárskych a nábytkárskych firmách v meste a okolí pri výrobe nábytku do švédskych hotelov, pri rekonštrukcii dverí a iných zákazkách a na rekonštrukcii staršej drevostavby. Pracovali v modernej prevádzke, na strojoch, s ručným elektrickým náradím, a vykonávali aj iné stavebné práce.

      Cestovali sme letecky  do Tallinu a veľa sme cestovali modernými autobusmi po Estónsku. Ubytovanie bolo fajn, chalani mali čas aj športovať a spoznávať Pärnu. Niektorí sa naučili variť a postarať sa o seba.

      Počas víkendov a voľných dní sme boli v druhom najväčšom meste Estónska v Tartu, kde sme navštívili Estónske národné múzeum a staré mesto a užili si pekný deň.

      Zaujímavou skúsenosťou bola návšteva Celonárodného kola súťaže zručnosti stredných odborných škôl, ktorá sa konala v Talline. Víťazi postupovali do celosvetového finále. Súťažné práce boli náročné vo všetkých odboroch. Súčasťou akcie boli aj prezentácie odborných škôl z celého Estónska, na ktorých sa zúčastnilo množstvo študentov – návštevníkov. Nevynechali sme ani prehliadku historického centra Tallinu, prístavu a iných zaujímavých miest.

      Stáž trvala dva týždne. Niektorí účastníci boli prvý raz pri mori, iní prvýkrát leteli lietadlom a všetci sa museli viac samostatne starať o seba. Zistili, že s angličtinou sa dohovoria skoro všade v Európe, že Estónci sú iní – trošku rezervovaní, ale veľmi svedomití, presní  a precízni.  

      Estónsko nie je krajina, kam sa od nás bežne cestuje, ale určite môže slúžiť ako vzor moderného rýchlo sa rozvíjajúceho európskeho štátu.

      Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus + a  sprevádzajúca učiteľka v Pärnu

     • Oznam pre účastníkov stáží Erasmus +

      Prosím všetkých účastníkov stáží Erasmus + v šk. roku 2017/2018, prípadne aj za predchádzajúce šk. roky, aby ste vyplnili dotazník, ktorý vám môže prísť na váš osobný mail z adresy  prieskum earsmus plus

      Dotazník Erasmus1,KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov - sektor OVP 

      Dotazník je on-line, vyplnenie zaberie cca 15 min aj s komentármi.

      V prípade dotazov sa môžete obrátiť na koordinátorku projektu Erasmus +  Hanu Čekovskú.

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • Zahraniční študenti z Vilniusu na stáži Erasmus+ u nás v škole

      Tak ako naši študenti  a učitelia tohto  školského roku cestovali na stáže Erasmus + do zahraničia podobne pricestovali na stáž  študenti a učitelia  z VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras/Vilnius Builders Training CentreLitvy k nám do Spišskej Novej Vsi.

      Pre našich priateľov sme pripravili dva týždne zaujímavých činností. Prvý týždeň spoznávali spolu v sprievode našich študentov a učiteľov náš krásny región. Spoznávali naše jaskyne v Slovenskom krase, obdivovali slnečné pre nich neuveriteľné Vysoké Tatry a pamiatky z nášho okolia kaštieľ v Betliari aj Markušovciach,  Spišský hrad aj Levoču a boli na odbornej exkurzii vo firme Tomifa v Iliašovciach a poriadne spoznali aj naše mesto.

      Druhý týždeň sa zapojili do vyučovania, kde sa im venovali naši učitelia N. Podolinská, T. Cetera, M. Daňko a D. Roth. Vyskúšali si veci, ktoré nie sú pre nich bežné a známe zo školy, ale o to viac boli zaujímavé a snáď aj užitočné. Učili sa fotiť a spracovať fotky, tie najlepšie si odniesli domov vytlačené. Vyrábali si upomienkové predmety, modelovali, ale najviac sa vytrápili s kresbou a maľbou, snáď o to viac spoznali svoje možnosti a možno objavili zabudnutý talent a radosť z výtvarnej tvorivej práce.   

      Stáž Erasmus + je aj o tom, že odovzdáte svoje zručnosti, náš spôsob práce a vyučovania študentom zo zahraničia  a vzájomným porovnávaním sa posúvajú k lepšiemu všetci.

      Ing. Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

     • DŘEVOSTAVBY 2018, VOŠ VOLYNĚ

      V dňoch 28. a 29. marca 2018 sa vo Volyně konal v poradí už 22. ročník odborného seminára: „DŘEVOSTAVBY – stavební systém budoucnosti, dřevo, surovina moderního člověka, ekologie, úspory energií, suchá výstavba.“ Odborného seminára sa za SOŠ drevársku v SNV zúčastnili títo odborní učitelia: Ing. Branislav Kašprak a PaedDr. Ing. Stanislav Šveda, majstri odborného výcviku Viliam Púček a Peter Mecko. Seminár informoval odbornú verejnosť o trendoch použitia dreva v stavebníctve prostredníctvom nových konštrukčných systémov. Medzi takéto systémy montovanej drevostavby zaraďujeme systém výstavby drevostavieb pomocou CLT (Cross Laminated Timber) panelov, teda krížom lepené drevo s možnosťou použitia aj pre viacposchodové drevostavby. Zaujal nás aj systém nosníka využívajúci drevný odpad. Podstatou tohto nosníka je využiť drevný odpad namiesto spaľovania tak, že jednotlivé triesky či štiepky dreva sa vzájomne premiešajú s lepidlom a tento drevný odpad sa uloží do lepeného dreveného nosníka najčastejšie obdĺžnikového tvaru. Tento má vo vnútri prázdny priestor, ktorý sa vyplní drevným odpadom na ktorý sa nanieslo tekuté lepidlo. Dôraz pri posudzovaní energetickej náročnosti drevostavieb sa kládol na ekológiu, znižovanie skleníkových plynov formou znižovania náročnosti CO2 výstavbu pasívnych drevostavieb zo slamených prefabrikátov.

      Novinkou bolo aj tzv. transparentné drevo. Vedci zo štokholmského KTH Royal Institute of Technology pozmenili vlastnosti dreva a vytvorili transparentný materiál. Z dreva odstránili lignín, ktorý je súčasťou bunkovej štruktúry. Ten vytvára jeho hnedé zafarbenie a zabraňuje prepúšťaniu svetla. Počas celého seminára zaznelo, že drevo je materiál, ktorý je odskúšaný stáročiami a jeho potenciál nie je ešte ani zďaleka vyčerpaný.

      Tento odborný seminár bol zrealizovaný prostredníctvom  mobilitných projektov ERASMUS+. Týmto sa chceme poďakovať vedeniu SOŠ drevárskej v Sp. Novej Vsi za možnosť celoživotného vzdelávania aj takouto formou.

       

      Spracoval: PaedDr. Ing. Stanislav Šveda

     • Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave (oznam pre maturantov a končiacich študentov)

      Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave je elektronicky nastavená do 30.6. 2018.
      Do 30. 6. 2018 môžete využívať žiacke cestovné vo vlaku, v autobusoch a MHD, ktoré
      kontrolujú dátum platnosti čipu priložením karty k čítačke, (napr. vlaky zdarma).

      Vybrané autobusové spoločnosti ako SAD Bratislava, SAD Prešov a iné

      akceptujú aj vizuálnu platnosť Preukazu ISIC/EURO26 potvrdenú známkou 09/2018 pri
      platbe v hotovosti až do konca septembra (neprikladáte šoférovi kartu na čítačku, len ukážete známku).

      Zľavy v zahraničí a na Slovensku (Regiojet, Leoexpres, Orange, McDonald, Martinus, Alza, Hej.sk, kiná, obchody, kúpaliská, letné festivaly a veľa iných ....)

      platia do konca septembra 2018 - LEN AK MÁTE PLATNÝ PREUKAZ S ZNÁMKOU 09/2018!

      Vybavte si preto ešte teraz známku ISIC 09/2018 na www.objednaj-preukaz.sk, príde Vám poštou domov.

      Po maturitách to už nebude možné.

     • Stáž Erasmus + pre odbor Fotografický dizajn, II. turnus

      Zúčastnili sme sa stáže Erasmus +  v Prahe. Dňa 21.02.2017 sme vyrazili Regio Jetom z nášho útulného mestečka. Na prekvapenie sme cestovali v Bussines triede, kde bolo naozaj dobre aj osobne pre mňa, čo hromadnými dopravnými prostriedkami necestujem.

      Prejdime však na najpodstatnejšiu časť stáže, pre ktorú sme sa vôbec na tejto stáži zúčastnili. Keďže študujeme fotografický dizajn, tak sme sa prišli zdokonaliť vo svojom odbore a zlepšiť svoje zručnosti a vedomosti. Po tom čo sme v prvý deň ukázali svoje portfólia a skonštatovali aspoň približne, čomu by sme sa asi chceli venovať a čo sa nám fotí najlepšie, sme si rozobrali plány a prácu na nasledujúce dva týždne. Chodili sme na rôzne zákazky. Každým dňom sme sa priučili niečo nové. Pracovali sme s rôznymi svetlami, fotografickým príslušenstvom na profesionálnej úrovni. Používali sme rôzne techniky a hlavne bolo, že každý z nás mohol dať do fotenia kúsok seba a robiť to svojím pocitom pod vedením profesionálov. Každý deň sme sa venovali niečomu inému. Pracovali sme od rána do obeda a poobede sme fotili pre vlastnú potrebu alebo sme sa nahlásili na nejaké samostatné fotenie, ktoré bolo časovo neskôr. Ak by som mala ďalšiu možnosť zúčastniť sa podobnej stáže, tak neváham ani chvíľku. Táto stáž ma naučila veľa nových vecí v oblasti fotografii, nastavovaní svetiel a techniky, úprava samotnej fotografie v rôznych programoch, nové techniky, vylepšovanie kvality a mnoho ďalších potrebných vecí pre rozvoj v tejto oblasti. Práve počas týchto dvoch týždňov som si ujasnila veľa vecí a to napríklad aj o svojej budúcnosti. Utvrdila som si to, že chcem určite pokračovať v tomto odbore aj na vysokej škole. Naším tútorom bol Mgr. Lukáš Cetera  a pracovali sme s firmami a fotografmi  napr.  Lucia Čermáková, Danielou Ferenčíkovou v  ateliéri WNOOZOW a aj  s inými.

       Bývali sme v prenajatom 4-izbovom byte v blízkosti centra. Byt bol v primeraných podmienkach a to čo sme potrebovali nám poskytoval. Prekvapením bol však kotol, ktorý zvykol blbnúť . Vo voľnom čase sme spoznávali Prahu, jej krásy, architektúru, pamiatky a veľa galérií ale spoznávali sme sa aj navzájom. Spolunažívanie bolo bez "ponorky" a v pohode.

       Náklady  na stáž všetkých účastníkov boli hradené z grantu Erasmus +.

      Vanesa Múdra  III.B FOD

     • Prieskum k poisteniu s Preukazmi ITIC a ISIC

      Preukazy ISIC a ITIC sa dajú použiť aj na kúpu výhodného cestovného poistenia za lepšiu cenu.

      Veľa učiteľov si práve kvôli tomu preukaz ITIC vybavuje, keďže ide o porovnateľne najvýhodnejšie cestovné poistenie na trhu.

      Radi by sme to ešte zlepšili a preto Vám posielam krátky dotazník, ktorým chceme zistiť čo učitelia a žiaci potrebujú, prípadne čo je pre nich dôležité.

      Je to len pár otázok, za minútku to má každý hotové.

       

      Dotazník nájdete tu:  https://lnk.sk/aPSY

     • Stáž Erasmus + Remeslo 2018 Praha 2018, I. turnus

      Čo vám napadne ako prvé pri slove stáž? U mňa to boli dva týždne spojené s mojím koníčkom v krásnom hlavnom  meste Českej republiky v Prahe. Vďaka projektu Erasmu + Remeslo 2018 sa na našej škole organizuje dvojtýždňová stáž do Prahy pre študentov fotografického dizajnu.  Tohto roku keď som dostala šancu na túto stáž ísť, tak som sa jej chytila a aj napriek neprajným rečiam iných, som šla. A nielen ja som sa chytila šance, ale aj mojich 5 „kolegov“ so svojimi zručnosťami. Veronika, Dominika, Andrej, Robin a Jakub. My šiesti aj s našou pani učiteľkou Nikolou Podolinskou sme  spolu dva týždne žili, pracovali a užívali si na stáži v Prahe.

      Ešte som vlastne nevysvetlila čo to je za stáž. Táto stáž má nádejných fotografov z našej školy posunúť vo fotke čo najviac dopredu. Čo si myslím, že aj pomáha. Hneď na začiatku sa nás ujal Lukáš Cetera, ktorý nám vo všetkom pomáhal a všetko vybavoval. Určoval naše miesta stretnutí, písal nám presné plány ciest a aj časy kedy máme kde presne byť a čo sa tam bude diať.

      Zoznámili sme sa taktiež s fotografkou Luciou Čermákovou, ktorá s nami tiež trávila veľa času. Sprevádzala nás po ateliéroch, ktoré mala na starosti a keď sme čosi nevedeli, snažila sa nám poradiť a pomôcť. Zo začiatku sa nás vždy pýtala či sa chceme trošku potrápiť, alebo nám má hneď poradiť.  Vyskúšali sme si fotenie castingu, portrétových fotografií v ateliéri, prácu a portréty v tkáčskej dielni. Navštívili sme i detský domov, kde sme im nafotili propagačné fotografie. Veľmi nás zaujala aj pripravená prednáška o rámovaní fotografií, kde sme sa tiež veľa naučili. V ateliéroch sme mali možnosť nafotiť aj vlastné fotografie a využiť rekvizity, ktoré sa tam nachádzali. Vo voľnom čase sme navštevovali múzeá, galérie, napríklad: Múzeum Alfonza Muchu, Národné múzeum v Prahe, Múzeum Kampa, Nikon galériu, Galériu súčasného umenia a ďalšie iné. Taktiež sme sa zúčastnili aj vernisáže. Vyskúšali sme si fotenie nočnej Prahy s využitím statívov a dlhej expozície. Objavili sme kúzlo nočnej Prahy a pamiatky, ktoré nám ponúkla.

      Bol to pre nás neopakovateľný zážitok, ktorý nás nabudil rozvíjať naše fotografické zručnosti. Ďakujeme za príležitosť našej škole, ktorú sme dostali a určite nás to posunulo nielen zážitkami, ale aj chuťou do práce a tvoriť.


      Beáta Sedláková, III.B

     • Technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba

      Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

       otvára od 1. 9. 2018 (v školskom roku 2018/2019)

      nový  študijný odbor

      3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba.

       

      Tento nový študijný odbor je kombináciou programovania a základných obslužných činností pre CNC zariadenia v nábytkárstve, pri spracúvaní dreva a výrobe nábytku. Reaguje na trendy profesijnej prípravy zamerané na moderné technológie a zavádzanie CNC zariadení do výroby. Priemyselná informatika spojená s praktickým využitím CNC technológií vyvoláva potrebu kvalifikovaných zamestnancov pre nábytkársku výrobu, ktorá ma vlastné špecifiká. Cieľom je doplniť nedostatok kvalifikovaných odborníkov na strednom stupni vzdelania, schopných spracúvať drevo a vyrábať nábytok tak, že vedia vykonávať činnosti súvisiace s programovaním, nastavovaním, obsluhou a údržbou CNC zariadení v nábytkárskom priemysle.

      Absolvent odboru získa maturitné vysvedčenie a výučný list, zároveň je pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole a celoživotne sa vzdelávať vo svojom odbore.

     • Vianočný futbalový turnaj 2017

       

      Každoročný vianočný turnaj vo futbale o putovnú cenu TTG (Tácka tety Ginky) prebiehal v týždni od 11.12. – 14.12. 2017, do turnaja sa zapojilo 12 tried v 4 skupinách. Vo štvrtok turnaj vyvrcholil zápasmi štvrťfinále, semifinále a finále.

      Zápasy boli hrané v plnom nasadení, stretli sa skoro profesionáli s tými, čo majú radi futbal a šport.  Úroveň finálových zápasov už bola naozaj výborná. V samotnom finále sa stretli naši najstarší futbalisti zo IV.D a nastupujúcou generáciou futbalistov z I.B. Finále bolo ako má byť, súboje boli vyrovnané- rýchle nohy, presné prihrávky a dobrá obrana.

      Finále sa dostalo do predĺženia a víťazmi sa stali študenti IV.D skupiny Rišo.

      V rámci turnaja došlo aj na penaltový rozstrel vo štvrťfinále medzi III.D a IV.C. Najlepšími strelcami boli Olejník, Merčák, Čepišák a Zelenický. Na organizácii sa podieľali  chlapci z I.B a pískali chlapi zo IV.D.

      Poradie v skupinách

      ŠF, SF, F

      Dúfam, že si všetci turnaj užili  a hráme aj budúci rok. :)

      Hana Čekovská

       

     • Vilnius, Litva, november 2017

       

      Skoro ráno 11. novembra odchádzala skupina piatich žiakov a štyroch učiteľov na stáž do hlavného mesta Litvy - Vilniusu. Plný očakávaní sme sa zvítali s Daivou, jednou z našich sprievodkýň, učiteľkou v prijímacej škole VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras/ Vilnius Builders Training Centre.

      Prvé dni sme absolvovali prehliadky mesta, školy, múzeí, historických budov a kostolov. Spoznávali sme bohatú miestnu históriu, kuchyňu, zvyky a život na internáte. Zaujali nás priestory školy, ktorá má široký záber vzdelávania od stolárstva a nábytkárstva cez stavebné a strojárske profesie až po aranžovanie kvetov. Nadchli nás výborne vybavené odborné učebne pre elektrotechnické odbory, v ktorých sme získavali odborné vedomosti a zručnosti. Dohovárali sme sa po anglicky, naši učitelia aj po rusky.

      Naši študenti absolvovali prax v školských odborných učebniach a dielňach, kde precvičovali na modelových stenách rôzne spôsoby elektrických inštalácií, zapájaní a montáží zariadení. Zúčastnili sa aj výcviku pri údržbe PC HW.

      Počas druhého týždňa sme na odrelaxovanie navštívili aj Múzeum ilúzii s množstvom atrakcii, kde nám kúzelník predviedol niečo zo svojho umenia. Veľmi sme sa tešili z návštevy Aquaparku a zahrali sme si aj bowling.

      Boli sme sa pozrieť aj na jedno zaujímavé miesto – geografický stred Európskej únie. 

      Posledný deň sme sa rozlúčili s učiteľkami  Dajvou a Aldonou pri šálke čaju a poďakovali sme im za vzornú starostlivosť a za pestrý  a zaujímavý program ktorý pre nás pripravili.

      Vďaka projektu Erasmus+  realizovaného v našej škole sme navštívili Litvu a jej hlavné mesto Vilnjus, ktorý bude ešte dlho rezonovať v našich spomienkach.

      Ďakujeme za všetko, bolo tam krásne.     

     • BURZA stredných škôl pre žiakov základných škôl a rodičov ÚRAD PSVR LEVOČA

      Dňa 15. novembra 2017 sa uskutočnila BURZA stredných škôl pre žiakov základných škôl a rodičov v meste Levoča. Toto podujatie sa konalo pod záštitou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (PSVR) Poprad, EURES a Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) Poprad. Tohto podujatia sa zúčastnila aj naša Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi pod vedením týchto  učiteľov: Ing. Daniela Rotha, Mgr. Nikoly Podolinskej, PaedDr. Ing. Stanislava Švedu a majstra odborného výcviku Viliama Pučeka. Pri prezentácii pomáhali aj študenti III. A: Robin Polák a Patrik Pavan. Cieľom akcie bola prezentácia našej školy pre žiakov základných škôl a rodičov s okresu Levoča. Okrem umeleckých, technických a učebných odborov našej školy sme predstavil aj nový experimentálny študijný odbor „Technik drevárskych CNC zariadení – v nábytkárskej výrobe“, ktorý sa bude vyučovať od budúceho školského roka 2018/2019.

      Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi je pripravená poskytnúť kvalitnú a profesijnú prípravu žiakov na trhu vzdelávania a zamestnanosti.

      Vypracoval: PaedDr. Ing. Stanislav Šveda

     • Burza stredných škôl 2017 „SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA – PRÍLEŽITOSŤ K ÚSPECHU“

      Dňa 26. októbra 2017 sa uskutočnila Burza stredných škôl 2017 pod názvom: „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“. Toto podujatie sa konalo v Gymnáziu Gelnica v spolupráci CPPPaP - Spišská Nová Ves. Okrem iných sa na tejto prezentácii stredných škôl zúčastnila aj Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi pod vedením týchto  učiteľov: Ing. arch. Jany Naščákovej, Ing. Heleny Poklembovej a PaedDr. Ing. Stanislava Švedu. Pri prezentácii pomáhali aj študenti: Soňa Snopková 4. B a Nikola Mackovjaková 4. A. Cieľom akcie bola prezentácia našej školy s jej jednotlivými odbormi. Umelecké odbory našej školy prezentovala Ing. arch. Jana Naščáková. Študijné odbory - technické prezentoval PaedDr. Ing. Stanislav Šveda, kde okrem iného predstavil nový experimentálny študijný odbor „Technik drevárskych CNC zariadení – v nábytkárskej výrobe“, ktorý sa bude vyučovať od 1. septembra 2018. Učebné odbory a ostatné odbory prezentovala Ing. Helena Poklembová.

      Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi vytvára podmienky pre kvalitnú a profesijnú prípravu žiakov na trhu vzdelávania, čo dosvedčuje množstvom pripravených odborníkov.


      Vypracoval: PaedDr. Ing. Stanislav Šveda

     • Myslieť inak

      Prinášame niekoľko postrehov zo semináru Interiéry 2017, na ktorom sa zúčastnili  v novembri 2017 naši učitelia M. Daňko, D. Roth a P. Sova vďaka  projektu Erasmus +.  Seminár organizovala VOŠ a SPŠ Volyně. Cestou do južných Čiech účastníci navštívili vysokú školu UMPRUM v Prahe, kde študujú naši absolventi, pozreli si ateliéry a práce študentov a načerpali inšpiráciu do ďalšej práce.

      Steve Jobs: "Mysli odlišne a potom ešte raz"  iba úspešní ľudia nájdu odvahu myslieť a robiť veci ináč a dokážu vyniknúť.

      Myslieť patrí k základným pilierom kreativity, bez ktorej  sa žiadny designer alebo projektant  neobíde.

      1. Myslieť inak, za každú cenu?

      Myslieť inak v oblasti návrhu nábytkového designu znamená pozrieť sa novými očami na existujúcu produkciu a v ideálnom prípade nájsť nové riešenie. Posunúť kvalitu a zvoliť dokonalý súlad medzi formou, materiálom a technológiou.

      Nové výrobné technológie – vstrekovanie plastov do foriem, 3D tlač, nové lepidlá, nové povrchové úpravy skôr umožňujú rozmýšľať o  nových možnostiach.

      Myslieť ináč je výzva k uplatnení nových postupov navrhovania úžitkových predmetov, pričom rešpektujeme ideálnu syntézu medzi formou, materiálom a technológiou a to všetko šetrné k nášmu životnému prostrediu.

      Pozor na to, aby sa hon za zmenou a novosťou "myslením inak za každú cenu" neminul s kvalitným koncovým výstupom, funkciou a účelom.

      Upravené podľa článku, autor  prof.akad.arch. Jan Fišer

      2. Vizualizácia to nezachráni

      3D vizualizácie si obvykle predstavujeme ako super dokonalé obrázky, ktoré vyzerajú skôr ako fotografie hotového interiéru, než ako počítačovo vytvorený obraz. Vytvoriť dokonalú vizualizáciu je časovo náročné. Vyžaduje to mať drahý špecializovaný počítačový software a väčšinou okrem práce designéra pracuje na vizualizácii odborne vyškolený grafik. Pretože je takáto vizualizácia časovo i finančne náročná, musí sa zákonite táto skutočnosť odraziť v cene hotového návrhu. Vizualizácia nie je to, čo designér predáva, je to iba prostriedok na komunikáciu a tá musí byť pravdivá.

      3D software môže urýchliť modelovanie priestoru, použitie farieb a textúr, potom môže nastúpiť ceruzka na kreslenie liniek a kriviek objektov do 3D priestoru. Ide o rýchly prenos myšlienka – 3D modelovanie. Až keď máme  na základe skíc veci premyslené opäť sa vrátime k 3D softwaru a veci domodelujeme.

      Efekt a efektivita sa dá dosiahnuť tým, že zákazník nemusí mať super perfektnú vizualizáciu, ktorá je časovo  a technicky náročná.

      Inou cestou môže byť, že naše  skice návrhu posunieme skúsenému grafikovi alebo sa naučíme používať jednoduchší 3D software.

      Upravené podľa článku, autor Ing. Jan Opitz, Jana Pěkná

      3. UPCYCLING 

      Upcycling je  opätovné použitie  a spracovanie materiálu alebo produktu po ich uplynutí doby  životnosti  do nového výrobku. Využívajú sa biologické aj technické cykly. Je to viac ako  recycling.

      4. FITNESS v kuchyni

      Kuchyňa  je priestor kde sa varí, kde prebieha rodinný a spoločenský život.  Ak je kuchyňa správne usporiadaná je varenie pohodlné, jednoduché a časovo optimálne. Ale kuchyňa môže byť aj ako telocvičňa.

      Bežec – ak je základný pracovný trojuholník – zásoby – mytie – varenie  príliš veľký, potom  za rok nabeháme v kuchyni aj niekoľko kilometrov. Preto ukladajme veci  tam, kde ich najčastejšie používame.

      Gymnasta – ak sú veci uložené dole na policiach za dvierkami, potom je to drep, predpažiť, postaviť, predkloniť. Na žinenke v telocvični možno fajn, ale čo ak má kuchár umelé kĺby? Riešení m sú zásuvky s plným výsuvom.

      Vzpierač – medzi najťažšie predmety v kuchyni patria veľké hrnce a panvice a kopa tanierov, ak nechcete vzpierať ťažké veci do horných políc opäť sú tu zásuvky pre spodné skrinky.

      Akrobatvysoké horné skrinky majú síce dosť úložného priestoru, ale ako sa tam dostanete? Myslite na deti ako lezú po linke. Pád z výšky je najčastejší úraz v domácnosti. 

      5. Zlato v súčasnom interiéri

      Zlato má jednu úžasnú optickú vlastnosť – odráža až 99,5% svetla, ktoré dopadne na jeho povrch. Za plného svetla je zlato krásne, za šera je magické, pretože ostatné predmety začínajú strácať presné obrysy, prestávame vnímať farby ale zlato stále odráža svetlo a v kontraste k ostatným materiálom žiari.

      V súčasnosti zlato môžeme použiť pri optickom a svetelnom tvarovaní interiéru pomocou pozlacovaných plôch. Na pozlacovanie sa používajú rôzne druhy plátkového zlata a nové technológie pozlacovania.

      Upravené podľa článku, autor MgA. Marek Teska

       

      Viac zaujímavých informácií vám ponúka časopis Interiéry 04/2017 , v ktorom je súbor prednášok zo semináru. K dispozícii u P. Sovu.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
   • sosd@sosdsnv.sk
   • 0534424246
   • Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
   • IČO: 42096642
   • DIČ: 2022436361
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje