• Hodnotiaca správa

   • Hodnotiaca správa

   •  

    Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2014/2015:

    Hodnotiaca správa 2014/2015

     

    Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016:

    Hodnotiaca správa 2015/2016

     

    Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017:

    Hodnotiaca správa 2016/2017