• „STEELPARK - Park vedy a zábavy 2019“

      Dňa 25. októbra 2019 sa nám v rámci  „Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019“ podarilo zorganizovať cestu za popularizáciou vedy a techniky do kreatívnej fabriky STEEL PARK v Košiciach. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania sa nám spolu s lektormi z tejto vzdelávacej inštitúcie podarilo zaujať nadšených amaveťákov. Organizátorom tohto podujatia bol Amavet klub Domino č. 945 pri SOŠ drevárska v Sp. Novej Vsi, ktorý podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

      Cieľom podujatia bolo spoznať park vedy a zábavy, priniesť všetkým účastníkom malý i veľký zážitok zo spoznávania fyzikálnych zákonitosti. Na podujatí sme si mohli prakticky overiť vedomosti pri skúmaní vedeckých hypotéz, technických a prírodných zákonitostí. Mali sme možnosť vidieť aj jednotlivé fyzikálne zákony v reálnom čase, čím sa pre nás veda stávala netradičnou a obohacujúcou. V expozícii Steelparku sme sa mali možnosť zoznámiť s vyše 50 exponátmi z oblasti optiky, biometrie, geológie, fyziky, chémie, strojárstva a ďalších.

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 5.12.2019

      Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

      usporiada dňa

      5. decembra 2019 (štvrtok) od 8,00 – 14,00 hod.

      pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl,  rodičov a výchovných poradcov

       

      D E Ň    O T V O R E N Ý C H    D V E R Í

       

           V priebehu tohto dňa sa uchádzači o štúdium budú môcť oboznámiť s ponukou študijných  a učebných odborov a s požiadavkami, ktoré musia splniť pre prijatie v rámci prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021.  Bližšie informácie uvedené na www.sosdsnv.sk, resp. tel.č. 053/4424246, mobil 0902904810.

     • Ponuka študijných a učebných odborov v školskom roku 2020/2021

      Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

      (víťaz medzinárodnej súťaže odbornej zručnosti SUSO – PRAHA 2019)

      ponúka v školskom roku 2020/2021 nasledujúce študijné, resp. učebné odbory:

       

      ŠTUDIJNÉ ODBORY:

      Interiérový dizajn, študijný odbor 3348 M tvorba nábytku a interiéru - talentová skúška  (maturitné vysvedčenie)
      Odborné zameranie:             
      - dizajn nábytku a prvkov bytového, verejného a mestského interiéru
      - počítačová 2D a 3D vizualizácia, dizajn produktovej fotografie

      2682 K MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

      Odborné zameranie: stavba a konfigurácia PC sietí, programovanie a tvorba www stránok (duálne vzdelávanie, maturitné vysvedčenie, výučný list)

      3336 M 02 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO - NÁBYTKÁRSTVO (s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy - zameranie na futbal, hokej a iné športy)

      Odborné zameranie:  technik v nábytkárskej výrobe, navrhovanie, konštrukcia a výroba nábytku (maturitné vysvedčenie)

      3336 M 04 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO – MANAŽMENT V DREVÁRSTVE

      Odborné zameranie:  marketing a manažment v oblasti drevárskych a nábytkárskych výrobných činností, ekonomika a riadenie obchodu (maturitné vysvedčenie)

      3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ TECHNIKY
      Odborné zameranie: riadenie a organizácia výrobných činností a činností súvisiacich s konštrukčnou a technologickou prípravou výroby, s odbytom tovarov a služieb, obstarávaním, nákupom a predajom, skladovým hospodárstvom a so zabezpečením hospodárskeho chodu výroby, programovanie CNC strojov (duálne vzdelávanie, maturitné vysvedčenie, výučný list)

      3345 K TECHNIK DREVÁRSKYCH CNC ZARIADENÍNÁBYTKÁRSKA VÝROBA

      Odborné zameranie: automatizácia a robotizácia vo výrobe, programovanie a obsluha CNC zariadení (duálne vzdelávanie, maturitné vysvedčenie, výučný list)

      3349 K TECHNIK DREVOSTAVIEB

      Odborné zameranie: konštrukcia, projektovanie a výroba moderných nízkoenergetických drevostavieb (duálne vzdelávanie, maturitné vysvedčenie, výučný list)

       

      UČEBNÉ ODBORY

      3355 H STOLÁR (duálne vzdelávanie, 3-ročné štúdium, výučný list)

      3370 H ČALÚNNIK (duálne vzdelávanie, 3-ročné štúdium, výučný list)

       

      • Na študijný odbor 3348 M tvorba nábytku a interiéru, kde sa vyžaduje talentová skúška  je potrebné podať prihlášku riaditeľovi ZŠ v termíne do 20. 2. 2020, na ostatné študijné a učebné odbory v termíne do 10. 4. 2020.
      • Duálne vzdelávanie poskytuje prax u zamestnávateľa, teóriu v škole, možnosť zárobku už počas štúdia, a následné zamestnanie vo firme.
      • Bližšie informácie uvedené na www.sosdsnv.sk, resp. tel.č. 053/4424246, mobil 0902904810

       

     • Tretiaci umeleckých odborov na stáži Erasmus+ v Bystřici pod Hostýnem

      Do  Bystřice pod Hostýnem sme dorazili v nedeľu 8.9.2019 neskoro večer a každý bol unavený z cesty, ale aj tak sme sa celou cestou smiali, zabávali a čas sme si krátili hraním kariet. Hneď ako sme prišli na internát,  pomerne rýchlo sme sa udomácnili. Nedočkavo sme očakávali nový deň.

      Každé ráno sme chodili na vyučovanie do školských dielni Střední školy nábytkářské a obchodní. Každý pracoval na svojom vlastnom návrhu a postupne svoju rezbu zrealizoval. Všetci sme stihli dokončiť viacero výrobkov – misky, reliéfy, masky.

      Prvý týždeň sme zažili  kopec zážitkov, spoznali sme nové miesta a videli mnoho krás. Ako správni drevári sme sa boli pozrieť v múzeu a showroome s ohýbaným nábytkom firmy TON a.s. a tak tiež sme boli na exkurzii v závode, kde  sa ohýbané stoličky vyrábajú.

      Vo voľnom čase sme si boli zahrať minigolf, stolný futbal, biliard a navštívili sme aj mieste kino. V neďalekom meste Kroměříž sme videli kvetinovú záhradu a zámok s prekrásnym nábytkom a rovnako čarovným výhľadom.

      Druhý týždeň bol venovaný Rezbárskemu sympóziu, kde sme pracovali vonku na čerstvom vzduchu s ostatnými žiakmi nábytkárskej školy aj inými rezbármi. Práca s dlátami  nás neskutočne bavila, pozitívne sa to odrazilo aj na našich výsledných prácach. Spolužiak Peter si vyskúšal i prácu s motorovou pílou a čas nám pri práci veľmi rýchlo zbehol. Spoznali sme lepšie našich českých rovesníkov, s ktorými sa nám nechcelo rozlúčiť. Zhotovené práce sme si po vernisáži priniesli  domov.

       Boli to dva krásne týždne, kde sme využili čas najlepšie, ako sa využiť dal. Všetci vrátane našej triednej pani učiteľky Mgr. Nikoly Podolinskej, ktorá nás sprevádzala,  sme sa veľa naučili, zdokonalili sa a skvelo bavili, či už v škole  alebo vo voľnom čase. Objavili sme nové  krásne miesta aj ich históriu a spoznali sme množstvo úžasných ľudí. Vďaka projektu sme si odniesli zážitky na celý život.

     • Úspech v celoslovenskej súťaži Klasici v komikse

      Žiačka III.A triedy odboru fotografický dizajn  Laura Suchá sa zapojila do súťaže Klasici v komikse. Ide o celoštátnu súťaž tvorivosti detí a mládeže. Jej cieľom je rozvíjať vzťah mladých ľudí k slovenskému kultúrnemu dedičstvu a k umeleckým hodnotám.

      Aby sa žiaci a mladí ľudia aktívne oboznámili so životom a tvorbou slovenských autorov, aby svoje poznatky, pocity a túžby pretransformovali do im zrozumiteľnej reči a spracovali do výtvarno-literárnej podoby – konkrétne  do podoby komiksu. Tento rok bol venovaný  významnej slovenskej ženskej autorke Margite Figuli.  Spolu s pani učiteľkou Hurajovou, ktorá  pomohla s teoretickou prípravou žiakov a s výberom citácií  z diel Margity Figuli sme vhodne zvolili  texty a obraz sme si prispôsobili.  Laura si vybrala kategóriu – práce zhotovené na PC. So spolužiakmi nafotila fotopríbeh k literárnemu dielu Tri gaštanové kone a následne ho spracovala do formy komiksu. Úspešne reprezentovala školu a obsadila krásne 2. miesto. Víťazke srdečne blahoželáme.

     • Víťazstvo v 23. ročníku SUSO obhájili mladí "stolári" zo Spišskej Novej Vsi

      Vítězství v 23. ročníku SUSO obhájili mladí „stolári“ ze Spišské Nové Vsi. [online]. 2019. Drevársky magazín.

      Dostupné na internete: <http://www.drevmag.com/cs/?option=com_content&view=article&id=6434&catid=135>

       

      Na výstavišti PVA EXPO v Praze Letňanech proběhl v pátek 20. září závěrečný den finálového kola 23. ročníku „mezinárodní“ soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO. Česko-slovenské finálové klání, které se konalo v rámci doprovodného programu stavebního veletrhu For Arch 2019, vyneslo na stupně vítězů šestici nejlepších truhlářských adeptů z České a Slovenské republiky. Slovenští „stolári“ navíc již podruhé za sebou obsadili i post nejvyšší.

      Finálové kolo absolvovalo 20 žáků učebního oboru truhlář (stolár) z osmi českých středních odborných škol a dvou slovenských (SOŠ drevárska Spišská Nová Ves a SOŠ obchodu a služieb Trnava), jejichž nominaci během roku určila postupová kola v Praze, Olomouci, Hradci Králové, Nitře a Českých Budějovicích.

      Finále jako obvykle probíhalo v průběhu prvních čtyř dnů veletrhu (17. – 20. 9.) a pro zhotovení soutěžního výrobku měli soutěžící k dispozici kromě ručního nářadí také mobilní kotoučovou pilu se spodním tahem a stojanovou vrtačku od partnerů soutěže společností Mafell AG a DeWalt.

      Pro praktickou část pořadatelé zvolili 600 mm vysokou dětskou židličku s třídílným sedákem čtvercového půdorysu 300x300 mm, zhotovenou ze smrkového dřeva, která u soutěžících mimo jiné prověřila zvládnutí dvou truhlářských spojů – čep a dlab, kolíkový spoj.

      Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků, jemuž předcházela autogramiáda režiséra a herce Jakuba Koháka, proběhl za účasti náměstka ministra průmyslu Ing. Eduarda Muřického, členky představenstva a generální ředitelky AMSP ČR Evy Svobodové, MBA, ředitele odboru pro mládež MŠMT ČR Mgr. Michala Urbana, člena představenstva HK ČR Pavla Žatečky, prezidenta AČN Ing. Martina Čudky, obchodního a marketingového ředitele společnosti ABF Martina Františka Přívětivého, ředitele veletrhu For Arch Matěje Chvojky a dalších významných hostů. Ti pak mimo jiné také osobně poblahopřáli novým „mezinárodním mistrům“ mezi žáky oboru truhlář (stolár), jimiž se stali již podruhé za sebou reprezentanti SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves Matěj Ševčík a Ján Geletka, kteří získali celkem 450 bodů. Druhou příčku, s odstupem 6 bodů za vítězným družstvem, obsadili Richard Páca a Ondřej Porubek ze SŠ řemeslné Jaroměř. O 3 body za nimi (s celkovým ziskem 441 bodů) se na třetí pozici umístili Jan Macháček a Milan Vondra ze SOU Hluboš. Tato šestice úspěšných finalistů si domů odvezla mimo diplomu a hodnotných praktických cen od partnerů soutěže (např. hoblice Ramia, oscilační multi nástroj a elektrické ruční nářadí od společností Mafell a DeWalt, finanční odměna 5500, 3500 a 1100 Kč od pořádající ABF a další) také poukaz na dvouleté předplatné časopisu Dřevařský magazín.

      Za nejlepší mezi zúčastněnými školami tak byla znovu po roce vyhlášena a titul Hvězda finále 23. ročníku získala SOŠ drevárska Spišská Nová Ves. Učitel odborného výcviku z této školy Viliam Púček, který stejně jako loni žáky na soutěž připravoval, získal kromě toho již druhé čestné uznání Asociace českých nábytkářů za pedagogický přínos při vzdělávání mladých truhlářských nadějí v rámci Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO. Pořádající společností ABF byl pak Viliam Púček ještě oceněn titulem Pedagog ročníku 2019.

      Soutěžní výrobky byly při slavnostním ceremoniálu věnovány dětskému domovu v Klánovicích.

      Podrobnou reportáž z finálového kola 23. ročníku soutěžní přehlídky SUSO přineseme v připravovaném vydání DM 10/2019.

       

     • Štipendiá v školskom roku 2019/2020

      Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

       

      Výška štipendia

      závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2019/2020 je:

      a)  47,98 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

      b) 33,59 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

      c) 23,99 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

       

      Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

      a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce sociálnych vecí a rodiny),

      b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku,

      v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima. Sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

      210,20 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

      146,64 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

      95,96 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

       

      K žiadosti o poskytnutie štipendia je potrebné priložiť:

      a/ aktuálny doklad z ÚPSVaR o poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi

             a l e b o

      b/ doklady o všetkých príjmoch za kalendárny rok 2018

      - potvrdenie od zamestnávateľa, na ktorom bude uvedený čistý príjem za rok 2018 a daňový bonus vyplatený v roku 2018

      - dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné a pod.),

      - prídavok na dieťa

      - zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, náhradné výživné, dávky pestúnskej starostlivosti a iné. Za doklady priložené k žiadosti o štipendium sa považujú originály alebo riaditeľom školy overené kópie. Čestné prehlásenie (napr. o dobrovoľnej nezamestnanosti, o neplatení výživného a pod.) nie je doklad k žiadosti o poskytnutie štipendia.

      c/ potvrdenie – výpis z Daňového úradu

      d/ výročné vysvedčenie

       

      Doklady predložiť na sekretariát riaditeľa školy  v termíne do 25. septembra 2019.

      Tlačivá „Žiadosť o poskytnutie štipendia“ a bližšie informácie poskytneme na sekretariáte riaditeľa školy, resp. na tel. č. 053/4424246.

     • Majstri a učitelia SOŠ drevárskej zo Spišskej Novej Vsi na odbornej stáži Erasmus + v ČR

      Na konci uplynulého školského roku sa všetci tešili na prázdniny, ale naši učitelia a majstri sa pripravovali na ďalší. Najskôr sa S. Šveda a A. Dulík učili používať software na overovanie statiky drevených konštrukcií a technické energetické výpočty drevostavieb v spolupráci so SPŠ a VOŠ Volyně v Južných Čechách. Oba dva počítačové programy sa využívajú hlavne v praxi, ale pre študentov sú príležitosťou pripraviť sa na najvyššej úrovni pre svoje budúce povolanie.

      Prvý prázdninový týždeň sa veľká skupina majstrov aj učiteľov zúčastnila stáže v SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Královom, kde sa zapojili do prázdninových kurzov. Zástupca V. Záborský využil svoje rezbárske skúsenosti a zdokonalil sa vo figurálnej rezbe, zopakoval si figurálnu kresbu a potom od drobnej rezby hlavy sa pustil do ženskej figúry. Majstri a učitelia sa učili základy rezbárčiny a vyrezávali drevenú misu a stojan s reliéfom s rastlinným motívom. Naučili sa používať správne typy dlát, nabrúsiť si ich, uberať materiál, tvarovať reliéf, dobrúsiť a nakoniec svoje výtvory dokončili peknou farebnou úpravou morením a voskovaním. Aj keď sú majstri naučení pracovať s drevom, používať ručné náradie, toto bolo niečo iné. Chcelo to viac trpezlivosti, času a jemnej motoriky. Všetkým sa výrobky podarili a naučené nové zručnosti sa určite budú využívať. Počas práce ostával čas aj na debaty s domácimi učiteľmi o škole, radostiach a  starostiach so študentami. Porovnávali sme spôsoby vyučovania, ako riešime nábor nových študentov, ako funguje odborné vzdelávanie u nás a v ČR a priviezli sme si kopu dobrých nápadov, ktoré môžeme využiť aj v našej škole.

      Stáže boli organizované a financované vďaka projektu Erasmus +  Odborné vzdelávanie a príprava.

       

      Ing. Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

       

      Prázdninové výučby spišských majstrov a učiteľov v Hradci Králové. [online]. 2019. Drevársky magazín.

      Dostupné na internete: <http://www.drevmag.com/cs/?option=com_content&view=article&id=6310&catid=135>

       

     • Informácie a platnosti preukazu ISIC v doprave

      1. Preukaz ISIC/EURO26 je členský preukaz, ktorý môže mať len študent denného štúdia. Držitelia preukazu majú nárok na množstvo výhod.

      Platné členstvo je vyjadrené platným preukazom s vizuálnym označením platnosti. Preukaz ISIC/EURO26 potvrdzuje status študenta len ak má platnú známku, alebo vytlačenú aktuálnu platnosť.

      2. Predlženie platnosti čipu (cez SMS) nie je predlženie platnosti Preukazu ISIC/EURO26,  ale len predlženie možnosti používať elektronickú peňaženku u vybraných dopravcov, ktorí majú elektronický systém od spoločnosti Transdata.  (Nie sú to všetci dopravcovia v SR).

      3. Na Slovensku sa pri rôznych dopravcoch môžu študenti stretnúť s vizuálnym aj s čipovým overovaním platnosti preukazu. Spôsob, akým overuje status držiteľa preukazu Váš dopravca, nájdete v jeho tarifných podmienkach. Niektorí kontrolujú platnosť preukazu obidvomi spôsobmi. Preto je potrebné mať predlženú platnosť preukazu vizuálne (známkou), aj elektronicky v čipe (sms).

      4. Pre použitie ISICu v doprave v zahraničí (napr. 75% zľava na vlaky a medzimestské autobusové spojenia v Čechách), je potrebné mať vizuálne platný preukaz (s známkou) keďže v zahraničí kontrolujú len vizuálnu platnosť. Nie elektronickú.

      Známku ISIC 09/2020,  ktorá potvrdzuje status denného študenta po celom svete v školskom roku 2019/2020, môžete už od 1.6.2019 kúpiť na svojej škole alebo na www.objednaj-preukaz.sk

      Ďalšie informácie o platnosti preukazu ISIC/EURO26: https://isic.sk/blog/ako-aktivovat-preukaz-isic-euro/Blog o revalidácii

     • Študenti na stáži Erasmus + v Bulharsku

      Posledná stáž našich študentov bola v bulharskej Sofii. Do Sofie odlietala skupina 6 študentov v pondelok 22.4. na Veľkú noc z Bratislavy. V Sofii nám stáž zabezpečovala agentúra AtlasNova Ltd. a jej pracovníčka Stanka Kostadinová. Chlapci pracovali 3 týždne vo firme Buldecor Ltd. Firma sa zameriava na výrobu nábytku a kovo -  výrobu pre zahraničných odberateľov. Všetky dielne a prevádzky boli vybavené najmodernejšou prevažne nemeckou technikou. Všade sa využívali CNC stroje, automatizované linky na strojové opracovanie a olepovanie, povrchovú úpravu, stroje na laserové obrábanie kovov. Naši študenti pracovali na pracovisku montáže, povrchovej úpravy, niekedy v čalúnnickej dielni, na balení a pri dokončovaní dielcov. Firma sa nachádzala v priemyselnom parku na okraji Sofie a tak do práce cestovali každý deň metrom a autobusom. Vo firme sa spriatelili so svojimi majstrami a Dimitrijom, ktorý ich mal na starosti ako vedúci.

      Chlapci bývali v prenajatom byte v centre Sofie, kde sa mohli stravovať a spolunažívať ako malá komunita. Bulharsko má pestrú kuchyňu a veľa tradičných balkánskych jedál. Vo voľnom čase spoznávali historické pamiatky Sofie, hlavne kostoly, parky, ZOO a obchodné centrá a  chodili do fitka. Počas ich pobytu bola v Bulharsku  Veľká noc, ale nejako to nebolo vidieť na uliciach. Iba v pravoslávnych kostoloch bolo viac liturgických obradov. Neskôr Sofiu navštívil pápež a niektorí chalani sa boli pozrieť. V tom čase bolo v uliciach aj viac bezpečnostných zložiek. Počas stáže boli so študentmi naši pedagógovia M. Krullová a P. Mecko.

      Chlapci pred  odchodom na stáž absolvovali online jazykové kurzy z bulharčiny a angličtiny, aby sa zlepšili a pripravili na pobyt. Bulharčina je pre nás zrozumiteľná ale používa azbuku a horšie sa číta. Vo verejnom priestore sa súbežne používa na značenie azbuka aj latinka.

      Bulharsko sme ako stážisti programu Erasmus + navštívili prvý krát. Veľmi pozitívne hodnotíme úroveň firmy Buldecor, kde sme pracovali a organizáciu a zabezpečenie agentúry. Bulhari boli priateľskí a nikdy sa s prácou neponáhľali, ale svoje mali urobené. V Sofii boli vidieť ekonomické rozdiely medzi ľuďmi a celkovo sa nám zdalo, že Bulharsko je ekonomicky slabšie ako Slovensko, ale  snažia sa a rozvíjajú sa.

      Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

     • Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO má další finalisty

      Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO má další finalisty. [online]. 2019. Drevársky magazín.

      Dostupné na internete: <http://www.drevmag.com/sk/>

       

      Jarní postupová kola soutěže SUSO, která proběhla napříč Českem i na Slovensku, potvrdila, že i když tradiční řemeslo prochází krizí, nové talenty se stále rodí. Největší nezávislá soutěž během března a dubna našla své finalisty v postupových kolech v Hradci Králové, Olomouci a Nitře.

      Březnové postupové kolo v Hradci Králové (22. – 23.3.), které finančně a organizačně podpořil Královéhradecký kraj, se uskutečnilo v Kongresovém centru ALDIS. „Hradec Králové je destinace, kam se SUSO vrací velmi rádo. Velmi slušná účast škol, výborná návštěvnost, příjemné prostory,“ řekl manažer soutěže David Surmaj. O postup do finále se utkalo šest družstev oboru truhlář. Nejšikovnějšími z nich se stali Karel Daneš a David Pelikovský ze Střední školy Kateřinky – Liberec, druhé místo získali Daniel Jirák a Josef Vele z ISŠ Semily. Bronz skončil u dvojice Michal Rak a Michal Mrázek z SŠUAŘ z Prahy. Soutěžní výrobky truhlářů – koše na deštníky, byly darovány nadaci Veroniky Kašákové.

      V olomouckém postupovém kole (29. – 30.3.) se na výstavišti utkalo o postup do finále celkem sedm truhlářských družstev. Účast, ale i zručnost budoucích řemeslníků potěšila organizátory i partnery. „SUSO se po letech vrátilo do Olomouce na výstavu Stavotech. Návrat to byl úspěšný. Příjemná výstava, dobrá návštěvnost, zkrátka skvělá prezentace řemesla na Moravě,“ řekl manažer soutěže David Surmaj. Truhlářskému oboru vévodila dvojice Petr Jahoda a Ondřej Klíger ze SOŠG Staré Město, druhé místo si svou zručností vybojovali Petr Drozd a Jan Fuciman ze SŠ řemesel Frýdek – Místek a třetí skončili Vojtěch Kubját s Pavlem Hartlem z Masarykovy SŠ Letovice. Jako nejtalentovanější budoucí zedníci se v Olomouci ukázali Josef Čech a David Lamáček ze SOU Kyjov, v těsném závěsu s jednobodovým rozdílem obsadili druhé místo Michal Horák a Michal zelený z Masarykovy SŠ Letovice. Na třetím místě skončili jejich spolužáci Roman Dostál a Roman Dobeš. Postupové kolo podpořil finančně i organizačně Olomoucký kraj.

      Šestý ročník SKILLS SLOVAKIA & SUSO v rámci 23. ročníku Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO, který se konal 25. – 26.4. na výstavě Gardenia v areálu Výstaviska Agrokomplex Nitra, představil 6 družstev truhlářů. Organizátory akce Skills Slovakia jsou Štátny inštitút odborného vzdělávania a společnost ABF, a.s., které dlouhodobě usilují o zvýšení zájmu o tradiční řemesla mezi mladými lidmi. Jako nejzručnější truhláři se představili Matej Ševčík a Ján Geletka ze SOŠ drevárska Spišská Nová Ves, druhé místo obsadili Patrik Dritomský a Denis Štrblík ze SOŠ obchodu a služieb Trnava, třetí skončili Patrik Straka a Adam Letko ze SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žilině. Výrobky soutěžících byly darovány na charitativní účely do Liečebného výchovného sanatoria v Nitre.

      Velké finále 23. ročníku SUSO, kam postoupila vždy první dvě družstva z každého regionálního kola, se uskuteční 17. – 20.9. v rámci jubilejního 30. ročníku veletrhu FOR ARCH v PVA EXPO PRAHA.

       

     • CONECO - RACIOENERGIA - PASÍVNE DOMY - DREVOSTAVBY - VODA Bratislava 2019

      Pozrieť novinky, aktuálne trendy a získať prehľad o moderných drevostavbách  - to bol cieľ odbornej exkurzie našich technikov drevostavieb na výstave CONECO v Bratislave v piatok 29.3.2019.

      Veľtrhy CONECO - RACIOENERGIA - PASÍVNE DOMY - DREVOSTAVBY - VODA každoročne prinášajú nové trendy v stavebníctve i v architektúre. Pod jednou strechou sme videli všetko potrebné pre stavbu a rekonštrukciu – od stavebných materiálov, cez okná, dvere, strechy, podlahy, klimatizácie, elektroinštalácie, sauny, bazény, garážové brány až po zariadenie do záhrady. Ponuku dopĺňali nové materiály, ktoré zabezpečujú úsporu energie, inteligentné elektroinštalácie a poradenstvo pre energetiku stavieb. Na tomto ročníku mali drevostavby významné zastúpenie a boli prezentované skoro na 1/3 výstavnej plochy a celý piatok prebiehal aj sprievodný odborný program venovaný drevostavbám a výrobkom z dreva pre stavebníctvo. Špecializovaná sekcia s názvom VODA pre zmenu predstavovala riešenia zamerané na udržateľný rozvoj, protipovodňové opatrenia, či podporu v oblasti vodného hospodárstva. Súčasťou veľtrhu boli výstavy projektov zo súťaže Stavba roka, Drevostavba roka a ukážky prác zo súťaží zručností študentov  z rôznych študijných odborov z oblasti stavebníctva.  

      Malú chvíľku, ktorá nám ostala do večerného odchodu vlaku do Spišskej Novej Vsi sme využili na prehliadku starej Bratislavy a ukázali sme trošku krás aj našim priateľom - študentom z Vilniusu (Litva), ktorí sú u nás na stáži Erasmus +.

     • Exkurzia žiakov umeleckých odborov v Banskej Bystrici

      26. marca 2019 sa vybraní žiaci odborov 82 zúčastnili umelecko-historickej exkurzie v Banskej Bystrici. Doobeda sme navštívili vilu známeho slovenského maliara Dominika Skuteckého, kde sme si vypočuli interaktívnu prednášku o pohnutých osudoch členov jeho rodiny. Keďže Dominik Skutecký mal židovský pôvod, dozvedeli sme sa veľa zaujímavých, no aj smutných informácií o holokauste slovenských Židov. Dozvedeli sme sa okrem iného aj fakt, že známy slovenský dramatik Peter Karvaš bol priamym potomkom Skuteckého. Súčasťou prednášky bola audiovizuálna prezentácia dobových dokumentov.

      Potom sme si prezreli expozíciu Skuteckého diel, medzi inými aj najznámejší obraz autora – Zeleninový trh v Banskej Bystrici, ktorý bol pár dní pred  exkurziou nanovo inštalovaný po reštaurovaní aj samotnú vilu, ktorú si maliar sám navrhol a v ktorej žil on i niektoré z jeho detí.

      Neskôr sme sa presunuli do Stredoslovenskej galérie, kde sme si prezreli netradičnú expozíciu a zároveň sme absolvovali tvorivé dielne s lektorkou galérie. Na chvíľu sme sa preniesli do improvizovaného fotoateliéru, kde sme si vyskúšali klasický technický postup vyvolávania fotiek pomocou vývojky, vody a ustaľovača. Najprv sme si vyskúšali cameru obscuru, neskôr fotogram. Žiaci sa na chvíľu preniesli do improvizovanej fotokomory a vyskúšali si experimenty so zachytávaním obrazu priamo na fotografický papier. Vytvorili si tieňové kompozície tak, že na neexponovaný fotopapier poukladali niekoľko rôznych priesvitných predmetov. Po nasvietení papiera – odfotení, si žiaci klasickým spôsobom fotku vyvolali. Domov si priniesli vyvolanú fotografiu, ktorú dostali na pamiatku a množstvo skvelých zážitkov.

      Mgr. N. Podolinská, Mgr. P. Hurajová, Mgr. M. Krullová

     • Úspech vo foto súťaži - Svetový deň vody

      Svetový  deň vody  si už od roku 1992 každoročne pripomíname 22. marca. Nedostatok vody a zlé hospodárenie s ňou sa viac ako kedykoľvek predtým stáva vážnou hrozbou pre trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia. Voda je jeden z najvýznamnejších prírodných zdrojov a jej dostupnosť a kvalita určujú podmienky existencie života na Zemi.

      Ani „Drevárke“ nie je osud našej planéty ľahostajný, preto sa viacerí naši žiaci odboru fotografický dizajn zapojili svojimi fotografiami do súťaže organizovanej pri tejto príležitosti.  Odborná porota vybrala spomedzi mnohých zúčastnených  štyroch víťazov. Sme veľmi radi, že cenu Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku získala žiačka II.A triedy Petra Hrobárová.  Jej víťaznú fotografiu s názvom „Chyť si ma“ si môžete pozrieť v galérii spolu so zábermi z odovzdávania ocenenia, ktoré sa uskutočnilo 21. marca 2019   v Hoteli pod Lipou v Modre pod záštitou mnohých významných osobností,  ako je napr. ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná,  minister životného prostredia László Sólymos či ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.  Víťazku sprevádzala Mgr. Nikola Podolinská.

      Mgr. P. Hurajová

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
   • sosd@sosdsnv.sk
   • 0534424246
   • Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves
   • IČO: 42096642
   • DIČ: 2022436361
   • GPS: 48.9528009, 20.568173630867957
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje