Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

Prihlásenie

Hlavný cieľ projektu: uskutočniť obsahovú transformáciu odborného vzdelávania v súlade s potrebami praxe.
Trvanie projektu: september 2010 - august 2012.