Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

Prihlásenie
 • Predlžovanie preukazov ISIC EURO26

  Preukaz ISIC/EURO26 je platný len s aktuálnou známkou. Bez platnej známky 09/2018 nebude preukaz akceptovaný ani dopravcom, ani žiadnymi ďalšími poskytovateľmi zliav.   

  Aby Vás žiaci nezaťažovali administratívou okolo preukazov cely rok, dajte prosím žiakom tieto informácie:

  1. Preukaz ISIC/EURO26 je platný len s novou známkou ISIC 09/2018
  2. Predlženie preukazu novou známkou ISIC 09/2018 bude na škole možné do 30.9.2017
  3. Od 1.10.17 sa bude dať známka ISIC 09/2018 objednať a uhradiť len cez www.objednaj-preukaz.sk

   

  Chceme totiž, aby žiaci mohli využívať výhody preukazu ISIC/EURO26 celý rok, bez zbytočného prerušenia. Aby sa nestávalo to, že žiaci až pri snahe využiť zľavu zistia, že nemajú platný preukaz. Potom sa rýchlo domáhajú známky.

  Aj pre Vás bude lepšie, ak Vás žiaci nebudú naháňať kvôli predlženiu preukazov počas celého roka.  

  Dajte prosím informáciu žiakom, že ISIC sa predlžuje známkou v septembri a po 1.10.17 si už známku budú riešiť sami žiaci cez www.objednaj-preukaz.sk.

  Verím, že to pre Vás bude jednoduchšie.

   

  Pre viac informácii kliknite na nasledovný odkaz:

  Predlzovanie_preukazov_ISIC_EURO26.pdf

   

   

   

   

 • Nadstavbové štúdium v  Strednej odbornej škole drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves

   

  6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH – 2–ročné nadstavbové štúdium pre absolventov všetkých trojročných učebných odborov - maturitné vysvedčenie

   

  • štúdium trvá 2 roky v rozsahu 10 vyučovacích hodín týždenne, EXTERNOU – VEČERNOU FORMOU

   

  UPLATNENIE:

  • absolvent počas štúdia získa vedomosti o založení a vedení malého a stredného podniku a je schopný založiť a prevádzkovať vlastný súkromný podnik,
  • vie tvorivo využívať moderné marketingové techniky pri rešpektovaní podnikateľskej etiky,
  • je schopný viesť účtovnú evidenciu a vykonávať iné administratívne práce, využíva výpočtovú techniku v praxi.

   

   

  KRITÉRIA PRE PRIJATIE:

  • výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške

   

  ŠTÚDIUM JE BEZPLATNÉ

  bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.sosdsnv.sk, na telefónnom čísle: 053/442 42 46, 0902 904 810 alebo priamo v škole.

  TEŠÍME SA NA VÁS v novom školskom roku !

 • Štipendium v školskom roku 2017/2018

  Informácie o štipendiu v školskom roku 2017/2018 nájdete v zložke "O škole" a "Štipendiá" alebo na nasledovnom odkaze: https://sosdsnv.edupage.org/text21/

   

 • Spomienky absolventov SPŠD 1968-72

 • Prijímacie skúšky 2017/2018

   

  2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční dňa 20. 6. 2017 o 8,00 hod.

   

 • Dotyk tvorivého pera

              V mesiaci máj a jún je v našej škole nainštalovaná prehliadka literárnych prác žiakov. Je to „tvorivá paleta umeleckého slova“, ktorá odráža ich neobmedzené kreatívne schopnosti. Prehliadka pod názvom „Dotyk tvorivého pera“ umožňuje všetkým žiakom našej školy vyjadriť sa tvorivým perom, odhaliť svoj talent a siahnuť za hranice svojich bežných možností. Prezentácia prác žiakov je v slovenskom a anglickom jazyku, rozmanitosť tém a žánrov je neobmedzená, dĺžka prác neohraničená.

   

 • Úspešní žiaci Strednej odbornej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves

  1. miesto v medzinárodnej súťaži

  Slovenská národná galéria v spolupráci s Kunsthalle Bratislava, Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici a Východoslovenskou galériou v Košiciach vyhlásila na jeseň 2016 prvý ročník slovenského vydania medzinárodnej umeleckej súťaže pre žiakov stredných škôl a gymnázií „Máš umelecké črevo?“.  
  Súťaž vznikla v roku 2009 v Českej republike, kde má stabilnú podporu Národnej galérie v Prahe, Centra súčasného umenia DOX, Galérie Rudolfinum alebo Moravskej galérie v Brne a je spojená s Cenou Jindřicha Chalupeckého, tamojším najvýznamnejším ocenením pre mladých umelcov.
  Témou súťaže boli  Hranice – aj v súvislosti s tým, že ide o prvý ročník, ktorý prekročil hranice Českej republiky.
  Po troch semifinálových kolách v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach sa do finále dostalo 19 najlepších tímov.
  Finále súťaže sa uskutočnilo v utorok 2. 5. 2017 o 10.00 v kaviarni Berlinka v SNG – Esterházyho paláci v Bratislave.

  Žiačky 2. ročníka študijného odboru fotografický dizajn Strednej odbornej školy drevárskej, FIlinského 7, Spišská Nová Ves Annamária Bednárová a Vanesa Múdra získali vo finále súťaže 1. miesto so súborom fotografií nájdených v rodinných archívoch doplneným o autentické fotografie rovnakých záberov  zasadeným do video prezentácie so sprievodným slovom pamätníkov a prebrali si putovnú cenu Umeleckého čreva vytvorenú slovenskou šperkárkou Katarínou Siposovou.

  Dielo víťazného tímu bude vystavené do 7. 5. 2017 v ateliéri Esterházyho paláca a v Moravskej galérii v Brne.
  Víťazný tím má možnosť zúčastniť sa programu a výstavy v Moravskej galérii v Brne v dňoch 16. 6. – 18. 6. 2017 spolu s víťazmi českej a maďarskej súťaže.

   

  2. miesto SUSO Skills Slovakia v odbore stolár

  V dňoch 27. – 28. 4. 2017 sa na Výstavisku Agrokomplexu v Nitre popri výstave Mladý tvorca uskutočnila súťažná prehliadka stavebných remesiel SUSO Skills Slovakia. Žiaci Strednej odbornej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves Viliam Púček (žiak 3. ročníka študijného odboru technik drevostavieb) a Martin Dacho (žiak 2. ročníka študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby) získali v odbore stolár 2. miesto a postúpili na medzinárodné finále 21. ročníka súťaže, ktoré sa uskutoční v dňoch 19. – 22. 9. 2017 v Prahe počas veľtrhu For Arch.

 • Lyžiarsky výcvik

  V dňoch od 20.2.- 24.2.2017 sme my, žiaci druhého ročníka, absolvovali lyžiarsky výcvik v Krompachoch v stredisku Plejsy, pod dohľadom našich vedúcich, zároveň učiteľov a zabávačov.

  Boli sme ubytovaní v hoteli, ktorý sa nachádzal hneď vedľa svahu. V ranných hodinách bol svah, čo sa týka snehu, perfektne vyratrakovaný, no v popoludňajších hodinách sa to nedalo povedať. Nebol zlý, ale ani najideálnejší. Terén bol vhodný pre lyžiarov aj nelyžiarov. Ak doľahla na nás únava, mohli sme načerpať nové sily pri šálke čaju v bufete, ktorý sa nachádzal priamo na svahu. Niektorí tam trávili viac času ako mali. Ubytovanie bolo skvelé, aj s telkou v izbe. Strava bola super, s možnosťou vegetariánskej stravy. Zamestnanci hotela boli príjemní, ústretoví a dalo sa s nimi aj pokecať. Čo sa zábavy týka, tak vo voľnom čase sme mohli využiť hotelové príslušenstvo ako biliard, bowling, stolný futbal atď. Vo večerných hodinách sme sa všetci stretávali v kongresovej miestnosti, kde prebiehal zábavný program od učiteľov a neskôr aj od žiakov. Na základe programu sme sa bližšie spoznali a nadobudli nové vzťahy. Ako na každom lyžiarskom, ani tento sa nezaobišiel bez úrazov, ale našťastie nebolo to nič vážne.

  Veríme, že každý zúčastnený si odniesol skvelé spomienky, super zážitky a poriadnu svalovicu. Kto nebol, môže ľutovať! Snáď vás o tom presvedčia fotky v galérii Lyžiarsky výcvik 2017.

 • Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe

  Dohodu o zabezpečení súvislej odbornej praxe si môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: 

  dohoda_drevari.pdf

   

 • Kritéria pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018 do študijných odborov:
 •  

  Ponúkame v školskom roku 2017/2018 nadstavbové štúdium:

  6403 L podnikanie v remeslách a službách

  2-ročné štúdium pre absolventov

  všetkých trojročných učebných odborov

  • kritériá pre prijatie: výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške
  • prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi školy do 30. júna 2017
  • spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu vysvedčenia o záverečnej skúške a kópiu výučného listu
  • štúdium ponúkame aj v externej forme – večernou formou, týždenne v rozsahu 10 vyučovacích hodín (45 minútových) v dvoch blokoch (pravdepodobne v utorok a štvrtok)
  • štúdium trvá 2 roky, končí maturitnou skúškou zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, teoretickej časti odbornej zložky a praktickej časti odbornej zložky
  • štúdium je bezplatné.

   

  Uplatnenie: absolvent počas štúdia získa teoretické i praktické vedomosti o založení a vedení malého a stredného podniku. Vie tvorivo využívať moderné marketingové techniky pri rešpektovaní podnikateľskej etiky. Je schopný viesť účtovnú evidenciu a vykonávať iné administratívne práce, stáva sa zručným pri využívaní výpočtovej techniky a jej uplatňovaní v praxi, pri prevádzkovaní vlastného súkromného podniku.

  Bližšie informácie na tel. č. 053/4424246, 0902904810, resp. na www.sosdsnv.sk

 • Aktuálne podmienky pre prijatie 2017/2018

  Kritéria pre prijatie pre prijímacie konanie do študijných a učebných odborov vyžadujúcich overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v školskom roku 2017/2018.

  Podmienky_pre_prijatie_82_2017-2018.DOC

 • Maturitná skúška 2017

  Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov strednej odbornej školy a konzervatória s vyučovacím jazykom slovenským.

  Bratislava 2016

 • SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ v 2. polroku 2016/2017

  SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ

  2. polrok 2016/2017

   

  - v 2. polroku školského roka 2016/2017 predložia aktuálny doklad

     z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny LEN tí žiaci, ktorých  

     rodičia  poberajú pomoc v hmotnej núdzi

   

  - všetci žiaci, ktorí poberajú sociálne štipendiá predložia polročné  vysvedčenie resp. výpis známok

   

           na sekretariát riaditeľa školy  v termíne do 20. februára 2017

   

  Bližšie informácie poskytneme na sekretariáte riaditeľa školy, resp. na tel. č. 053/4424246.

   

 • Triedne rodičovské združenie

  P o z v á n k a

   

       Pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 18. 1. 2017 (streda) v čase podľa určenia triednych učiteľov v triede Vášho syna (dcéry).

   

  Účasť rodičov nutná.

 • D E Ň    O T V O R E N Ý C H    D V E R Í

  Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

   

  usporiada dňa

  10. februára 2017 (piatok) od 8,00 – 14,00 hod.

   

  pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl,  rodičov a výchovných poradcov

  D E Ň    O T V O R E N Ý C H    D V E R Í

   

       V priebehu tohto dňa sa uchádzači o štúdium budú môcť postupne  oboznámiť s ponukou študijných  a učebných odborov a s požiadavkami, ktoré musia splniť pre prijatie v rámci prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018.

   

  ŠTUDIJNÉ ODBORY (4-ročné štúdium)

  2682 K mechanik počítačových sietí

  3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo - nábytkárstvo (s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy - zameranie na futbal a hokej)

  3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

  3349 K technik drevostavieb

  8221 M 05 dizajn –  priemyselný dizajn

  8260 M propagačné výtvarníctvo

  8269 M tvorba nábytku a interiéru

  8279 M dizajn a tvarovanie dreva

  8297 M fotografický dizajn

  UČEBNÉ ODBORY (3-ročné štúdium)

  3355 H stolár

  3370 H čalúnnik

  NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

  6403 L podnikanie v remeslách a službách (2-ročné štúdium pre absolventov všetkých trojročných učebných odborov)

   

       Na študijné odbory umeleckého zamerania, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania  (talentové skúšky),  je potrebné podať prihlášku riaditeľovi základnej školy v termíne do 20. 2. 2017. Bližšie informácie uvedené na www.sosdsnv.sk, resp. tel.č. 053/4424246, mobil 0902904810.

 • K O N Z U L T Á C I E k príprave na talentové prijímacie skúšky

  Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

   

  usporiada dňa 4. 2. 2017 (sobota) o 9,00 hod.

  K O N Z U L T Á C I E

  k príprave na talentové prijímacie skúšky

   

  pre všetkých záujemcov o štúdium v študijných odboroch výtvarného zamerania 8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn, 8260 M propagačné výtvarníctvo, 8269 M tvorba nábytku a interiéru, 8279 M dizajn a tvarovanie dreva a 8297 M fotografický dizajn, ktorým v priebehu konzultácii umožníme kresliť a modelovať pod odborným dozorom našich vyučujúcich.  Myslíte si, že nemáte talent? Príďte, niečo nám nakreslíte, vymodelujete a my váš talent objavíme.

   

       Akékoľvek informácie Vám poskytneme na tel. č. 053/4424246, resp. 0902904810.

 • Vianočné pohladenie 2016

  Zima prišla, vietor duje

  vonku sniežik poletuje.

  Cez oblok sa tlačí mráz,

  Vianoce už sú tu zas.

   

  Deti v očiach iskru majú,

  svetielko nám zažínajú.

  Teplom svojho srdiečka,

  zohrejú aj Ježiška.

                                             

  Sniežik ešte padá, padá,

  človek lásku stále hľadá.

  Ježiško k nám príde v čas,

  a s ním láska, pokoj v nás.

                                                                                                              

  Príjemné predvianočné dopoludnie Vám všetkým prítomným, Vám vážený pán riaditeľ a pani zástupkyne, rovnako Vám vážení učitelia, majstri a ostatní zamestnanci školy, ale aj Vám milí spolužiaci. Všetkým tu prítomným želáme príjemné predvianočné posedenie pri jedličke.

   

  Týmito slovami bolo 22.12.2016 otvorené podujatie "Vianočné pohladenie" pre žiakov, študentov, pedagógov a zamestnacov našej školy. A o tom, že to bolo veľmi príjemné pohladenie, sa môžete presvedčiť vo fotogalérii:

  Vianočné pohladenie 2016

 • Doskobranie a malé dielničky

  Od pondelka 5.12.2016 prebiehalo sympózium Doskobranie. V našich školských dielňach sa na 3,5 dňa zatvorili a tvorili tí najšikovnejší – Nikola, Radka, Julka za výtvarníkov a Vilo, Martin a Lukáš za drevárov. Za ten čas spolu vyrobili, vyšpekulovali a vytvorili 3 zaujímavé veci a každá iná. Pomáhal a usmerňoval ich P. Sova a všetko kontrolovala a dokumentovala H. Čekovská. Všetci dokázali, že akcia je životaschopná a motivuje.

  Vo štvrtok 8.12.2016 sme organizovali Malé dielničky pre deti z MŠ Hviezdoslavova a Gorazdova. Pripravili sme si pre nich materiál na maľovanie, zdobenie a iné skrášľovanie. Deti boli super, tvorili s fantáziou a so zručnosťou  im pomáhali velkáči naši študenti zo IV.A PRV a III.B DTD. Deti maľovali tak rýchlo, že sme nestíhali vyrábať dieliky z preglejky. Chalani z II.E priamo na mieste vyrezávali a situáciu zachránili chlapci z dielni. Deti si pozreli aj našu školu aj niektoré triedy, kde sa práve vyučovalo.  Akcia bola náročná, nabudúce vieme čo nám ešte treba vylepšiť, ale radosť z šikovných malkáčov priniesla veľa pozitívnej energie tým, čo sa podieľali na akcii  a veríme, že aj  do školy.

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Tešíme sa na budúce a pozrite si fotky z akcie. 

  Fotila, písala H. Čekovská

   

    

    

     

 • ISIC paušál