• Rada školy

    • Rada školy

    • Rada školy pri Strednej odbornej škole drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves

     Členovia rady školy:

     1. Ing. Iveta Frniaková – predseda
     2. Mgr. Dagmar Králová – podpredseda
     3. Zuzana Múdra – zástupca nepedagogických zamestnancov
     4. Dipl. Kfm. Ing. Michal Demo – zástupca zriaďovateľa
     5. Ing. Pavol Bečarik – zástupca zriaďovateľa
     6. Ing. Kvetoslava Lipovská – zástupca zriaďovateľa
     7. Michal Pavlík – zástupca inej právnickej osoby podieľajúcej sa na výchove a vzdel.
     8. Marta Mačáková – zástupca za rodičov
     9. Miroslava Hudáková – zástupca za rodičov
     10. Mgr. Lucia Ondovová – zástupca za rodičov
     11. Tomáš Čekel – zástupca žiakov

      

     Štatút rady školy