• Lyžiarsky kurz

    • Zraz :
     II.A, II.B - 28.1.2019 - 8.30 - Tesco
     II.C, II.D - 4.2.2019 - 8.30 - Tesco
    • Vitajte na stránkach našej školy

     Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie,
     preberané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
     • Logo 4
     • Logo 1
     • Logo 2
     • Logo 3
     www.minedu.skwww.esf.gov.sk

     Projekt: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti

     Projekt prispeje k zlepšeniu kvality života a zabezpečí udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Predstavuje intervenciu regionálneho a miestneho charakteru, ktorý prispeje k posilneniu kvality života a regionálnej konkurencieschopnosti, s dopadom na vyvážený územný rozvoj. Projekt zabezpečí efektívne investovanie do systému vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach.
     • Logo 1
     • Logo 2
     • Logo 3
     Viac informácií o projekte: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti
    • Novinky

     Zistite, čo je nové na našej škole
       • Pozvánka - rodičovské združenie

        Oznamujeme rodičom žiakov, že dňa 16. 1. 2019 (streda) sa uskutočnia triedne rodičovské združenia. Čas a miesto konania (odborná učebňa) určia jednotliví triedni učitelia v pozvánkach, ktoré obdržali žiaci. Tešíme sa spoločné stretnutie.

       • ISIC súťaž o skipasy

        MEGA SKIPASOVÁ SÚŤAŽ :) VYHRAJ SKIPAS a lyžuj/snowboarduj na náš účet. Vyhrať môžeš skipas až z 19tich stredísk. ...Čo treba urobiť? Odpovedz správne na tri otázky v tomto kvíze a si v hre o skipas: http://bit.ly/2BWgeDn...Súťaž s nami a 22. januára sa pozri na našu fan page, pretože budeme žrebovať 28 víťazov.

       • Výber účastníkov na stáže, jar 2019, Erasmus +

        What will you do in the spring 2019? Come on to the internship Erasmus +. Log in!

        Courage Experience Independence Friendship Energy

        Stáže sú určené pre študentov 2. - 4. ročníka v odboroch Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, Technik drevostavieb, Stolár, Tvorba nábytku a interiéru a Dizajn.

       • Učitelia na stáži Erasmus + v SPŠ a VOŠ vo Volyni, Česká republika

        Učitelia musia držať krok s technickým vývojom v odbore. Preto štvorica našich učiteľov bola na školení obsluhy CNC Hundegger, ktorý sa používa pri výrobe stavebných dielcov z dreva u drevostavieb. Školenie sa skladalo z praktických cvičení s využívaním softwaru SEMA na kreslenie stavebných dielcov, striech, stien, jednoduchých drevených výrobkov a s prenosu dát do CNC. Druhá časť boli cvičenia pri obsluhe CNC stroja. Každý deň sme v škole a školských dielňach strávili viac ako 7 vyučovacích hodín v plnom nasadení, pretože každá hodina a každá informácia bola dôležitá a jedna na druhú nadväzovala. Súčasťou stáže boli aj prednášky o realizovaných projektoch našej hostiteľskej školy, o maturitných prácach študentov a absolventských prácach študentov z Vyššej odbornej školy. Na spiatočnej ceste sme využili pár hodín na prechádzku večernou Prahou. Stáž sme absolvovali koncom novembra 2018 a

       • 4. ročník vianočného futbalového turnaja o putovnú cenu TTG

        Víťazom 4. ročníka vianočného futbalového turnaja o putovnú cenu TTG sa stala III.C.

        Tohtoročný futbalový turnaj sa konal od 14. novembra do 3. decembra 2018, zúčastnilo sa 11 družstiev zo všetkých ročníkov. Súboje v troch skupinách určili účastníkov semifinále, kde sa zúčastnilo 6 družstiev. Zápasy boli hrané v plnom nasadení, profesionálni hráči bojovali proti nadšencom futbalu a skúsenosť často narazila na rýchlosť a silu. V semifinále sa predlžovalo a došlo aj na penalty, na ktoré doplatili chalani z I.D, ktorí boli milým prekvapením turnaja. Na druhej strane už v semifinále vypadli futbalisti zo IV.D.

       • Fotografická stáž Poľsko - Erasmus +

        Písal sa 11. november 2018 a päť dievčat zo Strednej odbornej školy drevárskej vyrazilo na dlhú cestu do susedného Poľska na stáž Erasmus + za dobrodružstvami. S nami štvrtáčkami Jankou, Katkou, Evou sa stáže zúčastnila i jedna druháčka Julka a pedagogický dozor nám robila pani učiteľka Mgr. Nikola Podolinská.

    • Partneri

     Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
     • {#1508} 1
     • {#1508} 2
     • {#1508} 3
     • {#1508} 4
     • {#1508} 5