• Triedy

   • Zoznam tried

    • I.A
    • I.ATriedny učiteľ Miroslava Vartovníková
    • I.B
    • I.BTriedny učiteľ Iveta Frniaková
    • I.C
    • I.CTriedny učiteľ Mária Pirníková
    • I.D
    • I.DTriedny učiteľ Iveta Kušnyérová
    • I.E
    • I.ETriedny učiteľ Viera Kesselová
    • I.F
    • I.FTriedny učiteľ Drahomíra Meliorisová
    • II.A
    • II.ATriedny učiteľ Nikola Podolinská
    • II.B
    • II.BTriedny učiteľ Hana Čekovská
    • II.C
    • II.CTriedny učiteľ Emília Stuľáková
    • II.D
    • II.DTriedny učiteľ Helena Poklembová
    • II.E
    • II.ETriedny učiteľ Dagmar Králová
    • III.A
    • III.ATriedny učiteľ Daniela Tkáčová
    • III.B
    • III.BTriedny učiteľ Natália Kurianová
    • III.C
    • III.CTriedny učiteľ Rudolf Lengvarský
    • III.D
    • III.DTriedny učiteľ Monika Krullová
    • IV.A
    • IV.ATriedny učiteľ Jana Košická
    • IV.B
    • IV.BTriedny učiteľ Stanislav Šveda
    • IV.C
    • IV.CTriedny učiteľ Patrik Kreš
    • IV.D
    • IV.DTriedny učiteľ Ján Zajac
    • IV.E
    • IV.ETriedny učiteľ Branislav Kašprák