• Umelecké študijné odbory

    • Umelecké študijné odbory

    •  

     INTERIÉROVÝ DIZAJN

     študijný odbor 3348 M TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU

     4-ročné štúdium - maturitné vysvedčenie

     Odborné zameranie: Dizajn nábytku a prvkov bytového, verejného a mestského interiéru. Dizajn bytového, verejného a mestského interiéru, čalúnnictvo a dekoratérstvo. Počítačová 2D a 3D vizualizácia, dizajn produktovej fotografie.

     Pozície v praxi: Dizajnér, asistent dizajnéra, projektant, samostatný konštruktér, interiérový konzultant, komunikačný most architekt – dizajnér – konštruktér, technológ, výroba – marketing, bytový architekt, interiérový konzultant, pracovník marketingu, B2B, B2C.

     Absolventi študijného odboru sú perfektne pripravenípre štúdium na vysokých školách (architektúra, dizajn, iné výtvarné disciplíny).

      

        

      

      

      

     DIZAJN A PROPAGÁCIA PRODUKTU 

     študijný odbor 8221 M 05 DIZAJN – PRIEMYSELNÝ DIZAJN

     4-ročné štúdium - maturitné vysvedčenie

     Odborné zameranie: Dizajn a propagáciu produktu, dizajn obalu a hračky, dizajn interiérového a exteriérového prvku, dizajn kinetických objektov, inovácie a redizajn predmetu. Dizajn výstavných, propagačných a reklamných objektov. Počítačová 2D a 3D vizualizácia, grafický dizajn propagačných produktov.

     Pozície v praxi: Dizajnér, grafik, samostatný konštruktér, komunikačný most dizajnér – konštruktér, komunikačný most grafik – príprava pre tlač, technológ, výroba – marketing, samostatný kreatívny manažér.

     Absolvent vie kreatívne, tímovo alebo samostatne vytvoriť výtvarno - technickú dokumentáciu, skice a kresby, propagáciu produktu, počítačovú vizualizáciu v 2D a 3D grafických programoch, zrealizovať priestorové modely. Absolventi študijného odboru sú adekvátne pripravení pre štúdium na vysokých školách (dizajn, grafika, architektúra, vysoké školy umeleckého a technického zamerania).

      

                        

      

      

     ÚŽITKOVÝ A DEKORATÍVNY DIZAJN 

     študijný odbor 8279 M DIZAJN A TVAROVANIE DREVA

     4-ročné štúdium - maturitné vysvedčenie

     Odborné zameranie: Dizajn úžitkových a dekoratívnych objektov pre interiér a exteriér. Väzba na históriu a regionálnu výtvarnú kultúru. Dizajn fantazijno-koncepčných štúdií, vytváranie diela z dreva ručnými nástrojmi a počítačom riadenými technológiami. Počítačová 2D a 3D vizualizácia, dizajn produktovej fotografie, tvorba virtuálnej reality.

     Pozície v praxi: Dizajnér, asistent dizajnéra, pracovník reštaurátorských ateliérov, samostatný tvorivý pracovník.

     Absolventi študijného odboru sú perfektne pripravení pre štúdium na vysokých školách umeleckého zamerania.

      

          

       

      

     Postupy vytvárania

      

     Prezentácia umeleckých odborov