Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

Prihlásenie

Oznámenie protispoločenskej činnosti

Protispoločenská činnosť

Možnosť podávania podnetov o protispoločenskej činnosti na webovom sídle KSK:

https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/prevencia-kriminality/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti/