Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

Prihlásenie

Rada školy pri Strednej odbornej škole drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves

 

Členovia rady školy:

 1. Ing. Iveta Frniaková– predseda
 2. Mgr. Dagmar Králová – podpredseda
 3. Zuzana Múdra – zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Ing. Iveta Rušinová – zástupca zriaďovateľa
 5. Ing. Bc. Janka Brziaková – zástupca zriaďovateľa
 6. Ing. Kvetoslava Lipovská – zástupca zriaďovateľa
 7. Michal Pavlík – zástupca inej právnickej osoby podieľajúcej sa na výchove a vzdel.
 8. Mgr. Peter Rusnák – zástupca za rodičov
 9. Jarmila Hozová – zástupca za rodičov
 10. Mgr. Lucia Ondovová – zástupca za rodičov
 11. Veronika Boronová – zástupca žiakov

 

Štatút rady školy - viac tu