• Aktuality

    • Nadpis

    • Mesiac október musel byť pre všetkých žiakov možno aj učiteľov školy potešením, pretože každú chvíľu sa niečo dialo.

      Začali sme nácvikom požiarneho poplachu pre celú školu. Náš požiarny technik poučil žiakov o požiarnej bezpečnosti a správaní pri požiari a hlavne predviedol používanie hasiacich prístrojov. Niektorí odvážni žiaci si cvičné hasenie aj vyskúšali.

                                  

      Deň zdravej výživy sa stal tradíciou s pestrým programom. Opäť  sa zapojili všetky triedy pri ochutnávke šalátikov, zdravých nátierok, ovocia a zeleniny ale aj cestovín či pečeného králika. K dobrej chuti zahrali a zaspievali Čačinári.

     Pozrite si galériu Deň zdravej výživy 2014

      

     Ima3cooly 2014  s mottom  Život drevára sa páčil väčšine zúčastnených. Pripravovali všetci treťáci hlavne pre našich prvákov a pre zábavu celej školy. Kto nebol, môže ľutovať.  Viac na webe a na fotkách.

     Pozrite si galériu Ima3cooly 2014

     Pozrite si videá

     život drevára 3.D dielne: http://www.youtube.com/watch?v=jzCyH7N-cZc

     Vlado a Vlado: http://www.youtube.com/watch?v=VcddI-qojK8

     obed treťiaka: http://www.youtube.com/watch?v=YXcGfyaOa-A

     figurálne kreslenie: http://www.youtube.com/watch?v=7Z8El5HlnZA

     matika http://www.youtube.com/watch?v=e7wxHj825V0

     prváci http://www.youtube.com/watch?v=5N-cLDHgHQI

      

     Divadelné predstavenie  o živote J.G.Tajovského v podaní  zvolenských hercov mohlo pomôcť našim maturantom. Na budúce  to ale bude chcieť viac slušného správania počas predstavenia.

      

     ŠTUDENSKÁ KVAPKA KRVI X. 2014

     Potreba krvi je veľká. Približne 180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek sa každoročne spotrebuje iba na Slovensku. Obete úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci operácie, pacienti liečiaci sa na leukémiu, nádorové ochorenia, ochorenia krvných buniek, tí všetci potrebujú krv. Celosvetovo je za jeden rok pacientom podaných viac ako 26,5 milióna jednotiek krvných zložiek.

     Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

     Aj v našej škole sa tejto aktivite venujeme. Stala sa „tradíciou“. Začali sme v školskom roku 2007/2008 a pokračujeme doteraz. Najprv sme 4-krát v školskom roku chodievali do NsP v našom meste na Hematologicko-transfúzne oddelenie a od roku 2012 využívame aj čoraz populárnejšie výjazdové odbery NTS Poprad. Odbery sa uskutočňujú priamo v priestoroch školy za veľmi príjemných podmienok.

     Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou a hematologicko-transfúznymi oddelenia pripravil ďalší ročník Študentskej kvapky krvi. Aj naši študenti a zamestnanci školy sa dňa 27.10.2014 opäť zapojili. Cieľom tejto aktivity je osloviť mladých ľudí, študentov a získať medzi darcov krvi mladých zdravých prvodarcov.

     Pozrite si  galériu Študenská kvapka krvi X. 2014

      

     Prezentácia SOŠD   v regióne pre budúcich našich žiakov, teraz ešte žiakov ZŠ. Učitelia a  žiaci našej školy  sa zúčastnili na prezentácií študijných odborov a učebných odborov pre žiakov z 9.a  8. ročníkov základných škôl. Prezentácie prebiehali  súbežne v Sp. Novej Vsi, Kežmarku a Gelnici. Tešíme sa na nových prvákov.

     Pozrite si galériu Prezentácia SOŠD 2014

      

      

     Branecký Nálepkovo 2014
      
     Účelový kurz na ochranu života a človeka pre 3. ročníky sa konal 17. -19.9. 2014. Pre žiakov sme zorganizovali pobyt v športovom areáli v Nálepkove, kde sa zúčastnili žiaci III.B,C,a D triedy. Program bol pestrý, ladený športovo - branne.

     Všetci si vyskúšali streľbu zo vzduchovky, praktický nácvik I. pomoci, prácu s mapou. Všetko si overili v braneckom a streleckom preteku. Vrcholom akcie bol výstup na Pálenicu z Hnilčíka s návratom do Nálepkova. Večer bola opekačka a fajn zábava. Pozrite si fotky v galérii Branecký Nálepkovo 2014.

      

      

     Odborná exkurzia  do Prahy bola cesta kolem sveta. Žiaci z 3. a 4. ročníkov vycestovali do Prahy na odbornú výstavu Pragoligna a pozrieť si Českú zemědělskú univerzitu Praha, fakultu lesnícku a drevársku. Pre účastníkov  bola pripravená prezentácia fakulty, spoločenský večer, kto chcel aj nočná prehliadka Prahy a druhý deň návšteva drevárskej výstavy Pragoligna.  Spolu s nami boli aj žiaci zo  Zvolena a z Topoľčian. Akciu organizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava.

     Pozrite si galériu Odborná exkurzia do Prahy

     Popis: LOGO A4.jpg                                                                                                Popis: http://www.sanas.sk/public/images/web/logo.jpg

     Odborná prax  študentov  vo firme  Sanas a.s.   Sabinov

     V spolupráci s firmou na výrobu nábytku  Sanas a.s. Sabinov sa naši študenti  zúčastňujú počas roku týždennej odbornej praxe priamo pri výrobe nábytku vo firme Sanas a.s.

     Prax prináša študentom poznanie ako funguje sériová výroba nábytku v moderných technických podmienkach. Študenti sa podieľajú priamo na výrobe pri balení výrobkov, príprave dielcov a súčiastok. Pracujú spolu so zamestnancami a zažívajú reálnu výrobu.

     Študenti majú zabezpečené ubytovanie, stravu, dopravu  zo strany firmy a pedagogický dozor zo školy. Týždenná prax pomáha  utužiť triedny kolektív a poznať sám seba. 

     Fotky z odbornej praxe triedy II.D v marci 2014

     Ďalšie fotografie nájdete v novej fotogalérii.

      

     Popis: P3250020.JPG                 Popis: P3270032.JPG

      

      

      

     Popis: P3280056.JPG

      

     Popis: P3260026.JPG