• Novinky

     • Článok o nás v časopise Drevársky magazín

     • V časopise Drvevársky magazín v čísle 6 / 2016 nám vyšiel článok pani učiteľky Ing. H. Čekovskej o stážach:

      Článok o nás v časopise Drevársky magazín - Obrázok 1Článok o nás v časopise Drevársky magazín - Obrázok 2

     • Preukazy ISIC a známky pred prázdninami

     • Preukazy ISIC a známky pred prázdninami - Obrázok 1

      Kontaktnú osobu pre vybavenie preukazu a ako si predĺžiť preukaz nájdete tu: Ako_postupovať

      Tu sú argumenty pre vašich rodičov, prečo je dobré do karty investovať: Prečo-načo

     • ISIC - oznam pre maturantov!

     •  

      Preukaz ISIC/EURO26 je v elektronickej forme na zľavy v doprave platný len do 30.6.2016.  Platí to pre použitie v SAD, MHD a v ŽSR. Žiaľ, len dovtedy ste podľa školského zákona „Denní študenti“  s nárokom na zľavu v doprave.

      Ale vo vlakoch a autobusoch RegioJet a Leoexpress sa overuje platnosť preukazu len známkou. To znamená, že študent s Preukazom ISIC/EURO26 s platnou známkou 09/2016 má zľavu z cestovného lístka až do konca septembra 2016.

      Takže, len na jednej ceste napr. z Košíc do Bratislavy a späť ušetríš minimálne 9 – 23 €.

      Všetky ostatné zľavy, (napr. kino, autoškola, pizzerie, oblečenie, Orange, Mc Donald, kúpaliska a všetky zahraničné zľavy), tiež platia až do 30.9.2016.

      S platnou známkou ISIC 09/2016 cez prázdniny určite ušetríš!   

      Ak ju ešte nemáš, je najvyšší čas... J

      www.studentskypreukaz.sk

     • ZENIT 2016

     •  

      V mesiaci april prebehol v školských dielňach 37. ročník súťaže o  najzručnejšieho žiaka školy pre šk. rok 2015/16. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov z rôznych odborov a ročníkov. Počas troch vyučovacích dní mali vyhotoviť drevený servírovací podnos z čerešňového dreva. Okrem praktickej časti, súťažiaci boli preverení aj z odborných vedomostí pomocou testu. Po vyhodnotení výsledkov oboch častí súťaže, komisia určila poradie troch najlepších súťažiacich. Víťazom sa stal žiak 1. D triedy-Martin Dacho. Na druhom mieste sa umiestnil žiak 2. E triedy- Viliam Púček a na treťom mieste sa umiestnil žiak 1. D triedy-Lukáš Vesselényi. Víťazom zablahoželal a ocenenia odovzdal riaditeľ školy Ing. Jančík a zástupca riaditeľa Ing. Záborský. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a vynaloženú snahu na súťaži a víťazom srdečne blahoželáme.

      ZENIT 2016 - Obrázok 1

      ZENIT 2016 - Obrázok 2

      ZENIT 2016 - Obrázok 3

     • Víťazstvo na SUSO 2016

     •  

      Skills Slovakia a Súťažná prehliadka stavebných remesiel SUSO po tretíkrát v Nitre

      Zvýšiť záujem mladých o štúdium klasických remeselných profesií v stavebníctve – to je cieľom ďalšieho ročníka podujatí Skills Slovakia a Súťažnej prehliadky stavebných remesiel SUSO. 
           Organizuje ich Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so spoločnosťou ABF, a. s. v dňoch 17. a 18. apríla 2015 vo Výstavisku Agrokomplex v Nitre.
           „Celkovo očakávame účasť 40 súťažiacich zo 17 škôl z celého Slovenska, ktorí budú súťažiť v odboroch murár a stolár. Chceme ich naučiť ako pracovať s novými materiálmi a náradím,“uviedol manažér SUSO David Surmaj.
           Murári budú pod vedením profesionálov stavať fragment z moderných murárskych  materiálov. Súčasťou súťaže bude praktická ukážka stavby komínového systému, lepenie lícových páskov a nanášanie štrukturálnych omietok. Stolárov čaká práca s klasickým náradím na profesionálnych stolárskych stoloch, vyskúšajú si však aj rezanie kotúčovou a priamočiarou pílou.
           Najlepšie tímy získajú diplom Skills Slovakia a postúpia do finále súťaže SUSO, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. – 18. 9. 2015 v rámci medzinárodného stavebného veľtrhu FOR ARCH v Prahe. Tí najzručnejší získajú od partnerov podujatia certifikát potvrdzujúci zvládnutie práce s modernými stavebnými technológiami. 


      Zoznam  škôl v kategórii Stolár: 
      1. SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
      2. SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce
      3. SOŠ drevárska, Žilina
      4. SOŠ stavebná, Žilina
      5. SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina
      6. SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
      7. SOŠ drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou
      8. SOŠ drevárska Liptovský Hrádok
      9. SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
      10. SOŠ technická - Műszaki Szakközépiskola, Komárno

      (Zdroj: www.minedu.sk)

      A teraz to najlepšie:

      Víťazstvo na SUSO 2016 - Obrázok 1

      Víťazstvo na SUSO 2016 - Obrázok 2Víťazstvo na SUSO 2016 - Obrázok 3

      GRATULUJEME!

     • Prijímacie skúšky

     •  

      Kritéria pre šk. rok 2016/2017 pre prijímanie do študijných odborov a učebných odborov bez talentových skúšok nájdete v module: Prijímacie skúšky

     • Študenti z Litvy a Estónska na stáži Erasmus + v našej škole

     •  

      V apríli 2016 sme privítali a zabezpečovali stáž v projektu Erasmus + pre študentov a učiteľov z Pobaltia. Najskôr prišli 4 chalani z estónskeho mesta Parnu, ktoré leží na brehu Baltického mora. Chalani pracujú vo firme Tauber s.r.o., kde poznávajú výrobu striech a pri tom poznávajú aj náš región. V Spišskej Novej Vsi ostávajú celý mesiac.

      Ďalší študenti prišli z Vilniusu z Litvy spolu s učiteľkami. Po podrobnom zoznámení s našou školou a systémom vzdelávania sa zoznámili s pamiatkami, prírodou a turistickými atrakciami Spiša, Tatier, Šariša. V našich školských dielňach pomáhajú pri výrobe modelu drevostavby a získajú základy programovania CNC. Počas pobytu stážisti absolvovali prijatie u primátora Sp. Novej Vsi na radnici. Obdivovali naše hory, rokliny a pamiatky. Hory sú pre nich asi najväčším zážitkom, pretože doma ich nemajú. Prajem im veľa skvelých zážitkov a pracovných skúseností.

       Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali  a spolupracovali pri zabezpečení programu pre našich hostí. 

      Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

      Študenti z Litvy a Estónska na stáži Erasmus + v našej škole - Obrázok 1

      Študenti z Litvy a Estónska na stáži Erasmus + v našej škole - Obrázok 2

     • Dotyk tvorivého pera

     •  

      „Dotyk tvorivého pera“

      V mesiaci apríl a máj je v našej škole inštalovaná prehliadka literárnych prác žiakov. Je to „tvorivá paleta umeleckého slova“, ktorá odráža neobmedzené kreatívne schopnosti žiakov. Prehliadka pod názvom „Dotyk tvorivého pera“ umožňuje všetkým žiakom našej školy vyjadriť sa „tvorivým perom“, odhaliť tak svoj talent a siahnuť za hranice svojich bežných možností. Prezentácia literárnych prác žiakov je vo všetkých jazykoch vyučovaných v našej škole. Rozmanitosť tém a žánrov je neobmedzená, dĺžka prác neohraničená.

      Dotyk tvorivého pera - Obrázok 1Dotyk tvorivého pera - Obrázok 2

       

     • DŘEVOSTAVBY 2016 VOŠ VOLYNĚ

     •  

      V dňoch 23. a 24. marca 2016 sa vo Volyně konal v poradí už 20. ročník odborného seminára: „DŘEVOSTAVBY – stavebný systém budúcnosti, drevo surovina moderného človeka.“ Odborného seminára sa za SOŠ drevársku v SNV zúčastnil zástupca riaditeľa pre odborný výcvik Ing. Vladimír Záborský, majster odborného výcviku Anton Dulík a odborný učiteľ Ing. Mgr. Stanislav Šveda. Seminár informoval verejnosť o trendoch použitia dreva v stavebníctve. Riešil niektoré technické a legislatívne problémy pri riešení drevostavieb, načrtol nové  konštrukčné systémy pre poschodové drevostavby. Ako to zaznelo počas celého seminára, drevo je materiál, ktorý je odskúšaný storočiami a jeho potenciál nie je ešte ani zďaleka vyčerpaný. Bývanie v drevostavbách pôsobí blahodarne na ľudské zdravie. Budúcnosť bez dreva ako stavebného materiálu je nemysliteľná.

      DŘEVOSTAVBY 2016 VOŠ VOLYNĚ - Obrázok 1

      DŘEVOSTAVBY 2016 VOŠ VOLYNĚ - Obrázok 2

      DŘEVOSTAVBY 2016 VOŠ VOLYNĚ - Obrázok 3

      DŘEVOSTAVBY 2016 VOŠ VOLYNĚ - Obrázok 4

     • Pozývame vás na DEŇ NOVÝCH MATERIÁLOV A TECHNIKY NA DREVÁRKE

     • Pozývame vás na DEŇ NOVÝCH MATERIÁLOV A TECHNIKY NA DREVÁRKE - Obrázok 1

     • Stáž našich študentov Erasmus+ v Litve

     • Stáž našich študentov Erasmus+ v Litve - Obrázok 1

      Stáž Erasmus +     Remeslo 2016     vo Vilniuse, Litva

      Posledný turnus stáží pre našich žiakov a učiteľov sa uskutočnil na začiatku marca v Litve v hlavnom meste Vilnius. Stáže sa zúčastnilo 6 žiakov a 4 učitelia. Našim partnerom a po skončení stáže aj priateľmi boli učitelia a žiaci z VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras/ Vilnius Builders Training Centre.

       

      Po prílete do Vilniusu sme sa ubytovali na internáte, ktorý bol veľmi dobre vybavený a poslúžil nám ako zázemie počas stáže. Na programe sme mali hlavne spoznávanie nových pracovných postupov a  metód pri výrobe mobiliáru  do botanickej záhrady vo Vilniuse, išlo o výrobu drevených lavičiek. Chalani pracovali pod vedením pána majstra Vidasa a čo sa im páčilo najviac? Rýchlosť práce. Jednoduchá konštrukcia lavičky, ktorá vychádzala z toho, že  používali elektrické náradie firmy FESTOL a na základné spracovanie materiálu používali moderné stroje, chválili hlavne hrúbkovačku s digitálnym nastavovaním stola. Lavičky sa vydarili a veríme, že dobre poslúžia.

      Stáž našich študentov Erasmus+ v Litve - Obrázok 2

       

      Súčasťou stáže bola aj prehliadka všetkých pracovísk školy, kde sme spoznali murárske remeslo, vyskúšali sme niečo z štukatérstva a dekoratérstva a obdivovali sme  stavbu kachlí a komínov. Pre elektroinštalatérov sme videli perfektne vybavenú učebňu s modelmi, schémami a praktickými ukážkami z odboru. Škola má niekoľko pracovísk a skoro 2,5 tisíc žiakov. 

      Stáž našich študentov Erasmus+ v Litve - Obrázok 3

      Súčasťou stáží Erasmus + je aj spoznávanie krajiny, života ľudí, histórie a kultúry. Toto sme naplnili do poslednej bodky. Naši hostitelia nám ukázali všetko najzaujímavejšie, čo Litva ponúka. Prešli sme všetky kostoly a múzeá vo Vilniuse, boli sme v skanzene v Anykščiai, na hrade v Trakai, paleoskanzene  Karneve, či na Hore krížov a ešte kade tade. Zažili sme najväčší trh remesiel v Pobaltí tzv. Kazuko, na ktorom sa zišli umeleckí remeselníci z celej Litvy a ostaných pobaltských republík. Litva je menšia ako Slovensko, má len 3,5 mil. obyvateľov  a bohatú históriu spojenú s Poľskom ale cítiť ešte aj pozostatky na  socialistickú minulosť so Sovietskym zväzom. Svoju slobodu v 1991 si vydobyli životmi svojich  ľudí aj študenta z ich školy.

      Napriek tomu, že sme bojovali s chorobami a zranením, patrila táto stáž k najlepším, aké sme za posledné roky absolvovali. Preto sa tešíme na priateľov z Vilniusu, ktorí prídu na stáž k nám už v apríli 2016.

      H. Čekovská, koordinátorka projektu Erasmus +

      Stáž našich študentov Erasmus+ v Litve - Obrázok 4

       

      Do galérií pribudla nová: Stáž Erasmus+ Vilnus 2016 s ďalšími fotografiami.

       

       

     • Darujte 2% dane

     •  

      Milí rodičia obraciame sa na Vá s prosbou o nasmerovanie časti vašej odvedenej dane škole, v ktorej vzdelávame to čo máte doma najcennejšie - vaše deti. V module Darujte 2% dane je nové tlačivo na darovanie 2% z dane za rok 2015. Za celý kolektív našej školy, ale aj za Vaše deti ĎAKUJEME.

     • Stena kreativity 1

     •  

      Na našej škole sa objavil pozoruhodný úkaz. Objavujú sa tu maľby na veľkých plochách (cca 2 x 3 m). Sú vytvorené rôznymi technikami a zaoberajú sa rôznymi témami. Niektoré sú veselé, niektoré smutné iné nás nútia k zamysleniu. Maľby pred našimi očami postupne vznikajú od základných rysov až po ich dokončený stav. Potom zmiznú, objavia sa nové prázdne "plátna" a na nich vznikajú nové maľby. Trvá to už niekoľko mesiacov. Kto to nezažil nepochopí. Príďte sa pozrieť na 3. podlažie nad jedáleň a zažite to aj vy. Ak sa k nám nemôžete vybrať, tak si aspoň pozrite ich fotografie v galérii: Stena kreativity 1 

     • Duálne vzdelávanie

     •  

      Na Našej škole máte možnosť študovať formou duálneho vzdelávania  = časť štúdia v škole + časť štúdia u svojho budúceho zamestnávateľa.

       

      Duálne vzdelávanie - Obrázok 1   Duálne vzdelávanie - Obrázok 2

      Informácie o duálnom vzdelávaní v spoločosti SANAS: oznamenie_sanas_2016.pdf

     • TTG STORY

     •  

      Je snehovo biela, meria 40 cm v priemere, má jemný ornament, primeranú hmotnosť a viac ako 100 rokov. Volám ju Tácka tety Ginky. Je to putovná trofej pre víťazov vianočných športových turnajov na našej drevárke.

      Tak ako majú svoj príbeh šalátová misa pre tenisový Davis cup, hokejový Stanleyho  pohár, ušatá trofej CHL, zlatá Niké a podobné trofeje aj naša TTG má svoju históriu.

      Ginka plným menom Genovefa  Nogolová rod. Grabovská, rodená Polka zo Sliezska bola moja prateta, ktorá mi nahradila babičku. Narodila sa na začiatku minulého storočia. Ako dievča kočíkovala vo Wadowiciach Karola Wojtylu, budúceho pápeža Jana Pavla II. Vyučila sa za krajčírku a bola veľmi šikovná a mala kopu starých módnych časopisov a veľa úžasných porcelánových gombíkov.

      Osobne som ju poznala až keď bola na dôchodku, bývala v malom domčeku pri železničnej trati, kde každú hodinu prechádzal nákladný vlak so 40 vagónmi plnými  koksu alebo uhlia. Preto bola asi kľuďas a veľa toho nenarozprávala. Pamätám si jej skvelé karbonátky plné cesnaku, majoránky a bôčiku a keď už som bola väčšia tak ma ponúkala horčičákom ríbezľového vína, ktorého mala plnú pivnicu a rôzne ročníky. Nikdy nešportovala, nebolo prečo. Bola bucľatá, malá, ale o to väčšie a štedrejšie mala srdce.

      TTG bola asi súčasťou jej svadobnej výbavy a ku mne sa dostala ako pamiatka na ňu.

      Prajem víťazom veľa športového šťastia podporeného skvelými výkonmi.    HČ

      TTG STORY - Obrázok 1

      teta Ginka s ockom a sestrami (1913)

     • Vianoce na drevárke

     •  

      Ešte jeden  krátky návrat do minulého roku 2015. Pre tých, ktorí z rôznych dôvodov neboli na poslednej akcii školy.

      Dňa 22.12. 2015 vrcholili športové  turnaje vo futbale a florbale. Od skorého rána prebiehali zápasy, najskôr sa o 1. miesto vo futbale utkali  IV.D a III.D. Výsledok 8:5 jasne určil víťaza vo futbale – IV.D.

      Potom nasledovali dva zápasy vo floorbale, najskôr o 3. miesto sa pobili IV.C a IV.B. Béčka sa snažila ako vyzývateľ uhrať aspoň 3 . miesto, ale IV. C  bola lepšia. Vyhrali 6:3, najlepší strelec G. Slivenský. IV. B si niesla hendikep z dozvukov z víkendu.

      Veľké finále vo florbale  bolo medzi  IV. D a prekvapením turnaja I.E.  Prváci správne namotivovaní triednym a s profesionálnou podporou p. uč.  Gregu aj tak prehrali, ale podali dobrý športový výkon. Výsledok 10:2 síce  vyzerá jednoznačne, ale ukázalo sa, že máme dobrých hráčov a tímy, ktoré si s chuťou zahrajú odvetné zápasy či turnaje.

      Víťazom ceny TTG  za rok 2015 sa stala trieda IV.D.  (pozri si článok TTG Story a fotky)

      Na záver Vianoc na drevárke sme si všetci  pozreli video projekciu, ktorú pripravil D. Bačkai z II.A a veríme, že pobavila všetkých a že si tam každý našiel svoje.

      Aké budú Vianoce na drevárke 2016?

      Vianoce na drevárke - Obrázok 1

      Víťaz TTG  IV.D

      Zľava: M. Baldovský, J. Kyčák, S.Bašista, V. Pollák, F. Uhrin, K. Koršala, R. Pižem, S. Šteiner,

      Dolný rad: R. Rufus, S. Olekšáková

     • Stáž Erasmus + v Písku, Česká republika

     •  

      Začiatkom novembra 2015 sa ďalších 6 študentov našej školy zúčastnilo  2 týždňovej stáže v projekte Remeslo 2015, Erasmus +.  Chlapci z II. E pracovali pri výrobe stavebných dielcov pre sendvičové drevené domy  vo firme Ekomodula s.r.o.  v Písku. Ďalší traja študenti zo IV.C sa učili programovať a obsluhovať CNC stroj v SOŠ a SOU Písek v ich školských dielňach. Výdatne im pomáhal aj náš p. učiteľ V. Púček, ktorý s nimi bol v Písku.

      Okrem práce si užili vo voľnom čase športové aktivity, výlety do Českých Budějovíc aj do pivovaru Budvar a na zámok Hluboká.

      Posledná stáž pre našich študentov bude ešte tento školský rok na jar do Litvy. Môže ísť 6 študentov so zameraním na spracúvanie dreva.  Viac informácií u Ing. Hany Čekovskej, koordinátorky Erasmus +.

      Stáž Erasmus + v Písku, Česká republika - Obrázok 1   Stáž Erasmus + v Písku, Česká republika - Obrázok 2     

                          Stáž Erasmus + v Písku, Česká republika - Obrázok 3