• Prehľad stáží

    • Secondary technical woodworking school

     The history of our school dated back to 1899 and since that time, more than 7000 graduates have been educated here. The school has become very important at providing excellent education and services. Secondary technical woodworking school maintains its high level and many outstanding experts were educated here.

     Under the name „SOŠD“, it educates and prepares young people for life in the modern European society and at the same time the school creates good conditions for professionally valuable preparation.

     Our school has achieved the statute of Centre of vocational education and preparation for furniture and timbering industry. The school is prepared to provide qualified services not only for its own students but also for students and teachers of other schools, entrepreneurs as well as services for Office of Labour, Social Affairs and Family.

     The school provides following fields of study:

     Fields of study – art

     3348 M FURNITURE AND INTERIOR DESIGN

     (Talent test) 4-year study – school-leaving certificate

     The student will acquire the basics for the creation of furniture design and public and urban interior design. It uses computer 2D and 3D visualization. He can make prototypes and models from different materials. Students also have basic skills in furniture making and their own designs. The students work as assistant designer, interior consultant, communication bridge architect - designer - technologist, production – marketing.

       

     Fields of study – technical

     3349 K WOODWORKING TECHNICIAN

     4-year study – skill certificate + school leaving certificate, dual education

     The student masters working on woodworking machines and working with tools when assembling parts of wooden construction. He can design a simple wooden structure using professional graphic software and has the basics of operating a CNC for woodworking. He acquires skills in school workshops and during professional practice in companies. Emphasis placed on manual skills. During the course of study, the student completes 1-2 days of practice per week and additional hours of practical professional subjects focused on the construction and design of wooden buildings. The graduate can continue his studies at the university.

          

     3336 M 02 WOODWORKING AND FURNITURE MAKING

     4-year study – school-leaving certificate

     Expertise: A graduate of furniture industry masters the principles of furniture production in both individual and serial production. He knows the construction of furniture. He knows all materials and components for the production of modern and traditional furniture. He uses the skills acquired in school workshops and professional practice in companies. He knows the procedures of manual and machine processing of wood and wooden materials. He works on modern woodworking machines, including CNC. It uses graphic software. The school offers students extended teaching of sports training, which can used by all active athletes - football players, hockey players, athletes.

        

     3336 M 04 WOODWORKING AND FURNITURE MAKING – MANAGEMENT IN WOODWORKING

     4-year study – school-leaving certificate

     The student can apply as a marketing worker in the field of woodworking and furniture production activities, economics and business management. He is able to perform functions related to the preparation of production or the management and organization of woodworking and furniture production activities, the purchase of raw materials and the sale of woodworking and furniture products or services, in the areas of economics and business management.

     3345 K 02 TECHNICIAN OF WOODEN CNC EQUIPMENT - FURNITURE PRODUCTION

     4-year study – skill certificate + school leaving certificate

     The profession of woodworking CNC technicians profiled for the production of furniture and woodworking products using application software and with CNC technologies. The skills that the graduate will acquire during his studies are the processing of technical documentation in the CAD program, manual and machine wood processing, programming, setting and operation of CNC equipment, operation and adjustment of woodworking machines, coordination of production processes and quality control of wood products.

      

     2682  K MECHANIC OF COMPUTER NETWORKING

     4-year study – skill certificate + school leaving certificate

     The student can apply in the field of information technology and computer networks, diagnostics, maintenance and repair of computers and computer networks, and network management. It operates information processing equipment, designs and implements communication systems, but also diagnoses, removes errors, and malfunctions on these equipment.

      

     Vocational fields

     3355 H JOINER

     3-year study – skill certificate, dual education

     The apprentice masters the procedures of manual and machine processing of wood and wood materials. He works on modern woodworking machines, including CNC. During production, he uses the skills acquired in school workshops and professional practice in companies. During their studies, students have 3 days of professional training in school workshops or with contractual partners in companies and 2 days of teaching general and professional subjects. The study completed with a final exam. After successfully completing his studies, he can work as a skilled worker or as a self-employed person - tradesman.

        

     3370 H UPHOLSTERER

     3-year study – skill certificate, dual education

     The apprentice masters the procedures of manual and machine production of upholstered furniture. During production, he uses the skills acquired in school workshops and professional practice in companies. During their studies, students have 3 days of professional training in school workshops or with contractual partners in companies and 2 days of teaching general and professional subjects. The study completed with a final exam. After successfully completing his studies, he can work as a skilled worker or as a self-employed person - tradesman.

       

     6403 L BUSINESS IN CRAFTS AND SERVICES

     2-year follow up study – school-leaving certificate

     The graduate acquires knowledge about the establishment and management of a small and medium-sized enterprise and is able to establish and run his own private enterprise. It uses modern marketing techniques while respecting business ethics. He is able to keep accounting records and perform other administrative work, uses computer technology in practice.

     DO NOT HESITATE, STUDY AT WOODWORKING SCHOOL AND DO YOUR DREAM JOB.

      

     VEĽKÁ SKUPINA ŠTUDENTOV NA STÁŽI ERASMUS + V KATOWICIACH

     Mechanici počítačových sieti sa konečne dočkali  a zúčastnili sa stáže Erasmus + . Pripravili sme pre nich 3 týždne rôznych pracovných príležitostí v Katowiciach v Poľsku. Spolu s nimi boli aj Grafici, ktorí tiež získavali pracovné zručnosti. Od 8. do 28. októbra 2023 spolu 18 študentov od 2. - 4. ročník získavali zručnosti a spoznávali Katowice, život vo veľkomeste, kultúru, pamiatky a sami seba. Stáž nám pomohla zabezpečiť agentúra EU Mobility PL.

     Chlapci pracovali vo firme AktinSp.z o.o., kde pripravovali podklady pre virtuálnu realitu, 3D tlač, nastavovali rôzne digitálne pomôcky pre školy a testovali možnosti AI a podobne.

     Ďalší chlapci pracovali vo firme Rodor System v Chorzowe, kde na novostavbe pripravovali  a  montovali el. kabeláž pre všetko - el. rozvody, optický internet, kamerový systém, bezpečnostný systém. Títo chlapci si naozaj vyskúšali všetko a k tomu museli ráno skoro vstávať a pracovali najdlhšie zo všetkých.

     Tretia skupina chlapcov pracovala vo firme Zaklady produkcyjny Aparatury Elektrycznej Sp. Z o.o. z Siemanowice Śĺaskie , kde montovali rozvodové skrine so všetkým, čo k tomu patrí a pomohli aj pri  reorganizácii skladových  a výrobných priestorov firmy. Chlapci si pochvaľovali prácu a hlavne mentora a kolegov v práci.

     Grafici digitálnych médií si zo začiatku museli prejsť zaujímavou skúsenosťou s nadriadeným, ktorý pripomínal diktátora, ale vďaka Eweline a Samovi sa podarilo nájsť náhradné riešenie. Chlapci pracovali na spracovaní  a príprave propagačných materiálov priamo pre agentúru a dievčatá pracovali pre organizáciu Stowarzyszenie teczowka, ktorá poskytuje poradenstvo, priestor a aktivity pre LGBT+ komunitu. Dievčatá spolupracovali na príprave reklamných tlačovín, podkladov pre web stránky a vizuál. Všetci grafici sa naučili pracovať s programom Canva a intenzívne využívali aj Adobe Illustrator.

     Do programu patrili aj odborné exkurzie do uhoľnej bane, kde si všetci mohli pozrieť pre nás nezvyčajné technológie, zažiť  skutočné uhoľné banské podzemie. Ďalší víkend celá skupina cestovala do Krakowa pozrieť si pamiatky, Wawel a historické centrum.

     K bežným aktivitám patrilo spoločné varenie, pranie, spoločenské hry a spoznávanie mesta s novými  spolužiakmi a kamarátmi. Na pohodu, poriadok a pravidlá dohliadali naši učitelia.

     Všetci účastníci boli so stážou spokojní, využili príležitosť na 100% a podľa našich mentorov v Poľsku sme zanechali veľmi dobrý dojem a radi nás privítajú aj na budúce.

      

     STÁŽ ERASMUS + V LIPSKU 2023

     Naša cesta sa začala večer 18.4.2023 na železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi , kde pre nás prišiel nočný vlak smer Praha. Na druhý deň ráno sme vystúpili v Prahe a vyspinkaní sme absolvovali rannú prechádzku po Prahe. Metrom sme sa dostali na autobusovú stanicu odkiaľ sme cestovali autobusom do Lipska - hlavného mesta nemeckého Saska. Vyčerpaní z dlhej cesty sme nasadli na prímestský vlak, ktorý nás doviezol na našu stanicu Schkeuditz West. Tam nás čakal sympatický Matthew, ktorý bol členom personálu agentúry Vitalis a odviezol nás do nášho prechodného domova na dva týždne. Po vybalení našich vecí, zoznámení s novým prostredím a  večeri sme sa rozhodli ísť do klubu, kde sme spoznali nových ľudí a začali tam nové kamarátstva. Ubytovanie  a stravu sme mali priamo v areáli, kde sme aj pracovali. Výborné bolo, že spolu s nami tam boli všetci účastníci aj z iných štátov - Poľska, Slovinska, Chorvátska, Litvy, Rumunska  a iných.

     V pondelok po raňajkách sme mali s Matthewom prednášku o pravidlách pre pobyt, predstavenie lektorov, dielní a priestorov Vitalisu. Po obede nás čakal výlet do Lipska so sprievodcom. Po prehliadke centra mesta a pamiatok bol čas ísť na nákupy. Vyčerpaní sme sa vrátili na ubytovanie. V utorok ráno sme sa zobudili s obavami z prvého dňa v práci. Čoskoro nás naše obavy opustili pri spoznaní nášho kolektívu a lektorov. Naše prvé zadanie bola práca v Gimpe - morfovanie celebrity a zvieraťa. Bojovali sme trošku s technikou a pomalým internetom, ale dali sme to. Naše druhé zadanie bolo vytvoriť 4 ročné obdobia pomocou fotomontáže.

     Druhý deň v práci sme mali problém obsedieť, lebo nás čakala návšteva obrovskej lipskej Zoo. Táto zoo prekonala naše očakávania a celkovo sme tam strávili 3 hodiny plné túlania sa a fotenia zvláštnych druhov zvierat. Po tejto náročnej prechádzke sme všetci zaspali ako bábätká. Ďalšie dni sme hlavne pracovali a skúmali mesto Schkeuditz. Zrazu prišla sobota a nastala výmena učiteľov.

     Mali sme v pláne navštíviť Drážďany, ale pre štrajk dopravcov sme  sa  s našou triednou pani učiteľkou rozhodli navštíviť botanickú záhradu s motýľmi a potom sa odmeniť chutnou pizzou. Druhý týždeň sme začali pracovať v programe Blender so zadaním vytvoriť animovaný donut a iné.

     Voľný čas sme sa snažili tráviť s vrstovníkmi, keďže sme mali už len jeden týždeň na to, aby sme si pobyt čo najviac užili a spoznali zaujímavých ľudí. Pani učiteľka Podolinská nás zobrala ešte do dvoch umeleckých galérií a na multimediálnu výstavu Klimta v Lipsku.

     Ani sme sa nenazdali a bol náš posledný deň na rozlúčenie s lektormi, Matthewom a večer v Nemecku. So slzami sme sa rozlúčili s našimi kamarátmi a veríme, že sa nám podarí sa ešte niekedy stretnúť.

     Stáž absolvovali 6 študenti z triedy 2.C - odbor grafik digitálnych médií vďaka grantu z programu Erasmus +.

     Nina Dzimková - účastníčka stáže, Hana Čekovská - koordinátorka Erasmus +

      

     STÁŽ ERASMUS+ V TŘEBÍČI

     Začiatkom februára absolvovali naši študenti II.B triedy dvojtýždňovú stáž Erasmus+ v českom Třebíči neďaleko Brna. Nové pracovné i študijné skúsenosti nadobúdali v tunajšej Strednej škole stavebnej, s ktorou máme už niekoľko výmenných pobytov v rámci európskej spolupráce. Chlapci tak mohli pracovať v školských dielňach.

      Prvý týždeň sa naučili tvarovať a ohýbať plastové i medené rúrky ako vodoinštalatérsky materiál, ktorý následne zapájali na montážny panel. Učili sa namontovať umývadlo aj WC a zapojiť na odpady. Počas druhého týždňa získavali nové poznatky v elektrikárskych dielňach. Učili sa zapájať zásuvky, vypínače a svetlá. Vyskúšali si aj pár hodín programovania CNC. Pozreli si energetické centrum školy a zúčastnili sa niekoľkých hodín, na ktorých si vyskúšali termokamery na skenovanie stavieb. 

     V školských dielňach chlapci pracovali pod vedením domácich majstrov. Komunikácia prebiehala v češtine, páni majstri nakoniec pochválili našich chlapcov, že im to išlo a dúfame, že sa naučili základy prác, ktoré využijú v praxi, ale aj doma.

     Keďže prax trvala len v dopoludňajších hodinách, všetci mali dosť voľného času, ktorý aj efektívne využívali vďaka bohatému programu. Spoznávali historické pamiatky mesta, navštívili fitnescentrum, zmerali si sily vo futbale a florbale so študentmi hosťujúcej školy. Súčasťou stáže boli aj odborné exkurzie vo firme Domy D.N.E.S. a CETECHO. Určite veľkým zážitkom bol výlet do Prahy, ktorú si mohli obzrieť z vyhliadky na Petříne, navštíviť Hradčany a centrum mesta a výlet do Brna.

     Útulné ubytovanie bolo zabezpečené v penzióne a strava, ktorú si všetci pochvaľovali, vo vynovenej školskej jedálni.

     Aj tento pobyt je ďalším dôkazom toho, že stáže Erasmus+ sú nezabudnuteľným zážitkom a dobrou skúsenosťou.

      

     STÁŤ ERASMUS+ UČITELIA PRAHA 2023

     V rámci projektu Erasmus+ sa v dňoch 15. - 19.1.2023 zúčastnili štyria učitelia odborných predmetov pre odbor Grafik digitálnych médií vzdelávania v Prahe, ktoré zorganizovala  firma ARTYKEL creative form. Školili sme sa na odbornom kurze využívania pokročilých funkcií programu Adobe Illustrator a vo firmách sme si pozreli aplikáciu grafiky v praxi. Navštívili sme rôzne biznis centrá a  reklamné agentúry s celosvetovým pôsobením, kde nás na prednáškach  oboznámili s novými trendmi v tvorbe reklamy, použití umelej inteligencie v tvorbe reklamy aj o bezpečnosti na sociálnych sieťach pre žiakov atď. 

     Náročné vzdelávanie nám spríjemnila návšteva Národnej galérie Praha, galérie DOX, Kunsthalle, divadla Čierna mágia - svetelná šou. Kultúrne pamiatky mesta Praha nám poslúžili ako inšpirácia pre ďalšiu tvorivú činnosť na školení.

     Realizovali sme výstupy v programe Adobe Illustrator - tvorili sme logo, piktogramy, obal knihy. Súčasťou boli prednášky  lektora- nástroje a palety Adobe Illustrator a ich použitie, kompozícia, práca v typografii.

     Všetci zúčastnení sme sa zhodli, že tých pár dní prebehlo veľmi rýchlo a možnosť vrátiť sa na vzdelávanie by sme všetci opäť radi využili, pretože to bolo pre nás veľmi inšpiratívne a obohacujúce pre našu pedagogickú prax.

      

     NAŠI ŠTUDENTI NA STÁŽI ERASMUS+ V KATOVICIACH

     Bolo to ešte na konci minulého kalendárneho roku tesne pred Vianocami, keď naša veľká skupina - 12 študentov odcestovala na 2 týždne do Poľska naberať praktické skúsenosti z výroby a navrhovania nábytku. Chlapci a dievčatá z 2. a 3. ročníka pracovali v stolárskych dielňach v okolí Katovíc a dievčatá v projektových kanceláriách v meste. Vo firmách naši študenti pracovali na bežných zákazkách vo výrobe, ale aj pri montáži u zákazníkov. Pre mladších študentov to boli prvé skúsenosti s reálnou výrobou a starší mohli porovnať postupy, zariadenia, pracovné nasadenie v poľských a slovenských firmách. Dievčatá pri navrhovaní interiérov alebo kuchynských liniek dostali reálne zákazky a termín, prípadne mohli skúšať rôzne varianty zariaďovania určeného priestoru. Pracovali s rôznymi grafickými programami. Boli to skúsenosti na nezaplatenie a rady praktikov ich usmernili správnym smerom. K stáži v zahraničí patrí aj používanie cudzieho jazyka, uplatnila sa angličtina, čo to z poľštiny a Poliaci rozumeli aj nášmu spišskému nárečiu. Stáž nám pomáhala zabezpečiť výborná a milá skupina ľudí - Ewelyna, Patricyja a Karol z katovickej agentúry EU mobility PL.

     Ubytovanie bolo výborné, strava  a hlavne večere v reštaurácii u pani Haliny ešte lepšie. Súčasťou stáže je aj spoznávanie kultúry, športu, zvykov v danej krajine, meste. Myslím si, že naši to využili nadmieru. Nezabudnuteľné boli návštevy vianočného trhu v Katoviciach, úžasná svetoznáma multimediálna prezentácia diel Vincenta van Gogha. A vôbec nikomu nevadilo ani škaredé počasie na sobotňajšom výlete do Energylandie v Zatore, kde milovníci kolotočov a adrenalínových atrakcií si prišli na svoje a Anička prekonala detský strach z kolotočov. Počas stáže spoznávajú študenti svojich spolužiakov aj z iných tried, samých seba a svojich učiteľov aj mimo školy. Stáže sú plné pracovných aj iných zážitkov a zostávajú v pamäti každého účastníka. Všetky stáže Erasmus+ sú financované z grantu Európskej komisie a pomáhajú "Obohacovať životy a rozširovať obzory."

     Verte, že stáže Erasmus+ sú vždy zážitok. Ak môžete a chcete, pridajte sa pri ďalšej príležitosti a spoznávajte nové krajiny a ľudí.

     Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus+

      

     ERASMUS + A NAŠI MAJSTRI A UČITELIA NA KURZE PROGRAMOVANIA A OBSLUHY CNC V KATOVICIACH V POĽSKU

     V spolupráci s medzinárodnou agentúrou EU mobility PL sme strávili týždeň v Katoviciach. V školských dielňach  na strednej škole Sląnskie Techniczne Zaklady Naukowe sme sa učili programovať pomocou AutoCad Inventoru  a priamo cez G kódy. Následne sme priamo u CNC stroja programovali, obsluhovali a hlavne vyrábali navrhnuté súčiastky. Mali sme výborných lektorov a aj vďaka poľštine to pre nás bolo jednoduchšie. Ostal nám aj čas na prehliadku školských dielní a debatu o školstve v Poľsku a situácii učiteľov.

     Vo voľnom čase sme využili pestrú ponuku kultúrnych akcií a množstva múzeí v Katoviciach. Úžasný zážitok sme mali z multimediálnej výstavy obrazov Van Gogha, expozície Slezského múzea v bývalých baniach priamo v Katoviciach. Medzi technické zážitky patrila aj exkurzia do bane Guido v Zabrze, kde sme v hĺbke 320m prechádzali baňou a videli stroje, technické zariadenia a mohli si predstaviť, aká to bola a je ťažká práca.

     Spolu s nami boli na stáži aj naši študenti, ktorí pracovali - praxovali vo firmách. Ale o tom neskôr. A dobrá správa pre študentov odboru MPS, dohodli sme spoluprácu a stáž vo firmách aj pre vás. 

     Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

      

     LITOVSKÍ ŠTUDENTI NA STÁŽI ERASMUS + V NAŠICH ŠKOLSKÝCH DIELŇACH

     Po dvoch rokoch opäť pricestovali na Slovensko študenti a učitelia z VSRC Vilnius, aby sa naučili nové veci z výroby nábytku a spracovania dreva a spoznali našu školu a študijné programy. Študenti pracovali v školských dielňach na rekonštrukcii stoličiek do kúrie Zuzana v Markušovciach. Pretože na Slovensku bol štátny sviatok a v škole aj imatrikulácie a divadelné predstavenie, tak sme im program pripravili tak, že mali dosť času na výlet do Vysokých Tatier, Košíc a Levoče. Určite sa chlapcom páčilo na Hrebienku v ľadovom dome a na vodopádoch a nevadilo im sychravé počasie. V Košiciach strávili celý deň s pestrým kultúrno-poznávacím programom. Malá skupina učiteľov druhý týždeň absolvovala podrobnú prehliadku školy, debatovali o školskom systéme a vymieňali si skúsenosti s našimi učiteľmi a majstrami. Veríme, že na Spišskú Novú Ves nezabudnú a že všetci strávili u nás príjemné a užitočné 2 týždne. Na  úspešnom priebehu a zabezpečení stáže spolupracovali P. Sova, D. Tkáčová, T. Cetera, N. Podolinská a V. Záborský. Ďakujem všetkým kolegom za pomoc.

     Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

      

     ERASMUSPLUS STÁŽ ČESKÝCH ŠTUDENTOV NA DREVÁRKE

     Počas prvých dvoch týždňov v októbri 2022 na našej škole prebiehala stáž Erasmus + pre študentov a učiteľov zo Strednej školy nábytkárskej a obchodnej v Bystřici pod Hostýnem a Strenej školy stavebnej v Třebíči. Spolu 19 študentov so svojimi učiteľmi počas 2 týždňov pracovali v školských dielňach na svojich projektoch. V prvom týždni naberali inšpiráciu počas odborných exkurzií v kaštieli v Markušovciach, v historickej Levoči a celý deň strávili spoznávaním pamiatok Kežmarku. Náš učiteľ Pavol Sova pripravil pre študentov jednoduchý výrobok z masívu - sedačku v tvare boxu, na ktorom si mohli študenti realizovať svoje kreatívne nápady. Farebné riešenia, ozdobnú rezbu, potlač, čalúnenie, tvarovanie aj konštrukčné zmeny. Vznikli 4 rôzne výrobky, na ktorých si študenti vyskúšali spoluprácu tímovej práce, vynaliezavosť a radosť z výsledku. Študenti z Třebíče rekonštruovali staré stoličky z kaštieľa v Markušovciach z kúrie Zuzana, ide o spoluprácu našej školy s Múzeom Spiša. Pri rekonštrukcii sa naučili nové postupy, spoznali konštrukciu rôznych typov stoličiek. Ostal čas aj pre nich, aby si vyrobili základ sedačky, ktorú si vo svojich školských dielňach dokončia. Pracovnú časť riadil a organizoval náš učiteľ Pavol Sova.

     Súčasťou stáže boli aj hospitácie dvoch učiteľov zo SŠS Třebíč, ktorí spolu s našimi učiteľmi porovnávali vyučovanie  odborných predmetov a odbornej praxe, školský systém na Slovensku a bežný život školy. 

     Súčasťou stáží Erasmus + je aj spoznávanie prostredia - mesta, okolia, ľudí, zvykov, stravy. To všetko účastníci absolvovali, zažili aj si to poriadne užili. Výlety do Vysokých Tatier a Slovenského raja, termálne kúpalisko Vrbov, bowling, ZOO, kostolná veža v meste a veľa ďalšieho.

     Stáž sme spoločne ukončili v piatok počas akcie Erasmusdays 2022 slávnostným odovzdávaním certifikátov účastníkom, prezentáciou stáži našich študentov a učiteľov a zasadením nového ovocného stromu do školského sadu.

     Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali s realizáciou a zabezpečením stáže.  

     Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

      

     Záver školského roka 2021/22 si 11 študentov našej školy spríjemnilo zaujímavým a nezabudnuteľným pobytom v Sofii, hlavnom meste Bulharska. Absolvovali tam v dvoch dvojtýždňových turnusoch stáž Erasmus+. Náplňou ich práce bola pomoc vo filmovom štúdiu UFO Sofia Ltd., kde sa vyrábali rôzne rekvizity do celosvetovo známych filmov alebo len reklám. Zároveň tak mali možnosť spoznať zákutia a rôzne triky pri filmovaní a natáčaní.

     Počas tohto pobytu študenti sa nielen veľa naučili pre svoje odborné predmety a zlepšili sa pri využívaní el. náradí pre prácu s drevom a montáž. Ale vylepšili si aj angličtinu, ktorá bola dosť potrebná, a oboznámili sa aj s azbukou. Vo voľnom čase objavili krásne zákutia Sofie, jej históriu a ochutnali tradičné i netradičné jedlá.

     Študenti bývali v apartmánovom byte, kde s pomocou učiteľského dozoru boli odkázaní sami na seba. Vyskúšali si žiť v skupine, museli upratovať, prať, čo je určite dobrá skúsenosť do života.

     Stáž absolvovali títo študenti: Martin L., Adrián L., Miloš P., Samo R., Viktória R. všetci zo IV.B a pani učiteľka Lenka J. s nimi.

     V druhej skupine boli Milan B., Adrián H., Ema R. zo IV.A, Erik L. a Jakub Š. zo III.B a Viktória Ľ. z III.A spolu s pani učiteľkou Monikou K.

     Monika Krullová, september 2022

      

     UČITELIA NA STÁŽI ERASMUS + V TŘEBÍČI

     Prvá oficiálna návšteva našich učiteľov v Strednej škole stavebnej v Třebíči bola konečne úspešná. Covid nám menil plány, ale v júni po maturitách sme na týždeň spoznávali školu, dielne a študovali študijné a učebné odbory na SŠST. Cieľom nášho pobytu bolo zistiť, aké sú možnosti spolupráce a zabezpečenia stáží v budúcnosti pre našich študentov aj učiteľov. SŠS Třebíč má študijné odbory Stavebníctvo, Technické zariadenia budov, Architektúra a dizajn interiéru a učňovské odbory Inštalatér, Elektrikár, Stolár, Tesár, Maliar a ďalšie. Študenti môžu študovať aj ďalej a doplniť si iné učňovské vzdelanie alebo pokračovať v nadstavbovom štúdium.

     Mali sme možnosť vidieť na vlastné oči ako je vybudované COV pre všetky druhy energetických zdrojov vrátane ekologických a ako sa využívajú pri vyučovaní. Podrobne sme si pozreli všetky učebne, dielne a ich vybavenie. S riaditeľom školy a jeho zástupcami sme debatovali o bežných problémoch školy a školstva a hlavne sme zisťovali, ako by sme mohli základné učivo zo študijného odboru Technické zariadenia budov postupne aplikovať do nášho študijného odboru Technik drevostavieb a využiť ich dokumenty a hlavne dielne na praktické precvičovanie aj cez projekt Erasmus +.

     Zúčastnili sme sa ako pozorovatelia niektorých obhajob záverečných učňovských skúšok, prezentácií ročníkových prác na vyučovacích hodinách a mohli sme sa otvorene porozprávať s učiteľmi, majstrami aj študentami. Program bol intenzívny a doplnený aj o odborné exkurzie vo firmách na výrobu nábytku, drevostavieb, krovov, boli sme si pozrieť rekonštrukciu barokového kostola v Jaroměřicích nad Rokytnou a boli sme aj v mestskej teplárni, ktorá spracováva biomasu a vyrába aj el. energiu systémom ORC. Nechýbala aj prehliadka historických pamiatok Třebíče, židovskej štvrti a cintorína, ktoré sú zapísané v UNESCO. Pri ceste domov sme si ešte pozreli v Brne výstavu Tutanchamon - jeho hrobka a poklady, ktorá už bola len čerešničkou na torte výbornej stáže Erasmus +.

     Hana Čekovská

      

     STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ TŘEBÍČ JE NÁŠ NOVÝ PARTNER PRE SPOLUPRÁCU V PROJEKTOCH ERASMUS +

     Svet je malý a priateľov môžete získať kdekoľvek. V rámci spolupráce so stavebnou školou vo Vilniuse v Litve sme získali tip na Střední školu stavební v Třebíči na českej Vysočine. Slovo dalo slovo a tento školský rok sme začali realizovať stáže Erasmus +.

     Najskôr traja študenti Tomáš, Vít a Honza z Třebíče boli 4 mesiace na dlhodobej praxi vo firmách Tomifa s.r.o v Iliašovciach a vo firme Tandemplus s.r.o. v Sp. Novej Vsi. Chlapci chodili od augusta do decembra 2021 každý pracovný deň do práce ako stážisti a pracovali na pridelených úlohách. Počas stáže sa stretli aj s našimi študentami na odbornej praxi alebo brigáde. Obdivuhodné je, že okrem pracovných povinností museli plniť aj úlohy z dištančného vzdelávania vo svojej domácej škole. Cez víkendy spoznávali náš región alebo sa stretávali s priateľmi.

     V apríli 2022 ste mohli stretnúť v našich školských dielňach 6 chlapcov a pána učiteľa Jirku Dvořáka. V dielňach si  chlapci vyrábali drevený box, precvičovali rôzne spoje a zdokonaľovali sa v stolárskych zručnostiach. Odborný ale aj poznávací program bol naplánovaný tak, aby chlapci spoznali krásy našej prírody Slovenského raja a Tatier, históriu regiónu. Exkurzia v Sanas a.s. v Sabinove, potom v Tomife v Iliašovciach a cez víkend v kaštieli v Betliari boli plné inšpirácie, pekného historického nábytku a moderných technológií pri výrobe nábytku.

     V týchto dňoch sú na dlhodobej stáži ďalší dvaja študenti Filip a Sabina, ktorí pracujú v Tomife s.r.o. a budú v Spišskej Novej Vsi až do konca prázdnin. A koncom letných prázdnin pricestujú ďalší dva študenti na dlhodobú stáž Erasmus + a budú získavať pracovné skúsenosti a spoznávať náš Spiš.

     Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

      

     STÁŽ ERASMUS+ V PRAHE 2021

     Bohatý odborný program v oblasti priemyselného dizajnu, 3D tlače, grafiky, keramiky, prípravy výstavy, práce v reštaurátorskej dielni  a oveľa viac – to všetko zažili naši študenti počas 2 týždňov stáže v Prahe na prelome októbra- novembra 2021. Využili sme priaznivú situáciu pre cestovanie a pobyt v zahraničí a naši 5 študenti z odboru Dizajn a Dizajn a tvarovanie dreva vycestovali s p. učiteľom T. Ceterom na stáž Erasmu+ Remeslo 2021.

     Študenti mali od prvého dňa nabitý odborný program, ktorý bol  doplnený aj o spoznávanie krás Prahy a života obyvateľov. Stáž po odbornej stránke zabezpečovala organizácia Artykel Creativ Form v spolupráci s rôznymi ateliérmi, umelcami a organizáciami. Študenti sa naučili základy 3D tlače a vytlačili si vlastné návrhy, vytvorili umeleckú koláž pod vedením Dariny Alster, pomáhali s prípravou výstavy spolu s Michalom Kučerákom z ateliéru DATAMAZE. Mali príležitosť konzultovať svoje práce s odborníkmi z UMPRUM a dostali odporúčania pre svoj umelecký rozvoj. Svoje manuálne zručnosti si vyskúšali v keramickej aj stolárskej dielni. Program bol doplnený o návštevy výstav, galérií moderného umenia, prehliadky streatartu v uliciach mesta a samozrejme historické pamiatky mesta boli všade okolo.   

     Zážitkom pre všetkých účastníkov bola živá Praha – množstvo ľudí v uliciach, metre, obchodoch. Študenti bývali v apartmánovom byte, museli sa starať o seba – variť, pratať, organizovať si voľný čas a dokázať žiť v skupine. Určite to nie je ľahké, ale s toleranciou a šikovnosťou sa to dá zvládnuť.

     Stáže sa zúčastnili Zuzka C., Richard H., Miriam J., Laura M. a Filip V všetci z III.A. Veríme, že stáž im pomohla poznať seba, inšpirovala ich v ďalšom vzdelávaní a rozvoji a dal im nové príležitosti do budúcnosti. 

     Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus+

      

     STÁŽ ERASMUS+ V SŠNO BYSTŘICI POD HOSTÝNEM V OKTÓBRI 2021

     Tradičná stáž pre študentov výtvarných  odborov aj pre tých, ktorí majú radi prácu s drevom sa konala aj za sťažených podmienok v októbri 2021 u nášho najstaršieho partnera Střední škola nábytkářská a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. Na stáž vycestovalo 7 študentiek a študentov. Všetci spoločne pod vedením majstra Radka Pluháčka začali nácvikom vyrezávania drevenej misky, aby sa zoznámili s dlátami, materiálom a základmi rezbárstva. Potom si študenti v prvom týždni vyberali námety na hlavnú prácu a začali s rezbou reliéfu. Výber bol veľmi pestrý od abstraktných námetov až po jasné námety zverokruhov alebo  romantických výjavov. Matúš s Ľubom si vyrobili šachovú súpravu a naučili sa postup výroby  intarzie. Všetkým zostal čas aj na výrobu drobností z dreva, menšie reliéfy  a upomienkové predmety. Celú dobu s nami rezbovali študenti od Radka Pluháčka a tak mohli vzniknúť priateľstva, prebiehali porovnávania jazykových odlišností ale aj porovnávanie rezbárskych zručností. V druhom týždni sa jednotlivé práce dokončovali, veľa času študenti strávili pri farebnej povrchovej úprave, kde sa naplno prejavil ich výtvarný talent, cit pre farbu a kompozíciu. Reliéfy  vo farbe boli príjemným  prekvapením aj pre majstra.

     Ku stáži patrí aj spoznávanie prostredia a tak nechýbali výlety do Kroměříže do Kvetnej záhrady, do Zlína do ZOO a do galérie  a spoznávanie mestečka, kuchyne, zvykov  a hlavne mladých ľudí.

     Na stáži boli aj naši učitelia Michal Daňko a Hana Čekovská, ktorí využili možnosť a tiež čo to vyrezali a vyrobili.

     Tešíme sa na študentov z Bystřice pod Hostýnem, ktorých budeme hostiť v novembri 2021 na stáži Erasmus+ u nás.   

     Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus+

      

     PLÁNOVANÉ STÁŽE ERASMUS+ NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

     Milí študenti,

     na našej škole plánujeme odborné stáže v zahraničí, ktoré organizujeme v rámci projektu Erasmus+ Remeslo 2021. Rozbiehame prvé stáže u našich partnerov v České republike, Bulharsku a Litve.

     Na jeseň plánujeme 2 týždňové stáže: 

     1. stáž pre odbory DTD, TNI, DIZ od 2. ročníku a vyššie

     Miesto: SOŠ nábytkárska Bystřice pod Hostýnem

     Termín: 3. - 16.10.2021 

     Stáž je zameraná na zlepšenie zručností pri ručnom spracovaní dreva- rezbárstvo a umelecké spracovanie dreva. Exkurzia do firmy TON a.s. - výroba ohýbaného nábytku, spoločné rezbárske sympózium so študentami školy v školských dielňach.

     Ubytovanie, strava na internáte, cesta vlakom.

     2. stáž pre odbory FOD, PRV 4. ročník

     Miesto: Artykel n.o., Praha

     Termín: október - november 2021

     Stáž je zameraná na zlepšenie zručností pri fotografovaní podľa požiadaviek klientov reklamných agentúr, ateliérové fotenie, fotografický plenér. Návštevy profesionálnych ateliérov, reklamných agentúr, odborných výstav a spoznávanie Prahy - kultúrne pamiatky, architektúra, výstavy a iné. 

     Ubytovanie na priváte/byte, strava individuálna, cesta vlakom.

     3. stáž pre drevárske odbory - nábytkári, technici CNC, stolári, TNI - 2. ročník a vyššie

     Miesto: AtlasNova Ltd., Sofia, Bulharsko

     Termín: november - december 2021/ 2 turnusy za sebou

     Stáž je zameraná na prácu v nábytkárskych firmách - zapojenie sa do reálnej práce pri obsluhe strojov, montáži, balení - procesov výroby nábytku. Spoznávanie hlavného mesta Bulharska.

     Ubytovanie na priváte/byte, strava individuálna, cesta lietadlom/vlakom.

     Na každú stáž môže ísť 6 študentov s 1 pedagogickým dozorom. Prednosť majú študenti, ktorí sú očkovaní proti COVID19. V prípade veľkého záujmu bude robený výber účastníkov.  Stáže sa realizujú podľa aktuálnych podmienok v danej krajine a na Slovensku. Stáže sú platené z grantu EÚ - pobytové náklady, cestovné, poistenie, vreckové.

     Stáže plánované na jar 2022.

     Ďalšie stáže podľa dohody s partnermi na jar 2022 – SPŠ Stavební Třebíč pre Technika drevostavieb- zameranie na inštalatérske práce na stavbe. Všj Vilnius Litva pre nábytkárov, technika CNC a technika drevostavieb a stolárov - zameranie na strojové a ručné opracovanie dreva.

     Ak máš záujem, prihlás sa čo najskôr u Hany Čekovskej, kabinet 347, alebo mi napíš cez EDUPAGE.

      

     Učitelia našej školy na stáži ERASMUS+ v Hradci Královom

     Na začiatku prázdnin malá skupinka našich učiteľov bola na týždennej stáži Erasmus+ v Hradci Královom v Českej republike. Zúčastnili sme sa tradičných letných kurzov, ktoré organizuje Stredná umelecká škola hudobných nástrojov a nábytku. Pani učiteľky P. Hurajová, M. Krullová, N. Podolinská  a D. Tkáčová sa naučili základy intarzie a základy konštrukcie pre drevenú šperkovnicu. Vyskúšali si pre nich úplne nové postupy, náradie, materiály a preverili svoju trpezlivosť, jemnú motoriku aj odvahu. Spoznali na vlastnú kožu, aké sú práce v dielni, aké je náročné zrealizovať vlastný návrh až do úspešného konca a potešiť sa z vlastne vyrobenej krásnej šperkovnice. Vďaka šikovnému a ochotnému majstrovi to dokázali všetky a pani učiteľka N. Podolinská si vyskúšala aj prácu na strojoch.

     Ďalšími účastníkmi boli H. Čekovská a S. Šveda, ktorí sa prihlásili na kurz figurálnej rezby a realizovali za výdatnej pomoci majstrov svoje návrhy. Zdokonalili sa v používaní dlát, povrchovej úprave a čo to pochytili z figurálnej kresby a zásad.

     Všetci sme v dielňach strávili celé dni pri usilovnej práci, ale súčasne sme mali čas na debaty o školstve, ako prebiehalo dištančné vyučovanie, ako sa popasovali s maturitami (ktoré boli prezenčne vrátane maturitných prác), ako sa im darí modernizovať školu aj vyučovanie.

     Pretože sme boli výborná skupina k večeru sme spoločne objavovali krásy Hradca Králové - mesto, parky, rieky a spoznávali sme aj samých seba a nevadilo, že Česi mali na začiatku júla štátne sviatky a mesto bolo prázdnejšie.

     Popasovali sme sa aj so všetkými obmedzeniami aj povinnosťami s opatrením proti COVID 19 a užili si spoločné cestovanie po tak dlhom čase.

     Veríme, že stáže Erasmus+ budú úspešne pokračovať a do plánovaných aktivít sa zapojí čo najviac našich študentov a učiteľov aj v tomto školskom roku.

     Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus+

      

     Študenti a učitelia na stáži Erasmus+ vo Vilniuse, Litva

     Na začiatku decembra 2019 sa zúčastnila veľká skupina našich študentov drevárskych odborov a učiteľov stáže Erasmus + Remeslo 2020 v VŠĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras vo Viniuse v  hlavnom meste Litvy.

     Chlapci sa zdokonaľovali v práci s ručným elektrickým náradím a strojov  pri výrobe drobností z dreva, skúšali si návrhy dekorácie a zdobenia plochy a potom si svoje výrobky vypaľovačkou vyzdobili. Vyskúšali si aj iné remeselné postupy – tapetovanie, zlatenie a podobne. Učitelia boli na hospitáciách na vyučovaní, stretli sa s mnohými učiteľmi a majstrami a vždy si mali čo porozprávať, porovnať si ich a naše školstvo a pochváliť sa, ale aj posťažovať a hlavne sme sa boli inšpirovať. Naši študenti si zahrali s ich študentami futbal aj basketbal a dvakrát vyhrali. Počas stáže boli spolu s niektorými učiteľmi a študentami našich hostiteľov na výletoch, kde spoznávali pamiatky, prírodu, tradície  a atrakcie Litvy. Všetci bývali spolu na internáte a vytvorili veľmi priateľskú skupinu, ktorá vzorne reprezentovala našu školu. 

     O tom aké to bolo na stáži aké zážitky, odporúčania a čo sa páčilo a čo prekvapilo si môžete prečítať v odpovediach účastníkov na  moje otázky o tom ako bolo:

      

      1. Aký si mal dojem zo školy? (priestorov, vybavenie, študentov, učiteľov)

     • Škola sa mi páčila, hlavne dielne a spôsob, akým sa tam učili.  
     • Škola sama o sebe bola v celku dobre vybavená a hneď pri nej sa nachádzal internát, to je super, lebo netreba veľa chodiť, dielne boli v porovnaní s našimi malé, no pre menšiu skupinu ľudí dostačujúce
     • Môj dojem zo školy je dobrý a čo sa týka priestorov a vybavenia bolo to všetko čisté a nové. Učitelia študenti a celkovo ľudia na tejto škole boli nápomocní a usmievaví.
     • Dielne boli celkom malé, čo je super, blízko je internát 
     • Škola ma veľmi milo prekvapila. Bola veľmi čistá a dobre vybavená technikou. Nábytok bol väčšinou vyrobený  vlastnoručne produktívnymi prácami žiakov. Dielne boli vybavené skvelými názornými učebnými pomôckami. Knižnica obsahovala množstvo nových kníh. Učebnice, ktoré tam boli, vytvorili z väčšej častí učitelia školy.
     • Vybavenosť priestorov vrátanie dielni na dobrej úrovni, študenti s rôznym prospechom, tak ako na našej škole, kolektív učiteľov je stabilnejší ako u nás. Odbornú literatúru tvoria učitelia, podľa nej sa vyučuje.
     • Škola, ktorú sme navštívili ponúka tradičný spôsob vzdelávania v odboroch, ktoré na Slovensku máme tiež. Kladú dôraz na praktickú stránku učenia detí, na odbornú prax, kde je nielen v učebniach veľká vybavenosť a dostupnosť materiálu. Vysokú kvalitu majú vo vybavenosti odborných učební, kde majú digitálne technológie, ktoré slúžia na vyučovanie, vlastné napísané učebné texty a knižnicu, ktorá je vybavená multifunkčným zariadením a novou technológiou pre všetkých študentov. Prostredie, v ktorom je škola umiestnená je bez akýchkoľvek vonkajších rušivých vplyvov, čím sú vytvorené veľmi dobré podmienky pre štúdium.  Je umiestnená v tichom prostredí, na okraji mesta v blízkosti zastávok autobusov, čím je možná aj veľmi dobrá dochádzka žiakov z okolitých oblastí. Výhodou je i vedľa postavený internát. Pre svoju prácu, vzdelávanie a ďalší rozvoj majú vytvorené veľmi dobré podmienky.
     • Hosťujúca škola vo Vilniuse má dostatočné priestory, ktoré kapacitne vyhovujú jej počtu žiakov. Výhodou je chodbové prepojenie s dielňami, podobne ako u nás prechod do telocvične. Ďalej školská jedáleň, ktorá ponúka svojim žiakom aj raňajky. Učebne sú čisté a veľmi dobre vybavené. Počas vyučovania i popoludní majú žiaci k dispozícii knižnicu a útulnú študovňu. Uvítali sme aj priateľské športové stretnutie vo vynovenej telocvični, ktorej nevýhodou je šmýkajúca sa podlaha. Našim chlapcom to však neprekážalo a obidva zápasy (vo futbale a v basketbale) vyhrali. Učitelia k nám boli ústretoví, priateľskí a ochotní vo všetkom pomôcť. Počas pobytu sa chlapcom na praxi venoval majster, ktorý si pre nich pripravil zaujímavú prácu a bol ochotný pri ich vlastných kreatívnych výrobkoch.

      

     2. Akí sú Litovčania ľudia?

     • Celkom milí ľudia. 
     • Litovský ľudia boli veľmi milí a sympatickí, ale strašní šoféri.  
     • Väčšina Litovčanov rozpráva viac rusky než anglicky, výnimočne sme natrafili na človeka s dostačujúcou angličtinou, ináč sú to milí ľudia.
     • Milí, veselí, komunikatívni.
     • Uzavretí a pokojní.
     • Stretli sme sa s veľkou ochotou a pohostinnosťou. Všade nás vítali s úsmevom a starali sa o nás nielen na výletoch ale i o pohodlie na ubytovaní. I v meste sa nám páčila atmosféra a energia, ktorá vyžarovala z ľudí.
     • Litovčania sa veľmi neodlišujú od nás, aspoň my sme mali len pozitívne poznatky. Tí starší (dospelí) sú pracovití, unáhlení a nie až takí veselí (možno aj pod vplyvom toho pochmúrneho počasia).
     • Litovčania sú podľa môjho názoru ľudia veľmi srdeční a prajní s povestnou ruskou dušou.

      

     3.  Čo ťa milo  a nemilo prekvapilo  pri pobyte v Litve?

     • Milo ma prekvapili napr. ľudia.  Prezentácia kultúrnych pamiatok a zápal podeliť sa  a odovzdať informácie boli nezabudnuteľné.
     • Milo ma prekvapilo cena pohonných hmôt. Nemilo ma prekvapilo počasie.
     • Milo ma prekvapilo asi to, aký tam boli ľudia  a nemilo asi to, že s veľa ľuďmi sa nedalo rozprávať  po anglicky.
     • Milo ma prekvapilo to, že sme po dokončení povinnej práce v dielňach mohli pracovať na našich vlastných nápadoch. Presným opakom pre mňa bolo jedlo, som vyberavý a to mi to sťažilo, do jedla často dávajú cibuľu a dosť veľa korenín, no koľko ľudí toľko chutí ako sa hovorí.
     • Prekvapilo ma, že všade v jedle bola cibuľa. 
     • Milo ma prekvapila výzdoba v obchodných domoch a na trhoch. Napríklad: vianočná šachová výzdoba. Nemilo: Ich ekonomika, je slabšia ako u nás. Napr. platy učiteľov nižšie, DPH vyššie, poplatky za bývanie vyššie.  
     • Už z pohľadu  z lietadla ma zaujalo na krajine množstvo jazier, nekonečná  rovina, ktorou sme prechádzali.  Zvyklosti pri stole sú podobné našim. Litovská kuchyňa je zaujímavá, zistili sme, že majú radi mleté mäso v rôznych obmenách. Mali by ste poznať aspoň niektoré typické jedlá, ako sú napríklad Cepelinai (zemiakové knedle s plnkou z mletého mäsa), väčšinou sa pije sa čaj alebo káva, no mali by ste vyskúšať aj litovské pivo.  Po našom príchode do mesta sme sa hneď vydali k spoznávaniu jeho pamiatok, námestia a obľúbených nákupných centier, kde sme si vysúšali i miestnu dopravu a orientáciu v meste, ktorú sme zvládli, i keď je to veľké mesto.
     • Milo ma prekvapila ich pohostinnosť, priateľskosť a ústretovosť. Pripravili nám bohatý program. Často zdôrazňovali, ako si pochvaľujú spoluprácu s nami i so školou z Českej republiky, ktoré aj radi navštevujú. Negatívom tohto pobytu bolo azda počasie (síce typické pre toto zimné obdobie), ktoré nám občas znepríjemňovalo výlet alebo exkurziu, napr. chodník korunami stromov a pod. Strava bola bohatá, len nie každý zvykne konzumovať väčšinou mleté mäso, kapustový šalát a ich tradičné "bliny" plnené mäsom a poliate smotanou.

      

     4. Aké pamiatky, zaujímavosti by si odporučil navštíviť v Litve/ Vilniuse?

     • Odporučil by som old town vo Vilniuse a rozhodne hrad Trakai.
     • Určite ísť na chodník korunami stromov, ale odporúčam ísť v dobrom počasí. Veľmi zaujímavý bol aj hrad Trakai na ostrove. Taktiež veľmi zábavné bolo múzeum ilúzií v centre mesta Vilnius.
     • Určite by som odporučil aquapark vo Vilniuse.
     • Kostoly: rímsko- katolícke, gréckokatolícke, pravoslávne, múzea, televízna veža, vyhliadková veža, pečenie chleba, prevrátený dom, reštaurácie, škola, dielne, firma, ktorá sa zaoberá výrobou drevených domov a prístreškov.
     • Samozrejme náš pobyt nebol len o práci. Krajina ponúka k návšteve mnoho historických pamiatok. Mali sme možnosť vidieť veľa krásnych zákutí v Litve. Navštívili sme významné pamiatky nielen v okolí Vilniusu ale i ďaleké mestá ako Rokiškis, kde sme navštívili rezidenciu Santa Clausa, čo bolo veľmi zábavné.
     • Regionálny park Anykščiai nás ohúril krásnou krajinou a mali sme možnosť navštíviť  komplex chodníkov koruny stromov. Stihli sme i návštevu dediny, kde sme si upiekli vlastný chlieb a mali sme spoločnú tradičnú ochutnávku jedál. Ďalším zaujímavým bolo mesto Trakai, na polostrove medzi jazerami. Posledný deň sme navštívili televíznu vežu v hlavnom meste, mali možnosť vidieť jeho rozľahlosť a architektonickú rôznorodosť, čo bol krásny záver nášho pobytu.
     • Určite by som odporúčala všetky pamiatky, ktoré sme sami navštívili.
     • Z množstva výletov sa nám najviac páčil Rokiškis - rezidencia Santa Clausa, ďalej typická dedinka, kde sme si sami upiekli jednoduchý chlieb a ochutnali potraviny niekdajších dedinčanov. Veľmi sa nám páčil výlet na Trakai, ktorý nám tiež znepríjemňovalo sychravé počasie. Spolu s kolegynkami sme navštívili TV vežu a vyviezli sa na 19. poschodie, odkiaľ sme mali možnosť vidieť nádhernú panorámu celého Vilniusu. Nedá sa zabudnúť ani na príjemne strávený čas v aquaparku a mnohé iné exkurzie v múzeách, ktoré sme absolvovali.

      

     5. Aká ste boli partia na stáži?

     • Myslím si, že sme tam boli super skupinka či žiaci či učitelia. Počas pobytu sme zažil kopec zábavy. 
     • Partia mi veľmi sadla, stále sme sa bavili a keď bolo treba, vedeli sme si aj pomôcť.
     • Partia sme boli veľmi dobrá.
     • Super lepšiu som si nemohol ani predstaviť. Boli sme zábavní, nápomocní a keď bolo treba aj vážni.
     • Super !!! Super!!! Super!!!
     • Stáž  s kolegyňami bol pre mňa osviežujúcim zážitkom, lebo to bolo prvý krát, kde nás bolo na služobnej ceste viac pedagógov. Pri množstve spolu stráveného času nás rozptyľoval, smiech a užívanie si veľkomesta, výletov, prírody, kde  sme si po večeroch zahrali i spoločenské hry – Človeče, Žolíka...  Boli sme tam partia, ktorá si rozumela a tešíme sa na ďalšie tímové podujatia!
     • Partia na stáži bola skvelá. Žiaci priateľskí, slušní a spoľahliví – úžasní.
     • Prvý týždeň na stáži nás bolo 10 - 6 chlapcov a 4 ženy. Stretli sme sa veľmi dobrá partia, hlavne veselá, vôbec sme sa nenudili a aj počas večerov sme strávili čas spolu v spoločenskej miestnosti. Druhý týždeň ostal už len jeden pedag. dozor so žiakmi, no aj napriek tomu sme sa neizolovali navzájom, ale spoločne trávili večer, hrali sme karty, človeče, alebo sa len tak rozprávali. Je potrebné povedať, že žiaci sa zúčastňujú stáže za odmenu, a práve títo chlapci ju absolvovali zaslúžene. Domáci učitelia ich väčšinou chválili, pretože boli nekonfliktní, priateľskí, slušní, veselí.

      

     6. Čo by si odporúčal pre Slovensko, aby si vzalo príklad z Litvy- a naopak.

     • Lacnejší benzín :D
     • Ťažko povedať keď sme boli iba v hlavnom meste, ale chcelo by to  Litvu trochu oživiť. 
     • Je ťažké to takto porovnať, keďže sme boli väčšinou len hlavnom meste. No podľa toho čo som videl, troška Litvu oživiť, hlavne v mestách, vyzeralo to tam mierne depresívne. Slovensko má svoje chyby, ale myslím, že od Litvy si príklad brať nemusí.
     • Poriadok, predaj alkoholu v sobotu a nedeľu do 15,00 hod. Nezamestnanosť je nižšia ako u nás. Odporúčala by som pre Litvu nižšie daňové zaťaženia.
     • Mali by sme si vziať príklad z pracovníkov, ochoty ľudí  a služieb.
     • Jedným z nedostatkov a pre nás poučením by mohlo byť plánovanie a organizácia výletov, kde sa naplánuje dostatočne dlhý čas a vyberú zaujímavé destinácie.
     • Pre Slovensko by som odporúčala tak zanietených lektorov histórie ako v Litve.
     • Ťažko nájsť konkrétny príklad, odporúčanie pre Slovensko po 2 týždňoch pobytu.

      

     7. Prečo si sa rozhodol/a  ísť na stáž?

     • Chcel som niečo zaujímavé zažiť a naučiť sa niečo nové.
     • Rozhodol som sa, pretože som to bral ako príležitosť ísť do krajiny, kde by som za iných okolností možno nikdy nešiel, taktiež získať nejaké nové zručnosti a informácie 
     • Rozhodol som sa preto ísť, lebo som chcel vidieť novu krajinu, naučiť sa niečo nové a neviem, či budem mat už takú príležitosť ísť niekde.
     • Pretože som mal možnosť sa zúčastniť. Baví ma cestovať.
     • Chcela som vidieť úroveň obyvateľov Litvy, ich ekonomiku, vzdelávanie žiakov.
     • Nová skúsenosť, poznatok, zážitky, ruština.
     • Pre stáž som sa rozhodla kvôli mojej záľube cestovať a poznávať nové miesta, kultúry a ľudí.
     • Podľa mňa je to úžasná životná skúsenosť, ktorá sa Vám v živote určite niekoľkonásobne vráti. Vidieť to, o čom som len čítala a videla v televízii na vlastné oči bola silná motivácia.  Načerpať  inšpiráciu, spoznať inú krajinu, kultúru a hlavne sa ocitnúť ďaleko od svojich každodenných povinností.
     • Určite, nie všetko sa dá stihnúť zapamätať, ale skúsenosť, ktorú nám to prináša, je prínosom do života človeka, z ktorej čerpá ešte dlhú dobu a nesie si úžasné spomienky na celý život a rozšíri to obzor učiteľa a motivuje sa vzdelávať.

      

     8. Tvoje THE BEST zo stáže?

     • Najlepšie bolo asi to, aká sme tam boli partia.
     • Najlepší bol relax po uchodenom týždni. Boli sme v aquaparku a následne sme sa šli najesť do reštaurácie, bol to veľmi šmačný deň.
     • Relax v aquaparku a mohol som si zahrať futbal s Litovčanmi. 
     • Let lietadlom a aquapark.
     • Pamiatky, ľudskí pedagógovia a spokojní obyvatelia Litvy.
     • Neviem, asi všetko.
     • Jolka a Dedo Mráz v Rezidencii Deda Mráza.
     • Každý deň bol pre mňa v niečom The Best.

      

     9. Chceš ešte niečo pridať - napísať?

     • Ak má niekto problém s jedlom, odporúčam doniesť polievky v sáčku :D
     • Mám záujem o návštevu Litvy ešte raz. Obnovila som si ruský jazyk.
     • Aby to skúsili aj ostatní, nedá sa to popísať slovami, musíte to zažiť. 
     • Odporúčam absolvovať pobyt v zahraničí aj iným učiteľom. Myslím si, že po Erasme sa učiteľ vracia domov ako nový človek, s novými vedomosťami, známosťami, skúsenosťami a hodnotami a hlavne spoznajú kolegov a proces vyučovania i v inej krajine, čo je obohacujúce.
     • skôr asi odporúčanie a výzva pre študentov, nech sa neboja prihlásiť na stáž, lebo je to jedinečná možnosť zažiť niečo nové, spoznať inú krajinu, jej ľudí, prostredie, niektorí môžu letieť lietadlom prvýkrát.....ale dôležité je aj zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku.
     • Ďakujem za možnosť zúčastniť skvelej stáže v krásnej krajine.

      

     Na otázky odpovedali: Tomáš, Jakub, Martin, Samo a za učiteľov a THP Monika, Nikola, Helena a Anna.

     Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus+

      

     Fotografi na stáži Erasmus + v Poľsku

     Dva týždne plné slnečných teplých dní boli ideálne pre stáž v programe Erasmus + , ktorej sa zúčastnili študenti odboru Fotografický dizajn v poľskom Janówe - Lubelskom.

     Lenka, Petra, Dávid a Jakub z III.A s pánom učiteľom Tomášom Ceterom zažili netradičné formy vzdelávania  a k tomu aj plno zážitkov. Fotili v profesionálnom fotoateliéri a skúšali rôzne štylizácie. Fotenie starou technikou so starými fotoaparátmi bolo retro, také obľúbené v dnešnej dobe.

     Príroda a  farebná jeseň bola inšpiráciou pri  fotení v exteriéri a preto vznikli veľmi pekné fotky.

     Stáže Erasmus+ sú aj o spoznávaní mladých ľudí v Európe. Naši sa stretli so študentami strednej školy v Stalowej Woli a študentami gymnázia v Janówe - Lubelskom. Spolupracovali na spoločnom projekte pri fotografovaní ale užili  si aj spoločne strávené  voľné chvíle.

     Súčasťou nabitého programu boli návštevy okolitých miest a návštevy profesionálnych ateliérov a fotografov, kde dostali nezaplatiteľné rady. Veľký výlet do Waršavy bol zameraný na návštevu fotovýstav a aspoň bleskové nakuknutie do veľkého moderného mesta.

     Nafotený materiál si každý z účastníkov spracoval do portfólia a najzaujímavejšie fotografie si pripravili pre výstavu, ktorá bola inštalovaná v Múzeu Fotografie v Janówe - Lubeľskom.

     Vo voľnom čase si mládež mohla požičať bicykle a objavovali okolie Janówa, lesy, jazerá, mestečko.

     Niektoré fotografie budeme vystavovať aj v našej škole a v meste.

     Hana Čekovská, koordinátorka projektu Erasmus+

      

     Tretiaci umeleckých odborov na stáži Erasmus+ v Bystřici pod Hostýnem

      

     Do  Bystřice pod Hostýnem sme dorazili v nedeľu 8.9.2019 neskoro večer a každý bol unavený z cesty, ale aj tak sme sa celou cestou smiali, zabávali a čas sme si krátili hraním kariet. Hneď ako sme prišli na internát, pomerne rýchlo sme sa udomácnili. Nedočkavo sme očakávali nový deň.

     Každé ráno sme chodili na vyučovanie do školských dielni Střední školy nábytkářské a obchodní. Každý pracoval na svojom vlastnom návrhu a postupne svoju rezbu zrealizoval. Všetci sme stihli dokončiť viacero výrobkov – misky, reliéfy, masky.

     Prvý týždeň sme zažili  kopec zážitkov, spoznali sme nové miesta a videli mnoho krás. Ako správni drevári sme sa boli pozrieť v múzeu a showroome s ohýbaným nábytkom firmy TON a.s. a tak tiež sme boli na exkurzii v závode, kde  sa ohýbané stoličky vyrábajú.

     Vo voľnom čase sme si boli zahrať minigolf, stolný futbal, biliard a navštívili sme aj mieste kino. V neďalekom meste Kroměříž sme videli kvetinovú záhradu a zámok s prekrásnym nábytkom a rovnako čarovným výhľadom.

     Druhý týždeň bol venovaný Rezbárskemu sympóziu, kde sme pracovali vonku na čerstvom vzduchu s ostatnými žiakmi nábytkárskej školy aj inými rezbármi. Práca s dlátami  nás neskutočne bavila, pozitívne sa to odrazilo aj na našich výsledných prácach. Spolužiak Peter si vyskúšal i prácu s motorovou pílou a čas nám pri práci veľmi rýchlo zbehol. Spoznali sme lepšie našich českých rovesníkov, s ktorými sa nám nechcelo rozlúčiť. Zhotovené práce sme si po vernisáži priniesli  domov.

      Boli to dva krásne týždne, kde sme využili čas najlepšie, ako sa využiť dal. Všetci vrátane našej triednej pani učiteľky Mgr. Nikoly Podolinskej, ktorá nás sprevádzala,  sme sa veľa naučili, zdokonalili sa a skvelo bavili, či už v škole  alebo vo voľnom čase. Objavili sme nové  krásne miesta aj ich históriu a spoznali sme množstvo úžasných ľudí. Vďaka projektu sme si odniesli zážitky na celý život.

      

     Majstri a učitelia SOŠ drevárskej zo Spišskej Novej Vsi na odbornej stáži Erasmus + v ČR

     Na konci uplynulého školského roku sa všetci tešili na prázdniny, ale naši učitelia a majstri sa pripravovali na ďalší. Najskôr sa S. Šveda a A. Dulík učili používať software na overovanie statiky drevených konštrukcií a technické energetické výpočty drevostavieb v spolupráci so SPŠ a VOŠ Volyně v Južných Čechách. Oba dva počítačové programy sa využívajú hlavne v praxi, ale pre študentov sú príležitosťou pripraviť sa na najvyššej úrovni pre svoje budúce povolanie.

     Prvý prázdninový týždeň sa veľká skupina majstrov aj učiteľov zúčastnila stáže v SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Královom, kde sa zapojili do prázdninových kurzov. Zástupca V. Záborský využil svoje rezbárske skúsenosti a zdokonalil sa vo figurálnej rezbe, zopakoval si figurálnu kresbu a potom od drobnej rezby hlavy sa pustil do ženskej figúry. Majstri a učitelia sa učili základy rezbárčiny a vyrezávali drevenú misu a stojan s reliéfom s rastlinným motívom. Naučili sa používať správne typy dlát, nabrúsiť si ich, uberať materiál, tvarovať reliéf, dobrúsiť a nakoniec svoje výtvory dokončili peknou farebnou úpravou morením a voskovaním. Aj keď sú majstri naučení pracovať s drevom, používať ručné náradie, toto bolo niečo iné. Chcelo to viac trpezlivosti, času a jemnej motoriky. Všetkým sa výrobky podarili a naučené nové zručnosti sa určite budú využívať. Počas práce ostával čas aj na debaty s domácimi učiteľmi o škole, radostiach a  starostiach so študentami. Porovnávali sme spôsoby vyučovania, ako riešime nábor nových študentov, ako funguje odborné vzdelávanie u nás a v ČR a priviezli sme si kopu dobrých nápadov, ktoré môžeme využiť aj v našej škole.

     Stáže boli organizované a financované vďaka projektu Erasmus +  Odborné vzdelávanie a príprava.

     Ing. Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

      

     Prázdninové výučby spišských majstrov a učiteľov v Hradci Králové. [online]. 2019. Drevársky magazín.

     Dostupné na internete: <http://www.drevmag.com/cs/?option=com_content&view=article&id=6310&catid=135>

      

     Študenti na stáži Erasmus + v Bulharsku

     Posledná stáž našich študentov bola v bulharskej Sofii. Do Sofie odlietala skupina 6 študentov v pondelok 22.4. na Veľkú noc z Bratislavy. V Sofii nám stáž zabezpečovala agentúra AtlasNova Ltd. a jej pracovníčka Stanka Kostadinová. Chlapci pracovali 3 týždne vo firme Buldecor Ltd. Firma sa zameriava na výrobu nábytku a kovo -  výrobu pre zahraničných odberateľov. Všetky dielne a prevádzky boli vybavené najmodernejšou prevažne nemeckou technikou. Všade sa využívali CNC stroje, automatizované linky na strojové opracovanie a olepovanie, povrchovú úpravu, stroje na laserové obrábanie kovov. Naši študenti pracovali na pracovisku montáže, povrchovej úpravy, niekedy v čalúnnickej dielni, na balení a pri dokončovaní dielcov. Firma sa nachádzala v priemyselnom parku na okraji Sofie a tak do práce cestovali každý deň metrom a autobusom. Vo firme sa spriatelili so svojimi majstrami a Dimitrijom, ktorý ich mal na starosti ako vedúci.

     Chlapci bývali v prenajatom byte v centre Sofie, kde sa mohli stravovať a spolunažívať ako malá komunita. Bulharsko má pestrú kuchyňu a veľa tradičných balkánskych jedál. Vo voľnom čase spoznávali historické pamiatky Sofie, hlavne kostoly, parky, ZOO a obchodné centrá a  chodili do fitka. Počas ich pobytu bola v Bulharsku  Veľká noc, ale nejako to nebolo vidieť na uliciach. Iba v pravoslávnych kostoloch bolo viac liturgických obradov. Neskôr Sofiu navštívil pápež a niektorí chalani sa boli pozrieť. V tom čase bolo v uliciach aj viac bezpečnostných zložiek. Počas stáže boli so študentmi naši pedagógovia M. Krullová a P. Mecko.

     Chlapci pred  odchodom na stáž absolvovali online jazykové kurzy z bulharčiny a angličtiny, aby sa zlepšili a pripravili na pobyt. Bulharčina je pre nás zrozumiteľná ale používa azbuku a horšie sa číta. Vo verejnom priestore sa súbežne používa na značenie azbuka aj latinka.

     Bulharsko sme ako stážisti programu Erasmus + navštívili prvý krát. Veľmi pozitívne hodnotíme úroveň firmy Buldecor, kde sme pracovali a organizáciu a zabezpečenie agentúry. Bulhari boli priateľskí a nikdy sa s prácou neponáhľali, ale svoje mali urobené. V Sofii boli vidieť ekonomické rozdiely medzi ľuďmi a celkovo sa nám zdalo, že Bulharsko je ekonomicky slabšie ako Slovensko, ale  snažia sa a rozvíjajú sa.

     Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

      

     Študenti na stáži Erasmus + vo Valencii v Španielsku

     Hola, Que tal? Takto sa zdravili naši študenti počas stáže Erasmus + vo Valencii so svojimi kolegami v práci. Stáž začala 24. 2. 2019 skoro ráno cestou do Krakowa a potom trojhodinovým  letom do Valencie. Pre niektorých zo 6 účastníkov to bol ich prvý let lietadlom  v živote. Po ubytovaní v apartmáne priamo v centre mesta zostal čas na prvé potulky po meste. Od pondelka sa už chodilo do práce. Chalani Juraj Kalafut a Ján Geletka pracovali vo firme TADEL, kde pomáhali pri výrobe jedálenských stolov, zariadení hotelov a to všetko prevažne z masívu alebo z dyhovaných dielcov. Dostali sa k obsluhe strojov, ale aj ku montáži a dokončovaniu. Elena Karafová a Andrej Franko  pracovali vo firme FENICIA, kde hlavne balili výrobky a v druhom týždni Andrej skúsil povrchovú úpravu dielcov. Firma vyrába nábytok pre hotely do celého sveta a individuálne zákazky pre náročných zákazníkov. Paula Hlucháňová a Viktória Tarovská pracovali v oblasti dizajnu vo firme VIVETI. Vo firme sledovali  a trošku prispeli aj svojimi nápadmi pri navrhovaní zariadení do priestoru reštaurácií, kancelárií, domov. Veľa kreslili  a hlavne získavali skúsenosti, inšpiráciu a prehľad o náročnosti projektovania. V druhom týždni sa podieľali na kompletizácii projektov a na administratívnych prácach. Všetci hovorili, že ich majstri, vedúci aj ostatní pracovníci sú veľmi priateľskí a veselí, ale aj nároční na presnosť a prevedenie práce. Niekedy bolo na škodu, že naši nevedeli tak dobre po španielsky a naopak, ich kamaráti po anglicky. Ale na debatu o futbale a živote to stačilo.

     Na spoznávanie Valencie mali študenti čas cez víkend a v popoludňajších hodinách. Medzi najzaujímavejšie  aktivity patril futbalový zápas medzi FC Valenciou a AC Bilbao. Všetci sme išli večer na futbal, na štadióne bolo cca 40 000 fanúšikov, ktorí si užívali skvelý futbal, Valencia vyhrala 2:0. Všetkým sa muselo páčiť v Oceanográfic – kde stihli vidieť delfíniu show, pozrieť všetky morské ryby a iné príšerky. Pretože pre nás už bolo teplé počasie, tak sme šli pozrieť Stredozemné more a vyskúšali sme, aká teplá je už morská voda.

     Keďže Valencia patrí k mestám s bohatou históriou, kde je plno kostolov, zaujímavých domov a palácov, tak sme si boli pozrieť aspoň niektoré. Druhú voľnú sobotu sme strávili v Ciudad de las Artes y las Ciencias, kde sme obdivovali hlavne architektúru celého komplexu.  Paula s Viktóriou navštívili naviac niektoré obrazové galérie. Každý z nás mal aj voľný čas, ktorý mohol stráviť podľa svojej chuti.

     V čase našej stáže sa celá Valencia pripravovala na tradičné oslavy príchodu jari Fallas. Každý deň sme počuli kanonádu striel a ohňostrojov na hlavnom námestí  a večer pred naším odchodom sa začal sprievod krojovaných skupín  a veľká spoločná zábava v každej štvrti a ulici mesta. Oslavy Fallas vyvrcholia predstavením veľkých sôch, ktoré sú karikatúrou na všetky ľudské a spoločenské nedostatky.

     Pre všetkých je stáž skvelý zážitok a okrem získania nových pracovných skúseností ide aj o spoznanie miesta, ľudí aj seba. Stáž vás môže nakopnúť v štúdiu angličtiny. Zároveň vám môže ukázať, ako to funguje inde a že sa netreba báť opustiť svoju komfortnú zónu a skúsiť nové veci.

     Zo stáže sme sa vrátili v nedeľu 10. 3. poobede do našej zimy a do maturitného týždňa. Stáž nám zabezpečovala agentúra Esmovia z Valencie a spolu so študentmi boli D. Králová a H. Čekovská. 

     Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

      

     Stáž Erasmus + vo Valencii

     Od 27. januára do 3. februára 2019 sme absolvovali pracovnú stáž v španielskej Valencii v rámci programu Erasmus+. Hosťujúca agentúra ESMOVIA - Training and mobility, nám pripravila bohatý a zaujímavý program zahŕňajúci umenie, dizajn,  klasickú i modernú architektúru, vzdelávací systém v krajine.  

     Navštívili sme medzinárodný veľtrh CEVISAMA zameraný na dizajn v interiéri i exteriéri, keramické a mramorové obklady a dlažby, sanitu, obklady bazénov, kuchynské obklady. Vo veľkorysých výstavných priestoroch a pavilónoch  prezentovali svoje produkty a výrobky firmy a spoločnosti z celého sveta.

     Boli sme sa pozrieť na architektonické štúdio - Dinamica - Taller de proyectos.  Išlo o pomerne mladé, progresívne štúdio v centre mesta, ktoré sa od konkurencie snažilo odlíšiť vyššou kvalitou v snahe vyhovieť požiadavkám klienta pri riešení a zariaďovaní interiéru doslova na mieru, teda od počiatočného návrhu až po konečnú realizáciu.

     Ohúrila nás exkurzia v súkromnej škole ESAT Innovation School, ktorá svojich študentov vzdeláva na špičkovej úrovni vo viacerých odboroch, ako napríklad dizajn počítačových hier, animácie, digitálna grafika, programovanie. Škola mala top vybavenie a niektoré učebne pripomínali hollywoodske štúdiá, študenti svoje projekty a návrhy realizovali prostredníctvom virtuálnej reality. Predstavili nám okrem iného aj veľký projekt, na ktorom spolupracovali s Galériou krásneho umenia sídliacou v blízkosti školy.

     Boli sme pozvané taktiež do moderného súkromného dizajnového štúdia Pixelarte, ktorého projekty a realizácie sú zamerané na grafický dizajn, obalový dizajn, web dizajn a tvorbu Corporate Identity. Samotný šéf nám  predstavil portfólio firmy a priblížil nám svoju profesionálnu cestu od rebela, cez hanblivého študenta až po vyhľadávaného dizajnéra. Medzi klientov firmy patrí napríklad aj hosťujúca ESMOVIA, ktorej navrhli kompletný vizuálny štýl.

     Absolvovali sme prehliadku históriou dýchajúceho starého mesta  a postupne sme prešli všetky námestia,  architektonicky najzaujímavejšie budovy, rôzne časti mesta. Navštívili sme radnicu, viacero katedrál, najväčšiu krytú tržnicu v Európe, Galériu krásneho umenia a Múzeum El Patriarca. Nenechali sme si ujsť ani modernú dominantu mesta – City of Arts and Science s fascinujúcou architektúrou organických tvarov. Zážitkom bolo aj oceánografické centrum a nádherná široká pláž.

     Na záver sa chceme poďakovať hosťujúcej agentúre ESMOVIA za profesionálny prístup a organizáciu stáže.

     Mgr. P. Hurajová, Ing. M. Weagová, Ing. Arch. J. Naščáková

      

     Učitelia na stáži Erasmus + v SPŠ a VOŠ vo Volyni, Česká republika

     Učitelia musia držať krok s technickým vývojom v odbore. Preto štvorica našich učiteľov bola na školení obsluhy CNC Hundegger, ktorý sa používa pri výrobe stavebných dielcov z dreva u drevostavieb. Školenie sa skladalo z praktických cvičení s využívaním softwaru SEMA na kreslenie stavebných dielcov, striech, stien, jednoduchých drevených výrobkov a s prenosu dát do CNC. Druhá časť boli cvičenia pri obsluhe CNC stroja. Každý deň sme v škole a školských dielňach strávili viac ako 7 vyučovacích hodín v plnom nasadení, pretože každá hodina a každá informácia bola dôležitá a jedna na druhú nadväzovala. Súčasťou stáže boli aj prednášky o realizovaných projektoch našej hostiteľskej školy, o maturitných prácach študentov a absolventských prácach študentov z Vyššej odbornej školy. Na spiatočnej ceste sme využili pár hodín na prechádzku večernou Prahou. Stáž sme absolvovali koncom novembra 2018 a boli sme H. Čekovská, A. Dulík, N. Kurianová a V. Púček.

      

      

     Fotografická stáž  Poľsko – Erasmus +

     Písal sa 11. november 2018 a päť dievčat zo Strednej odbornej školy drevárskej vyrazilo na dlhú cestu do susedného Poľska na stáž Erasmus + za dobrodružstvami. S nami štvrtáčkami Jankou, Katkou, Evou sa stáže zúčastnila i jedna druháčka Julka a pedagogický dozor nám robila pani učiteľka Mgr. Nikola Podolinská.

     Prišli sme do malého krásneho mesta Janow Lubelski, kde sme sa ubytovali a náš vedúci stáže pán Tolek nás zobral na obhliadku mesta a vysvetlil nám, ako by mohli nasledujúce dni vyzerať. Zabývali sme sa a na druhý deň sme mohli naplno začať.

     Pán Tolek nás zoznámil s prostredím, v ktorom sme dosť času trávili počas našich dvoch týždňov a poobede nám požičal bicykle, aby sme si mohli ísť obzrieť prekrásne jazerá, ktorých je v Janowe a v jeho okolí neúrekom.

     V priebehu prvého týždňa sme strávili väčšinu času v teréne. Boli sme pozrieť na výstave v meste Chelm, v škole, kde majú podobný odbor ako fotografický dizajn v Stalowej Woli, či na zámku v Kozlówke pri meste Lublin a na mnohých iných miestach v okolí Janowa. Mali sme možnosť vidieť aj niečo z mesta Lublin a navštívili sme tam tiež výstavnú sieň a absolvovali sme vernisáž výstavy venovanej fotografii. Boli sme pozvaní i do foto štúdia, kde sme sa spoločne odfotili.

     Prvú polovicu druhého týždňa sme strávili vytváraním si vlastného fotoateliéru, v ktorom sme sa aj následne skúšali hrať s rôznou technikou, svetlami a farbami svetla. Vytvárali sme si hrnčeky s vlastnou potlačou, či magnetky so spoločnými fotkami. Druhá polovica druhého týždňa bola zasvätená príprave výstavy, ktorú sme spoločnými silami pripravili na jej otvorenie. Bola to náročná práca, deinštalácia predošlej výstavy a inštalácia prác, vešanie rámov atď... Voľný čas a večery sme si krátili prechádzkami po meste, nakupovaním, či upravovaním fotiek, ktoré sme v daný deň nafotili.

     Počas celého pobytu sme sa stretávali v Múzeu fotografií, kde sme si mohli pozrieť prierez vývoja fotoaparátov a listovať v  historických albumoch, čo bolo pre nás veľkým prínosom.

     Túto stáž by sme zhodnotili veľmi pozitívne. Išli sme tam s malou dušičkou, keďže sme nevedeli, čo očakávať. Určite každá z nás mala nejakú predstavu, ako by to asi mohlo vyzerať, ale to, čo z toho vzniklo nakoniec, prevýšilo očakávania každej jednej z nás. Chceli by sme poďakovať našej SOŠD, že nám to umožnila a aj za úžasný prístup zo strany  hostiteľa, za cenné rady a vedomosti, kopec výborného jedla, skvelo zorganizovaného programu a práce, pri ktorej sme sa nikdy nenudili. Stáž s čistým svedomím odporúčame každému, kto ešte stále váha, či sa do podobného programu zapojí.

      

     W dniach 11-24 listopada 2018 roku w Janowie Lubelskim w zorganizowanej przez Muzeum Fotografii Szkole Fotografii uczestniczyły 4 uczennice oraz jedna nauczycielka ze Szkoły Średniej  na Słowacji (Spisska Nove Veś). 

     Najlepszą relacją przyszłych adeptów z pobytu w naszym mieście niech będzie relacja fotograficzna oraz podziękowanie organizatora ze strony Słowacji. Szkoła była zorganizowana w ramach programu Erazmus +.

     (Antoni Florczak)

      

      

     Prvá stáž Erasmus + našich študentov v školskom roku 2018/2019 v SŠNO Bystřice pod Hostýnem, Česká republika

     Ani sa školský rok poriadne nezačal a už sa naši študenti balili na dvojtýždňovú stáž Erasmus+. Štyri dievčatá a dvaja chalani z odboru TNI a PRV z III. A triedy si išli vyskúšať vyrezávanie reliéfu,  misky a hlavne druhý týždeň sa zúčastnili 6. ročníka  Medzinárodného  rezbárskeho sympózia s témou Ateliér 65+.

     Naši študenti nemali ľahký začiatok, pretože všetky postupy pri výrobe misky, jednoduchého reliéfu, používanie dlát, zákernosti materiálu museli zvládnuť v rýchlom tempe.  Pracovali však pod vedením  skúseného majstra Radka Pluháčka, ktorý im prezradil všetky zásady, spôsoby a fintičky ako na to, aby sa práca vydarila. Zaujímavá práca bola aj pri morení, voskovaní a tieňovaní rezby a misiek. Potom sa práce ukázali v plnej kráse.  Na to, aby zbytočne nestrácali čas a usilovne pracovali  dozerala p. učiteľka H. Čekovská.  Súčasťou aktivít prvého týždňa bola aj odborná exkurzia vo firme TON a.s., kde sme na vlastné oči videli, ako sa vyrábajú stoličky a sedací nábytok technológiou  ohýbania. Všade teplo, mocní chlapi a šikovné ženy a vôňa dreva.  Ešte v prvý týždeň si študenti vyberali námety na reliéf na sympózium a začali sa prvé práce.

     Bystřice pod Hostýnem je malé valašské mestečko. Na Hostýně , čo je kopec v Hostýnskych vrchoch, stojí bazilika a množstvo krížových ciest, pretože Hostýn je pútnické miesto. Zaujímavosťou je, že krížovú cestu navrhol  S. Jurkovič a uplatnil v nej prvky ľudovej architektúry Valašska a keramické dlaždice s náboženskými výjavmi. V prvom týždni nám ešte ostalo trošku voľného času na spoznávanie lokality a blízkeho okolia. V Kroměříži sa všetkým páčila Květná zahrada , kde sú úžasné parky so živými plotmi a farebné kvety vo francúzskej úprave, skleníky, fontány, jazierka. V meste sme navštívili arcibiskupský palác  – zámok a záhrady s pávmi, voľne pobehujúcimi králikmi a podobne. V sobotu sme s účastníkmi boli v ZOO v Lešné u Zlína. Ide o druhú najlepšiu ZOO v Českej republike,  má veľmi zaujímavo a poučne koncipované trasy prehliadky, kde tematicky podľa kontinentov sa spája flóra, architektúra a zvieratá.  Slony, žirafy, surikaty, tulene, tučniaky, manty, opice... 

     Střední škola nábytkářská a obchodní oslavuje v tomto školskom roku 65. výročie od založenia. Preto téma Ateliér 65+ na sympóziu. Sympózium sa konalo pred školským internátom, zúčastnili sa ho študenti školy, naši študenti, dospelí rezbári, často absolventi SŠNO a pozvaní rezbári. Učitelia a majstri SŠNO  predvádzali, ako sa  vyrábal nábytok v minulosti a aké výrobky vznikali v ateliéri školy. Študenti si vyrezávali svoje reliéfy a vymieňali si svoje skúsenosti, radili si a pomáhali s prácou tak, aby všetci stihli práce dokončiť do piatku. Okrem náročnej práce sa museli popasovať  aj s náročnými podmienkami leta, kedy  teploty boli okolo 30°C  a slniečko pražilo. Druhý týždeň našim študentom pomáhal aj náš učiteľ Michal Daňko, ktorý sa tiež zapojil do tvorby reliéfu. Počas sympózia sme mali aj  trošku času na sledovanie  profíkov, kamarátov pri práci a večer aj na priateľské stretnutia a spoločné aktivity – grilovanie, spoločenské hry a podobne. Sympózium vyvrcholilo vernisážou, kde účastníci prezentovali svoje práce a užili  si svoje minúty slávy.

     Výsledky našich študentov, ich rezby reliéfov boli na veľmi slušnej úrovni a orol od Jakuba Lojka zniesol porovnanie s majstrami, ktorí sa rezbe venujú roky. Všetci naši študenti asi prekvapili sami seba, že sa im podarilo za tak krátky čas trošku preniknúť do základov rezbárstva a verím, že niektorí použijú túto zručnosť vo svojich klauzúrnych prácach alebo sa im stane záľubou.     

     Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

      

     Stáže Erasmus + v budúcom školskom roku 2018/2019

     Už teraz sa môžeš hlásiť na stáž v školskom roku 2018/2019. Stáže sú vo firmách a slúžia na rozšírenie tvojich odborných zručností a prinášajú nevšedné zážitky. Stáže sú financované z grantu Európskej únie.

     Ak si šikovný, vieš angličtinu na konverzačnej úrovni a máš záujem, prihlás sa.

     Zoznam stáží nájdeš v nasledovnom odkaze: Zoznam stáží

      

     Naši študenti na stáži Erasmus + v Pärnumaa Kutsehariduskeskus v Estónsku

     Posledná stáž Erasmus + v tomto školskom roku bola určená pre 7 študentov drevárskych odborov. Stáž nám pomohla zorganizovať odborná škola v Pärnu. Stáž sa konala na prelome apríla a mája 2018. Študenti pracovali v stolárskych a nábytkárskych firmách v meste a okolí pri výrobe nábytku do švédskych hotelov, pri rekonštrukcii dverí a iných zákazkách a na rekonštrukcii staršej drevostavby. Pracovali v modernej prevádzke, na strojoch, s ručným elektrickým náradím, a vykonávali aj iné stavebné práce.

     Cestovali sme letecky  do Tallinu a veľa sme cestovali modernými autobusmi po Estónsku. Ubytovanie bolo fajn, chalani mali čas aj športovať a spoznávať Pärnu. Niektorí sa naučili variť a postarať sa o seba.

     Počas víkendov a voľných dní sme boli v druhom najväčšom meste Estónska v Tartu, kde sme navštívili Estónske národné múzeum a staré mesto a užili si pekný deň.

     Zaujímavou skúsenosťou bola návšteva Celonárodného kola súťaže zručnosti stredných odborných škôl, ktorá sa konala v Talline. Víťazi postupovali do celosvetového finále. Súťažné práce boli náročné vo všetkých odboroch. Súčasťou akcie boli aj prezentácie odborných škôl z celého Estónska, na ktorých sa zúčastnilo množstvo študentov – návštevníkov. Nevynechali sme ani prehliadku historického centra Tallinu, prístavu a iných zaujímavých miest.

     Stáž trvala dva týždne. Niektorí účastníci boli prvý raz pri mori, iní prvýkrát leteli lietadlom a všetci sa museli viac samostatne starať o seba. Zistili, že s angličtinou sa dohovoria skoro všade v Európe, že Estónci sú iní – trošku rezervovaní, ale veľmi svedomití, presní  a precízni.  

     Estónsko nie je krajina, kam sa od nás bežne cestuje, ale určite môže slúžiť ako vzor moderného rýchlo sa rozvíjajúceho európskeho štátu.

     Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus + a  sprevádzajúca učiteľka v Pärnu

      

     Zahraniční študenti z Vilniusu na stáži Erasmus+ u nás v škole

     Tak ako naši študenti  a učitelia tohto  školského roku cestovali na stáže Erasmus + do zahraničia podobne pricestovali na stáž  študenti a učitelia  z VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras/Vilnius Builders Training Centre z Litvy k nám do Spišskej Novej Vsi.

     Pre našich priateľov sme pripravili dva týždne zaujímavých činností. Prvý týždeň spoznávali spolu v sprievode našich študentov a učiteľov náš krásny región. Spoznávali naše jaskyne v Slovenskom krase, obdivovali slnečné pre nich neuveriteľné Vysoké Tatry a pamiatky z nášho okolia kaštieľ v Betliari aj Markušovciach,  Spišský hrad aj Levoču a boli na odbornej exkurzii vo firme Tomifa v Iliašovciach a poriadne spoznali aj naše mesto.

     Druhý týždeň sa zapojili do vyučovania, kde sa im venovali naši učitelia N. Podolinská, T. Cetera, M. Daňko a D. Roth. Vyskúšali si veci, ktoré nie sú pre nich bežné a známe zo školy, ale o to viac boli zaujímavé a snáď aj užitočné. Učili sa fotiť a spracovať fotky, tie najlepšie si odniesli domov vytlačené. Vyrábali si upomienkové predmety, modelovali, ale najviac sa vytrápili s kresbou a maľbou, snáď o to viac spoznali svoje možnosti a možno objavili zabudnutý talent a radosť z výtvarnej tvorivej práce.   

     Stáž Erasmus + je aj o tom, že odovzdáte svoje zručnosti, náš spôsob práce a vyučovania študentom zo zahraničia  a vzájomným porovnávaním sa posúvajú k lepšiemu všetci.

     Ing. Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

      

     DŘEVOSTAVBY 2018, VOŠ VOLYNĚ

     V dňoch 28. a 29. marca 2018 sa vo Volyně konal v poradí už 22. ročník odborného seminára: „DŘEVOSTAVBY – stavební systém budoucnosti, dřevo, surovina moderního člověka, ekologie, úspory energií, suchá výstavba.“ Odborného seminára sa za SOŠ drevársku v SNV zúčastnili títo odborní učitelia: Ing. Branislav Kašprak a PaedDr. Ing. Stanislav Šveda, majstri odborného výcviku Viliam Púček a Peter Mecko. Seminár informoval odbornú verejnosť o trendoch použitia dreva v stavebníctve prostredníctvom nových konštrukčných systémov. Medzi takéto systémy montovanej drevostavby zaraďujeme systém výstavby drevostavieb pomocou CLT (Cross Laminated Timber) panelov, teda krížom lepené drevo s možnosťou použitia aj pre viacposchodové drevostavby. Zaujal nás aj systém nosníka využívajúci drevný odpad. Podstatou tohto nosníka je využiť drevný odpad namiesto spaľovania tak, že jednotlivé triesky či štiepky dreva sa vzájomne premiešajú s lepidlom a tento drevný odpad sa uloží do lepeného dreveného nosníka najčastejšie obdĺžnikového tvaru. Tento má vo vnútri prázdny priestor, ktorý sa vyplní drevným odpadom na ktorý sa nanieslo tekuté lepidlo. Dôraz pri posudzovaní energetickej náročnosti drevostavieb sa kládol na ekológiu, znižovanie skleníkových plynov formou znižovania náročnosti COvýstavbu pasívnych drevostavieb zo slamených prefabrikátov.

     Novinkou bolo aj tzv. transparentné drevo. Vedci zo štokholmského KTH Royal Institute of Technology pozmenili vlastnosti dreva a vytvorili transparentný materiál. Z dreva odstránili lignín, ktorý je súčasťou bunkovej štruktúry. Ten vytvára jeho hnedé zafarbenie a zabraňuje prepúšťaniu svetla. Počas celého seminára zaznelo, že drevo je materiál, ktorý je odskúšaný stáročiami a jeho potenciál nie je ešte ani zďaleka vyčerpaný.

     Tento odborný seminár bol zrealizovaný prostredníctvom  mobilitných projektov ERASMUS+. Týmto sa chceme poďakovať vedeniu SOŠ drevárskej v Sp. Novej Vsi za možnosť celoživotného vzdelávania aj takouto formou.

     Spracoval: PaedDr. Ing. Stanislav Šveda

      

     Stáž Erasmus + pre odbor Fotografický dizajn, II. turnus

     Zúčastnili sme sa stáže Erasmus +  v Prahe. Dňa 21.02.2017 sme vyrazili Regio Jetom z nášho útulného mestečka. Na prekvapenie sme cestovali v Bussines triede, kde bolo naozaj dobre aj osobne pre mňa, čo hromadnými dopravnými prostriedkami necestujem.

     Prejdime však na najpodstatnejšiu časť stáže, pre ktorú sme sa vôbec na tejto stáži zúčastnili. Keďže študujeme fotografický dizajn, tak sme sa prišli zdokonaliť vo svojom odbore a zlepšiť svoje zručnosti a vedomosti. Po tom čo sme v prvý deň ukázali svoje portfólia a skonštatovali aspoň približne, čomu by sme sa asi chceli venovať a čo sa nám fotí najlepšie, sme si rozobrali plány a prácu na nasledujúce dva týždne. Chodili sme na rôzne zákazky. Každým dňom sme sa priučili niečo nové. Pracovali sme s rôznymi svetlami, fotografickým príslušenstvom na profesionálnej úrovni. Používali sme rôzne techniky a hlavne bolo, že každý z nás mohol dať do fotenia kúsok seba a robiť to svojím pocitom pod vedením profesionálov. Každý deň sme sa venovali niečomu inému. Pracovali sme od rána do obeda a poobede sme fotili pre vlastnú potrebu alebo sme sa nahlásili na nejaké samostatné fotenie, ktoré bolo časovo neskôr. Ak by som mala ďalšiu možnosť zúčastniť sa podobnej stáže, tak neváham ani chvíľku. Táto stáž ma naučila veľa nových vecí v oblasti fotografii, nastavovaní svetiel a techniky, úprava samotnej fotografie v rôznych programoch, nové techniky, vylepšovanie kvality a mnoho ďalších potrebných vecí pre rozvoj v tejto oblasti. Práve počas týchto dvoch týždňov som si ujasnila veľa vecí a to napríklad aj o svojej budúcnosti. Utvrdila som si to, že chcem určite pokračovať v tomto odbore aj na vysokej škole. Naším tútorom bol Mgr. Lukáš Cetera  a pracovali sme s firmami a fotografmi  napr.  Lucia Čermáková, Danielou Ferenčíkovou v  ateliéri WNOOZOW a aj  s inými.

      Bývali sme v prenajatom 4-izbovom byte v blízkosti centra. Byt bol v primeraných podmienkach a to čo sme potrebovali nám poskytoval. Prekvapením bol však kotol, ktorý zvykol blbnúť . Vo voľnom čase sme spoznávali Prahu, jej krásy, architektúru, pamiatky a veľa galérií ale spoznávali sme sa aj navzájom. Spolunažívanie bolo bez "ponorky" a v pohode.

      Náklady  na stáž všetkých účastníkov boli hradené z grantu Erasmus +.

     Vanesa Múdra  III.B FOD

      

     Stáž Erasmus + Remeslo 2018 Praha 2018, I. turnus

     Čo vám napadne ako prvé pri slove stáž? U mňa to boli dva týždne spojené s mojím koníčkom v krásnom hlavnom  meste Českej republiky v Prahe. Vďaka projektu Erasmu + Remeslo 2018 sa na našej škole organizuje dvojtýždňová stáž do Prahy pre študentov fotografického dizajnu.  Tohto roku keď som dostala šancu na túto stáž ísť, tak som sa jej chytila a aj napriek neprajným rečiam iných, som šla. A nielen ja som sa chytila šance, ale aj mojich 5 „kolegov“ so svojimi zručnosťami. Veronika, Dominika, Andrej, Robin a Jakub. My šiesti aj s našou pani učiteľkou Nikolou Podolinskou sme  spolu dva týždne žili, pracovali a užívali si na stáži v Prahe.

     Ešte som vlastne nevysvetlila čo to je za stáž. Táto stáž má nádejných fotografov z našej školy posunúť vo fotke čo najviac dopredu. Čo si myslím, že aj pomáha. Hneď na začiatku sa nás ujal Lukáš Cetera, ktorý nám vo všetkom pomáhal a všetko vybavoval. Určoval naše miesta stretnutí, písal nám presné plány ciest a aj časy kedy máme kde presne byť a čo sa tam bude diať.

     Zoznámili sme sa taktiež s fotografkou Luciou Čermákovou, ktorá s nami tiež trávila veľa času. Sprevádzala nás po ateliéroch, ktoré mala na starosti a keď sme čosi nevedeli, snažila sa nám poradiť a pomôcť. Zo začiatku sa nás vždy pýtala či sa chceme trošku potrápiť, alebo nám má hneď poradiť.  Vyskúšali sme si fotenie castingu, portrétových fotografií v ateliéri, prácu a portréty v tkáčskej dielni. Navštívili sme i detský domov, kde sme im nafotili propagačné fotografie. Veľmi nás zaujala aj pripravená prednáška o rámovaní fotografií, kde sme sa tiež veľa naučili. V ateliéroch sme mali možnosť nafotiť aj vlastné fotografie a využiť rekvizity, ktoré sa tam nachádzali. Vo voľnom čase sme navštevovali múzeá, galérie, napríklad: Múzeum Alfonza Muchu, Národné múzeum v Prahe, Múzeum Kampa, Nikon galériu, Galériu súčasného umenia a ďalšie iné. Taktiež sme sa zúčastnili aj vernisáže. Vyskúšali sme si fotenie nočnej Prahy s využitím statívov a dlhej expozície. Objavili sme kúzlo nočnej Prahy a pamiatky, ktoré nám ponúkla.

     Bol to pre nás neopakovateľný zážitok, ktorý nás nabudil rozvíjať naše fotografické zručnosti. Ďakujeme za príležitosť našej škole, ktorú sme dostali a určite nás to posunulo nielen zážitkami, ale aj chuťou do práce a tvoriť.

     Beáta Sedláková, III.B

      

     Vilnius, Litva, november 2017

     Skoro ráno 11. novembra odchádzala skupina piatich žiakov a štyroch učiteľov na stáž do hlavného mesta Litvy - Vilniusu. Plný očakávaní sme sa zvítali s Daivou, jednou z našich sprievodkýň, učiteľkou v prijímacej škole VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras/ Vilnius Builders Training Centre.

     Prvé dni sme absolvovali prehliadky mesta, školy, múzeí, historických budov a kostolov. Spoznávali sme bohatú miestnu históriu, kuchyňu, zvyky a život na internáte. Zaujali nás priestory školy, ktorá má široký záber vzdelávania od stolárstva a nábytkárstva cez stavebné a strojárske profesie až po aranžovanie kvetov. Nadchli nás výborne vybavené odborné učebne pre elektrotechnické odbory, v ktorých sme získavali odborné vedomosti a zručnosti. Dohovárali sme sa po anglicky, naši učitelia aj po rusky.

     Naši študenti absolvovali prax v školských odborných učebniach a dielňach, kde precvičovali na modelových stenách rôzne spôsoby elektrických inštalácií, zapájaní a montáží zariadení. Zúčastnili sa aj výcviku pri údržbe PC HW.

     Počas druhého týždňa sme na odrelaxovanie navštívili aj Múzeum ilúzii s množstvom atrakcii, kde nám kúzelník predviedol niečo zo svojho umenia. Veľmi sme sa tešili z návštevy Aquaparku a zahrali sme si aj bowling.

     Boli sme sa pozrieť aj na jedno zaujímavé miesto – geografický stred Európskej únie. 

     Posledný deň sme sa rozlúčili s učiteľkami  Dajvou a Aldonou pri šálke čaju a poďakovali sme im za vzornú starostlivosť a za pestrý  a zaujímavý program ktorý pre nás pripravili.

     Vďaka projektu Erasmus+  realizovaného v našej škole sme navštívili Litvu a jej hlavné mesto Vilnjus, ktorý bude ešte dlho rezonovať v našich spomienkach.

     Ďakujeme za všetko, bolo tam krásne.     

      

     Myslieť inak

     Prinášame niekoľko postrehov zo semináru Interiéry 2017, na ktorom sa zúčastnili  v novembri 2017 naši učitelia M. Daňko, D. Roth a P. Sova vďaka  projektu Erasmus +.  Seminár organizovala VOŠ a SPŠ Volyně. Cestou do južných Čiech účastníci navštívili vysokú školu UMPRUM v Prahe, kde študujú naši absolventi, pozreli si ateliéry a práce študentov a načerpali inšpiráciu do ďalšej práce.

     Steve Jobs: "Mysli odlišne a potom ešte raz"  iba úspešní ľudia nájdu odvahu myslieť a robiť veci ináč a dokážu vyniknúť.

     Myslieť patrí k základným pilierom kreativity, bez ktorej  sa žiadny designer alebo projektant  neobíde.

     1. Myslieť inak, za každú cenu?

     Myslieť inak v oblasti návrhu nábytkového designu znamená pozrieť sa novými očami na existujúcu produkciu a v ideálnom prípade nájsť nové riešenie. Posunúť kvalitu a zvoliť dokonalý súlad medzi formou, materiálom a technológiou.

     Nové výrobné technológie – vstrekovanie plastov do foriem, 3D tlač, nové lepidlá, nové povrchové úpravy skôr umožňujú rozmýšľať o  nových možnostiach.

     Myslieť ináč je výzva k uplatnení nových postupov navrhovania úžitkových predmetov, pričom rešpektujeme ideálnu syntézu medzi formou, materiálom a technológiou a to všetko šetrné k nášmu životnému prostrediu.

     Pozor na to, aby sa hon za zmenou a novosťou "myslením inak za každú cenu" neminul s kvalitným koncovým výstupom, funkciou a účelom.

     Upravené podľa článku, autor  prof.akad.arch. Jan Fišer

     2. Vizualizácia to nezachráni

     3D vizualizácie si obvykle predstavujeme ako super dokonalé obrázky, ktoré vyzerajú skôr ako fotografie hotového interiéru, než ako počítačovo vytvorený obraz. Vytvoriť dokonalú vizualizáciu je časovo náročné. Vyžaduje to mať drahý špecializovaný počítačový software a väčšinou okrem práce designéra pracuje na vizualizácii odborne vyškolený grafik. Pretože je takáto vizualizácia časovo i finančne náročná, musí sa zákonite táto skutočnosť odraziť v cene hotového návrhu. Vizualizácia nie je to, čo designér predáva, je to iba prostriedok na komunikáciu a tá musí byť pravdivá.

     3D software môže urýchliť modelovanie priestoru, použitie farieb a textúr, potom môže nastúpiť ceruzka na kreslenie liniek a kriviek objektov do 3D priestoru. Ide o rýchly prenos myšlienka – 3D modelovanie. Až keď máme  na základe skíc veci premyslené opäť sa vrátime k 3D softwaru a veci domodelujeme.

     Efekt a efektivita sa dá dosiahnuť tým, že zákazník nemusí mať super perfektnú vizualizáciu, ktorá je časovo  a technicky náročná.

     Inou cestou môže byť, že naše  skice návrhu posunieme skúsenému grafikovi alebo sa naučíme používať jednoduchší 3D software.

     Upravené podľa článku, autor Ing. Jan Opitz, Jana Pěkná

     3. UPCYCLING 

     Upcycling je  opätovné použitie  a spracovanie materiálu alebo produktu po ich uplynutí doby  životnosti  do nového výrobku. Využívajú sa biologické aj technické cykly. Je to viac ako  recycling.

     4. FITNESS v kuchyni

     Kuchyňa  je priestor kde sa varí, kde prebieha rodinný a spoločenský život.  Ak je kuchyňa správne usporiadaná je varenie pohodlné, jednoduché a časovo optimálne. Ale kuchyňa môže byť aj ako telocvičňa.

     Bežec – ak je základný pracovný trojuholník – zásoby – mytie – varenie  príliš veľký, potom  za rok nabeháme v kuchyni aj niekoľko kilometrov. Preto ukladajme veci  tam, kde ich najčastejšie používame.

     Gymnasta – ak sú veci uložené dole na policiach za dvierkami, potom je to drep, predpažiť, postaviť, predkloniť. Na žinenke v telocvični možno fajn, ale čo ak má kuchár umelé kĺby? Riešení m sú zásuvky s plným výsuvom.

     Vzpierač – medzi najťažšie predmety v kuchyni patria veľké hrnce a panvice a kopa tanierov, ak nechcete vzpierať ťažké veci do horných políc opäť sú tu zásuvky pre spodné skrinky.

     Akrobat – vysoké horné skrinky majú síce dosť úložného priestoru, ale ako sa tam dostanete? Myslite na deti ako lezú po linke. Pád z výšky je najčastejší úraz v domácnosti. 

     5. Zlato v súčasnom interiéri

     Zlato má jednu úžasnú optickú vlastnosť – odráža až 99,5% svetla, ktoré dopadne na jeho povrch. Za plného svetla je zlato krásne, za šera je magické, pretože ostatné predmety začínajú strácať presné obrysy, prestávame vnímať farby ale zlato stále odráža svetlo a v kontraste k ostatným materiálom žiari.

     V súčasnosti zlato môžeme použiť pri optickom a svetelnom tvarovaní interiéru pomocou pozlacovaných plôch. Na pozlacovanie sa používajú rôzne druhy plátkového zlata a nové technológie pozlacovania.

     Upravené podľa článku, autor MgA. Marek Teska

      Viac zaujímavých informácií vám ponúka časopis Interiéry 04/2017 , v ktorom je súbor prednášok zo semináru. K dispozícii u P. Sovu.

      

     Medzinárodné rezbárske sympózium v Bystřici pod Hostýnem od 11.9. – 15.9.2017

     Na pozvanie našich priateľov zo Strednej priemyselnej školy nábytkárskej a obchodnej v Bystřici pod Hostýnem sme sa zúčastnili 5. ročníku Medzinárodného rezbárskeho sympózia, ktoré sa koná za účasti študentov, absolventov školy a profesionálnych rezbárov. Tohtoročná téma "V oblakoch" umožňovala prejaviť  kreativitu na širokom poli námetov. Na sympóziu sa zúčastnili naše študentky z odboru DTD z triedy IV.B, až na Mirku ostatné dievčatá Lenka, Radka a Julka si s radosťou zopakovali prácu pri rezbovaní reliéfu ako v minulých rokoch, keď sa zúčastnili stáže Erasmus +. Opäť sme mali k dispozícii pripravený materiál, množstvo dlát, rydiel a iné materiály na dokončovanie.

     Pracovalo sa za každého počasia vonku pod otvorenými stanmi, všetci sme boli na očiach verejnosti. Na takejto akcii je možnosť porovnať svoje výkony s ostatnými, naučiť sa nové veci, postupy, fintičky a obdivovať profíkov. Ostáva dosť času na rozhovory, stretávky po práci a spoločnú zábavu.

     Na zhotovenie  diela sme mali všetci 5 dní, začínali sme hrubým opracovaním a postupne sme šli až na detaily, vo štvrtok sme mali všetko pripravené na morenie a dofarbenie tak, aby sme v piatok po obede mohli vystúpiť na vernisáži vo všetkej paráde.

     Vernisáž prebiehala za účasti významných hostí, poslanci Českej národnej rady, Európskeho parlamentu, poslanci  Zlínského kraja, predstavitelia mesta a zástupcovia sponzorov. Hrala dychová kapela, najlepšie práce a ich autori boli ocenení zaujímavými cenami.

     Celé sympózium malo perfektné zázemie a hlavne atmosféru. Každé vytvorené dielo je originál s rukopisom svojho autora a celá akcia je moc fajn.

     Ďakujeme za skvelú akciu p. riaditeľke Ing. Olge Pastyříkové, Mgr. Anne Bláhové a Radkovi Pluháčkovi a všetkým, ktorí nám umožnili znovu zažiť radosť z tvorivej práce.

     Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

     O tom, ako sa žiakom darilo, sa môžete presvedčiť vo fotogalérii Medzinárodné rezbárske sympózium v Bystřici pod Hostýnem od 11.9. – 15.9.2017.

      

     Učitelia na stáži Erasmus + v Hradci Králove, Česká republika

     Prázdniny sa iba začínali, ale  naši učitelia stále nemali dosť a išli sa vzdelávať na stáž. Navštívili strednú školu v Hradci Královém (Stredná umelecká škola hudobných nástrojov a nábytku). Boli si vymeniť informácie  a poznatky o vyučovaní odborných praktických predmetov v umeleckých aj drevárskych odboroch, veľa času trávili s majstrami v dielňach, kde zisťovali ako sa učí v Českej republike, aké sú vybavené ich dielne, aké majú CNC – čko. Bavili sa aj o študentoch, podmienkach v školstve, čo ich trápi, alebo kto. Vymenili si dobré rady-  čo, ako, kedy, s kým a čím čo najlepšie učiť a naučiť. Za odmenu potom absolvovali kurzy sústruženia, tradičnej povrchovej úpravy( politúry, polychrómie, zlatenie) a P. Sova a M. Daňko si vyrobili elektrické gitary – plne funkčné.

     Program bol nabitý, ale stál za to.

     Máte sa na čo tešiť- študenti, keď vám naši majstri a učitelia ukážu, čo nového sa naučili.         

      

           Fotografi na stáži v Prahe

            

     Tak ako minulý rok boli 6 študenti fotografi z IV.A  a III.B , ktorých na základe výsledkov na klauzúrach vybrali ich učitelia, na stáži Erasmus + v Prahe. Tri týždne vo februári  si vyskúšali samostatný život a profesionálnu prácu fotografov. Stáž zabezpečovala Square One n.o.  s Mgr. Art. Tomášom Ceterom, pre dievčatá a chlapcov bol pripravený apartmán v hosteli priamo v centre Prahy. Počas pracovných úloh a zadaní spolupracovali s profesionálnymi fotografmi a pracovali v profi ateliéroch. Pod vedením L. Čermákovej, B. Prášilovej a ďalších fotili produkty pre katalógy,modelky,  architektúru a iné. Skúsenosti s prípravou prostredia, práca so svetlami, režimy fotenia a spracovanie nafoteného materiálu boli presne to, čo sa naši študenti mali naučiť a zdokonaliť. Adam si nafotený materiál doniesol na svoju maturitnú prácu, Jakub sa veľmi osvedčil a ukázal sa ako najšikovnejší zo skupiny a dostal pozvanie na letnú spoluprácu. K programu patrili aj návštevy fotografických výstav, ktorých je v Prahe vždy dostatok a porovnanie s profíkmi môže posunúť našich fotografov a ukázať, čo  a ako sa v súčasnosti fotí a prezentuje.

     Na stáži sa  zišli  spolužiaci , ktorí nemali problém pri spoločnom bývaní, spolupráci a   komunikácii. Prekonali strach z veľkomesta, obľúbili si cestovanie metrom a historickú aj modernú Prahu. Určite sa tam radi vrátia, ako si sľúbili. 

     Fotografi na stáži v Prahe

      

     Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

      

     Stáž Erasmus + Remeslo 2017  vo Valencii, Španielsko,  február – marec 2017

     Posledná stáž tohto školského roku bola vyvrcholením  10 rokov stáží Erasmus + na našej škole.

     Na tri týždne sme využili príležitosť zapojiť sa do pracovného aj bežného života vo Valencii v Španielsku. Valencia leží na brehu Stredozemného mora. S pomocou agentúry Esmovia, ktorá sa špecializuje na organizovanie stáží mobility pre európskych študentov sme mali  zabezpečené ubytovanie a hlavne firmy, v ktorých naši študenti pracovali. Na stáži boli  Daniel a Dávid, ktorí pracovali vo firme Francisco Alapont Fresquet. Išlo o stredne veľkú nábytkársku výrobu, v tom čase dokončovali veľkú zákazku pre hotel v Miami( USA). Chalani pracovali pri strojoch, dokončovali dielce, montovali, balili a pomáhali stihnúť termín. Pracovali s dyhovanou MDF, poznali jednoduché systémy pre montáž nábytku, pomáhali pri CNC a sami pracovali s bežnými drevoobrábacími strojmi. Matej bol vo firme Tadel, kde vyrábajú luxusné jedálenské a kancelárske stoly, pracoval všade, kde potrebovali, obsluhoval stroje, dokončoval dielce, vyrábal zaujímavé škárovky na stolové dosky a podobne.

     Dominik, Martin a Adam pracovali v rôznych reklamných agentúrach Reprografia BV, LaPallera, Marcaté. Sú to rôzne veľkéreklamné agentúry, ale všetky mali výborné  stroje pre potlač, výrobu reklamných predmetov  a tlač banerov, letákov, plagátov. Chalani využívali naučené softwary pre spracovanie podkladov, robili návrhy, naučili sa obsluhovať stroje na potlač, vyrobili si tričká, hrnčeky a pracovali na zákazkách prípadne boli inštalovať reklamu u zákazníkov.  

     Pri práci využívali angličtinu a španielčinu, ktorú v jednoduchých základoch veľmi rýchlo pochytili od kolegov. Často vznikali komické situácie, ale vždy sa dohodli. Naši študenti sa ukázali ako šikovní a pracovití a všetci ich chválili.

     Súčasťou stáže je aj život v cudzej krajine a zapojenie sa do spoločnosti aspoň na chvíľu. K tomu patrí cestovanie, vo Valencii je metro, autobusová, električková  doprava veľmi šikovne prepojená a stále až do neskorého večera fungujúca. Zapojenie sa do spoločenského života, rôzne spoločné akcie pod patronátom Esmovie  spojili stážistov z rôznych krajín a spolu poznávali Valenciu.

     Tri týždne mimo známe domáce prostredie preverí a odhalí naše zvyky a zlozvyky. Niektorým chalanom chýbala mamka, aby za nich urobila všetko. Ale po čase sa všetci naučili, že poriadok a čistý riad sa dá zvládnuť hneď a je to za pár minút. Ale boli aj takí, čo to už vedeli. Ďakujem p. uč. D . Královej za prvý týždeň spolupráce. Ona a ja sme sa starali o chlapcov, aby neboli hladní, nenudili sa a boli zdraví. 

     Cez víkendy a voľné  chvíle  sme objavovali krásy a zaujímavosti Valencie. So sprievodcom v ruke, mapou a GPS sme videli všetky zaujímavé stavby, kostoly, boli sme na pláži a v prístave, žasli sme nad modernou architektúrou v CAC. Medzi najväčšie zážitky patrilo Oceánografico, IVAM – galéria moderného umenia, Bioparc a Turia parky, ktoré sa tiahnu cez centrum mesta. Jednu sobotu sme sa vybrali na veľký výlet vlakom do Alicante, kde sme strávili čas na pevnosti, promenádach pri mori a v starobylom centre mesta.

     Zažili sme  na vlastné uši a oči prípravu na najväčšie oslavy Fallas, pre ktoré sú typické hlučné kanonády každý deň o 14,00 hod na najväčšom námestí v centre Valencie, veľké farebné gýčovité súsošia z lepenky a sprievody mladých ľudí v krojoch, korida, paella, chorisso a bujaré oslavy. My sme zažili tie kanonády a prípravy, to naj prebiehalo  po našom odchode.

     K ďalším vydareným akciám patrili futbalové zápasy CF Valencia s Realom Madrid a potom s Legans, obidva víťazné.  Zaujímavá bola exkurzia v porcelánke LLadro, kde sa ručne vyrába luxusný porcelán pre potešenie oka. 

     Vo Valencii sme sa cítili bezpečne, počasie bolo príjemné, končili sme pri 30 °C cez deň, pre nás už skoro letné. Španieli sú síce hluční, ale veselí, družní, využívajú kaviarne a bistrá na celodenné stravovanie – od raňajok až po večeru, nahlas telefonujú, užívajú si siestu od 14,00 – 17,00 ale v práci sú do 19,00. Sú veľmi ochotní kedykoľvek pomôcť a poradiť, ale angličtinu majú poslabšiu.

     Myslím si, že Valenciu si musí každý obľúbiť a spôsob života by vyhovoval mnohým z nás.

     Fotky som rozdelila podľa tém – pamiatky, ľudia a kultúra, tak si pozrite galérie:

     Stáž Erasmus - Španielsko pamiatky

     Stáž Erasmus - Španielsko ľudia

     Stáž Erasmus - Španielsko kultúra

      

     Hana Čekovská

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
   • 0534424246
   • Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
   • IČO: 42096642
   • DIČ: 2022436361
   • GPS: 48.9528009, 20.568173630867957
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje