Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

Prihlásenie

Partneri

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 28.5.2016)
Viliam Púček (II.E)
Viliam Slivenský (II.C)
Zajtra (Nedeľa 29.5.2016)
Dominik Tauber (II.C)
Silvia Švecová (II.G)
Pozajtra (Pondelok 30.5.2016)
Marek Gregorik (IV. A)
Jakub Slávik (IV. B)

Fotogaléria

 •      Rozhodnutia o prijatí uchádzačov na štúdium budú zaslané poštou, zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v dňoch 17. – 20. 5. 2016 v čase od 7,00 – 15,00 hod. na sekretariáte riaditeľa školy.

      K zápisu je potrebné doniesť ZÁPISNÝ LÍSTOK, ktorý uchádzačovi vydá základná školy.

 • Preukaz ISIC/EURO26 je v elektronickej forme na zľavy v doprave platný len do 30.6.2016.  Platí to pre použitie v SAD, MHD a v ŽSR. Žiaľ, len dovtedy ste podľa školského zákona „Denní študenti“  s nárokom na zľavu v doprave.

  Ale vo vlakoch a autobusoch RegioJet a Leoexpress sa overuje platnosť preukazu len známkou. To znamená, že študent s Preukazom ISIC/EURO26 s platnou známkou 09/2016 má zľavu z cestovného lístka až do konca septembra 2016.


Ponúkame v školskom roku 2015/2016 nadstavbové štúdium:

6403 L podnikanie v remeslách a službách

2-ročné štúdium pre absolventov

všetkých trojročných učebných odborov

 • kritériá pre prijatie: výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške
 • prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi školy do 30. júna 2015
 • spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu vysvedčenia o záverečnej skúške a kópiu výučného listu
 • štúdium ponúkame aj v externej forme – večernou formou, týždenne v rozsahu 10 vyučovacích hodín (45 minútových) v dvoch blokoch (pravdepodobne v utorok a štvrtok)
 • štúdium trvá 2 roky, končí maturitnou skúškou zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, teoretickej časti odbornej zložky a praktickej časti odbornej zložky
 • štúdium je bezplatné.

 

Uplatnenie: absolvent počas štúdia získa teoretické i praktické vedomosti o založení a vedení malého a stredného podniku. Vie tvorivo využívať moderné marketingové techniky pri rešpektovaní podnikateľskej etiky. Je schopný viesť účtovnú evidenciu a vykonávať iné administratívne práce, stáva sa zručným pri využívaní výpočtovej techniky a jej uplatňovaní v praxi, pri prevádzkovaní vlastného súkromného podniku.

Bližšie informácie na tel. č. 053/4424246, 0902904810, resp. na www.sosdsnv.sk