• Sme rodinná stolárska spoločnosť s vyše 30-ročným úspešným pôsobením s cieľom neustáleho zlepšovania a inovácií. Aktuálne hľadáme nového kolegu. Pre kandidáta sú plne k dispozícii naši mimoriadne skúsení zamestnanci, každý s desiatkami rokov praxe v tomto odvetví, s expertízou v rozličných oblastiach stolárskej výroby, bude teda mať možnosť získať skutočne veľmi cenné skúsenosti a prax.

   • Ponuka práce pre končiace ročníky a absolventov

   • Sme rodinná stolárska spoločnosť s vyše 30-ročným úspešným pôsobením s cieľom neustáleho zlepšovania a inovácií. Aktuálne hľadáme nového kolegu a rozhodli sme sa kontaktovať Vás s týmto účelom. Radi by sme touto cestou oslovili Vašich absolventov, prípadne terajších študentov posledného ročníka, ktorí majú, resp. počas štúdia mali o odbor a prácu s drevom záujem a majú istú úroveň manuálnej zručnosti ako takej.

   • Ponuka práce pre končiace ročníky a absolventov: Čítať viac
   • Pozvánky na deň otvorených dverí vysokých škôl

   • Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach

    Ponuka pre žiakov stráviť deň na našej univerzite počas jesenného kola Dňa otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach. Atmosféru jesenného kola DOD si budete môcť vychutnať v areáli Technickej univerzity v Košiciach v stredu 12. októbra 2022 v čase od 09.00h do 13.00h. Pre žiakov sme pripravili exteriérové, vedomostné a oddychové aktivity v závislosti od počasia. V prípade akýchkoľvek dotazov nás, prosím, neváhajte kontaktovať na dod@tuke.sk. Program tohto podujatia nájdete: https://dod.tuke.sk/

   • Pozvánky na deň otvorených dverí vysokých škôl: Čítať viac
   • Týždeň zdravej výživy

   • Týždňom zdravej výživy si u nás v škole pripomenieme, že jedným z dôležitých stimulov k zdravému a dlhému životu je zdravá výživa. Dnes žijeme rýchlo a pri stravovaní robíme chyby. Preto sme si zavolali pracovníkov OZ „Mladí ľudia a život“ a výživového poradcu Juraja Rumana, ktorí žiakom vysvetlia potrebu zdravého stravovania a podajú im návod ako nájsť správnu cestu k zdravému a spokojnému životu.

   • Týždeň zdravej výživy: Čítať viac
   • Prváci na návšteve mestskej knižnice

   • Dňa 28.09.2022 žiaci I.A a 29.9.2022 žiaci I.B navštívili Mestskú knižnicu v Spišskej Novej Vsi za prítomnosti svojej pani učiteľky PaedDr. Miroslavy Vartovníkovej. Účastníci exkurzie sa oboznámili s knižničným fondom, s výpožičnými podmienkami, s výškou členského, s umiestnením krásnej a odbornej literatúry a s možnosťou doplňujúceho štúdia priamo v priestoroch knižnice. Cieľom návštevy bolo rozvíjať u prvákov pozitívny vzťah k čítaniu a k samotným knihám. Veríme, že mnohým radosť z kníh vydrží čo najdlhšie.

   • Prváci na návšteve mestskej knižnice: Čítať viac
   • Návšteva

   • História sa opakuje, mení sa iba miesto a čas. Sme pripravení na prípadnú vojenskú konfrontáciu? Všetci si uvedomujeme, že obrana vlasti je povinnosťou a vecou cti každého občana. Avšak po zrušení základnej vojenskej služby sa pre mnohých mladistvých, ktorí prejavili záujem získať základné spôsobilosti a zručnosti v tejto oblasti, dvere do armády zatvorili. Tentoraz ponuka prišla priamo k nám a ponúkla študentom štvrtého ročníka získať základné vojenské zručnosti. Dňa 3.10.2022 nás navštívili Mgr. Miroslava Varmeisová a rtm. Mikuláš Jacko, obidvaja z raketometného oddielu v Rožňave, a oboznámili účastníkov besedy s projektom dobrovoľnej vojenskej prípravy. Motivovali ich, aby prejavili záujem stať sa súčasťou záloh ozbrojených síl. Zostáva nám iba veriť, že sa to všetko bude odvíjať len v teoretickej a výcvikovej rovine, bez nástrah a hrôz ozbrojeného konfliktu.

   • Návšteva: Čítať viac
   • Predĺženie platnosti preukazu ISIC - pripomenutie

   • Nenechaj si ujsť študentské zľavy v ďalšom šk. roku a zakúp si známku na Tvoj preukaz ISIC s platnosťou 09/2023!

    Už tento týždeň (30.9.) Ti končí platnosť preukazu z predošlého školského roku. Objednaj si známku na https://isic.sk/platbaskoly/, vyber si možnosť doručenia na Tvoju školu (zdarma) alebo priamo na adresu domov (poplatok 3€) a získaj:

   • Predĺženie platnosti preukazu ISIC - pripomenutie: Čítať viac
 • Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
  www.minedu.skwww.esf.gov.sk

  Projekt: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti

  Projekt prispeje k zlepšeniu kvality života a zabezpečí udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Predstavuje intervenciu regionálneho a miestneho charakteru, ktorý prispeje k posilneniu kvality života a regionálnej konkurencieschopnosti, s dopadom na vyvážený územný rozvoj. Projekt zabezpečí efektívne investovanie do systému vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach.
  Viac informácií o projekte: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti

  PROJEKT: KÚRIA ZUZANA - ZÁŽITOK V MÚZEU

  Projekt Kúria Zuzana - zážitok v múzeu, získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1 000 000 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 150 000 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je kompletná renovácia historickej hospodárskej a budovy (kúrie) v historickom areáli kaštieľa v obci Markušovce a následná inštalácia expozícií s využitím rozšírenej reality. Súbežným cieľom je vytvorenie lepšieho zázemia pre prácu odborných zamestnancov a realizácia tvorivých dielní či workshopov pre odbornú aj širokú verejnosť, na ktorý sa spolupodieľa aj naša SOŠD. Projekt významne spolufinancuje KSK, zriaďovateľ Múzea Spiša.
  Aktuálne informácie o napredovaní projektu, aktualizácie a fotografie o pokroku v implementácii projektových aktivít môžete nájsť na webovej stránke www.zazitokvmuzeu.sk.

  PROJECT MANOR HOUSE SUSANNA - MUSEUM EXPERIENCE

  The project Manor House Susanna - An Experience in the Museum benefits from a 1 000 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 150 000 €. The aim of the project is to completely renovate a historical farm building in the historic area of the Manor House in Markušovce, Slovakia and then install new exhibitions enriched with augmented reality. The parallel goal is to create a better background for the work of professional employees of the museum and the implementation of creative workshops for both professional and general public. Our facility participate on creative workshops as project partner. The project is significantly co-financed by KSK, the founder of the Spiš Museum.
  Current information on the project implementation progress, updates, photos and project activities can be found on www.zazitokvmuzeu.sk.
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu.
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
    • sosd@sosdsnv.sk
    • 0534424246
    • Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
    • IČO: 42096642
    • DIČ: 2022436361
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje