Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

Prihlásenie

VO-výzvy, zmluvy, faktúry, objednávky sú zverejnené na stránke:

http://www.vucke.sk/apir/sk/Urad_KSK/Zmluvy_obj_fakt/Stranky/default.aspx